• 01.02.2022

Ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών όλων των τάξεων, από απόφοιτο Γερμανικής Σχολής Αθηνών με πολυετή πείρα. Προετοιμασία για Abitur και Πανελλήνιες. Τηλ.: 6948496060 - 2108083837

 • 15.12.2022

Γερμανίδα με κρατική πιστοποίηση διδασκαλίας και 25 ετή πείρα διδασκαλίας αναλαμβάνει μαθήματα Γερμανικών (και διαδικτυακά)  για προετοιμασία για τα πτυχία  A1- C2 του Goethe Institut, του Αυστριακό Διπλώματος και ΔΠγ.

Επικοινωνία στο 6984232311  και  210 6083077

 • 18.11.2022

4οετής φοιτήτρια Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, με πτυχίο Γερμανικών C1 και διετή εμπειρία στον χώρο της διδασκαλίας, προσφέρει ιδιαίτερα μαθήματα σε όλες τις βαθμίδες σε μαθηματικά, φυσική και χημεία. Υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής τους διαδικτυακά, δια ζώσης καθώς και υβριδικά.  

Στοιχεία επικοινωνίας: 6980414859, nikoletta.tsagari@hotmail.com

 • 31.10.2022

Καθηγήτρια Γερμανικών από Γερμανία(native speaker), με εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση στην Φρανκφούρτη, παραδίδει μαθήματα διαδικτυακά σε παιδιά, ενήλικες, φοιτητές σε όλα τα επίπεδα(A1-C2).Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον προφορικό λόγο καθώς και στην σωστή διδακτική και μεθοδολογία.Τηλέφωνο:  6946927888 Email:  efkont_gr@yahoo.com

 • 11.10.2022

Τεταρτοετής φοιτήτρια ιατρικής Αθηνών, με γερμανικά και ελληνικά ως μητρικές γλώσσες, γερμανικό πτυχίο C2 και αγγλικό πτυχίο C2, αναλαμβάνω τη παράδοση μαθημάτων σε μαθητικά, φυσική, χημεία, βιολογία, νέα ελληνικά ,γερμανικά και αγγλικά όλων των βαθμίδων. Τα μαθήματα μπορούν να διεξαχθούν δια ζώσης ή διαδικτυακά.
Τηλ. Επικοινωνίας: 6909423914
Email: melinapieper2609@gmail.com

 • 02.10.2022

MΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ: Κάτοχος γερμανικού Abitur με πτυχίο (Fachbereich Sprachen) (όλες οι σπουδές στη Γερμανία), Master Neuere deutsche Literatur im medienkulturellen Kontext και εμπειρία 30 ετών στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, προσφέρει ιδιαίτερα μαθήματα: προετοιμασία για  Abitur και πανελλήνιες καθώς και Α1-C2). Υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ολιγόμελων γκρουπ.
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ: 6949720056,

 • 12.09.2022

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ:

Κάτοχος γερμανικού Abitur με πτυχίο (Fachbereich Sprachen) (όλες οι σπουδές στη Γερμανία), Master Neuere deutsche Literatur im medienkulturellen Kontext και εμπειρία 30 ετών στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, προσφέρει ιδιαίτερα μαθήματα:
προετοιμασία για  Abitur και πανελλήνιες καθώς και Α1-C2)
Υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ολιγόμελων γκρουπ.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ: 6949720056,

 • 09.09.2022

Μαθήματα Γερμανικών σε παιδιά και ενήλικες, από απόφοιτο της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, κάτοχο Abitur και Großes Sprachdiplom (Ινστιτούτο Goethe Αθηνών). Άψογη γερμανική προφορά και μεγάλη διδακτική εμπειρία σε: Προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις της Γερμανικής Σχολής Αθηνών και το Abitur, διπλώματα Goethe, εξοικείωση με τον προφορικό λόγο μέσα από συζητήσεις για επίκαιρα ή επαγγελματικά θέματα, αναλύσεις βιβλίων κ.λ.π. Ειδικά μαθήματα Γερμανικών για Νοσηλευτές και Ιατρούς. Τηλ. επικοινωνίας 6932902939

 • 09.09.2022

Μαθήματα Γερμανικών 

από καθηγήτρια πτυχιούχο Γερμανικής Φιλολογίας, με μεταπτυχιακές σπουδές από το Πανεπιστήμιο Βιέννης και διδακτορικό τίτλο σπουδών 
Μακρόχρονη Εμπειρία  στη διδασκαλία,Μητρική γλώσσα.
Προετοιμασία εξετάσεων για τη Γερμανική Σχολή Αθηνών, Abitur & όλα τα διπλώματα.

τηλέφωνο : 6972 0111 83

 • 30.08.2022

Γερμανικά από γερμανόφωνη γλωσσολόγο: Αριστούχος, υπότροφος, δίγλωσση καθηγήτρια Γερμανικής Φιλολογίας
Παν/μίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό στη Γλωσσολογία, απόφοιτος Γερμανικής Σχολής Αθηνών (Deutsche Schule Athen), κάτοχος Abitur και Großes Deutsches Sprachdiplom Ινστιτούτου Goethe Αθηνών, με δεύτερη μητρική γλώσσα τα Γερμανικά και διδακτική πείρα ετών, παραδίδει μαθήματα Γερμανικών όλων των επιπέδων. Το μάθημα προσαρμόζεται στις ανάγκες του μαθητή, με συνεχή παρακολούθηση της πορείας και της επίδοσής του, με σκοπό την αποφυγή κενών, την εμπέδωση της ύλης και την επίτευξη του εκάστοτε στόχου. Εκμάθηση σωστής προφοράς, υψηλά ποσοστά επιτυχίας, προετοιμασία για Διπλώματα Ινστιτούτου Goethe και ÖSD, ειδικά για τα επίπεδα C1 και C2, εξειδικευμένη βοήθεια σε μαθητές της Γερμανικής Σχολής Αθηνών για το Abitur, το μάθημα των Γερμανικών και τα θεωρητικά μαθήματα,  εκμάθηση της γλώσσας και παιδιά και νήπια με παιγνιώδη τρόπο. 
Τηλ. 210 6819071 / 698 0943569

 • 13.05.2022

Ελληνογερμανίδα διπλωματούχος Gothe Institut, με πολυετή διδακτική εμπειρία, παραδίδει μαθήματα Γερμανικών σε παιδιά και ενήλικες όλων των επιπέδων καθώς και προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις της Γερμανικής Σχολής Αθηνών. 
Παππά Χριστίνα 6974452162 

 • 17.01.2022

Online Unterricht: 
- Deutsch, Geschichte, Sozialkunde, EK (Sekundarstufe 1)
- Biologie, Erdkunde, Geschichte (Sekundarstufe 2-Vorbereitung/Begleitung Abitur)
- Spanisch (Muttersprachlerin Konversation)
Mobile: 6936670766

 • 06.12.2021

Απόφοιτος Γερμανικής Σχολής Αθηνών ( έτος αποφοίτησης το 2019), τριτοετής φοιτήτρια Νομικής Σχολής Αθηνών, με γερμανικό απολυτήριο (Abitur:1,2), γερμανικό πτυχίο C2, αγγλικό πτυχίο Proficiency, γνώση γαλλικών σε επίπεδο Β1 και διετή εμπειρία ήδη σε μαθήματα γερμανικών επίπεδα Α1 έως Β2, προσφέρω μαθήματα στα ακόλουθα αντικείμενα: Γερμανικά (έως C1), Αγγλικα (εως C1), Αρχαία , νέα ελληνικά και ιστορία.  Τα μαθήματα μπορούν να λαμβάνουν χώρα είτε διαδικτυακά, υβριδικά ή και αποκλειστικά από κοντά. 
τηλέφωνο επικοινωνίας : 6987085422 email: elen.klr123@gmail.com 

 • 22.11.2021

Απόφοιτος Γερμανικής Σχολής Αθηνών, τριτοετής φοιτήτρια Ιατρικής στο ΕΚΠΑ, με γερμανικο απολυτήριο (Abitur), γερμανικό πτυχίο C2 και αγγλικό πτυχίο Proficiency προσφέρω μαθήματα σε μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία και νέα ελληνικά όλων των βαθμίδων, και αγγλικά και γερμανικά από επίπεδο Α1 εώς C1. Διατίθεμαι να πραγματοποιήσω μαθήματα διαδικτυακά η δια ζώσης. 

τηλέφωνο επικοινωνίας: 6982788107 e-mail: anastasia.ele04@gmail.com

Absolventin der Deutschen Schule Athen, Studentin 5. Semsters bei der medizinischen Abteilung der NKUA, ich bin Abiturientin und habe das C2 deutsche und englische (Porficiency) Diploma bestanden. Ich biete Unterrichte auf Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Neugriechisch aller Stufen und Englisch und Deutsch (Niveau A1 bis C1) an. Der Unterricht könnte entweder Präsenzunterricht oder online sein.

Telefonnummer: 6982788107 E-Mail Adresse: anastasia.ele04@gmail.com

 

 • 13.10.2021

Καθηγήτρια Γερμανικών, απόφοιτος Γερμανικής Σχολής Αθηνών και Γερμανικής Φιλολογίας, με πολυετή πείρα και προϋπηρεσία στο Goethe-Institut στην Ελλάδα και στη Γερμανία και στη Μέση Εκπαίδευση αναλαμβάνει: 
Μαθήματα σε όλες τις βαθμίδες και τα επίπεδα και στο SKYPE
Προετοιμασία για όλα τα διπλώματα και για εισαγωγή στα ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια 
Διδασκαλία και τους καλοκαιρινούς μήνες.
Το μάθημα γίνεται στο Χαλάνδρι (Λ. Πεντέλης, 100 μ από την Έξοδο 12 Αττικής Οδού)
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ. 6944912900, Email: linanikolaidou2@gmail.com

 • 01.09.2021

Απόφοιτος της DSA και φοιτητής τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Ε.Κ.Π.Α. διδάσκει στα ελληνικά ως μητρική γλώσσα και στα γερμανικά ως δεύτερη γλώσσα: 
Νέα Ελληνικά ως μητρική/δεύτερη/ξένη γλώσσα, Ιστορία, Αρχαία Ελληνικά για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
Επικοινωνία: 69474 69 698

Absolvent der DSA und Student bei der Abteilung für Geschichte und Archäologie an der E.K.P.A. Universität in Athen unterrichtet auf griechisch (Muttersprache) und deutsch (Zweitsprache): 
Neugriechisch als Mutter - / Zweit - / Fremdsprache, Geschichte, Altgriechisch für Grundschüler und Gymnasiasten.
Kontakt: 69474 69 698

Γερμανικά από γερμανόφωνη γλωσσολόγο: Αριστούχος, υπότροφος, δίγλωσση καθηγήτρια Γερμανικής Φιλολογίας
Παν/μίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό στη Γλωσσολογία, απόφοιτος Γερμανικής Σχολής Αθηνών (Deutsche Schule Athen), κάτοχος Abitur και Großes Deutsches Sprachdiplom Ινστιτούτου Goethe Αθηνών, με δεύτερη μητρική γλώσσα τα Γερμανικά και διδακτική πείρα ετών, παραδίδει μαθήματα Γερμανικών όλων των επιπέδων. Το μάθημα προσαρμόζεται στις ανάγκες του μαθητή, με συνεχή παρακολούθηση της πορείας και της επίδοσής του, με σκοπό την αποφυγή κενών, την εμπέδωση της ύλης και την επίτευξη του εκάστοτε στόχου. Εκμάθηση σωστής προφοράς, υψηλά ποσοστά επιτυχίας, προετοιμασία για Διπλώματα Ινστιτούτου Goethe και ÖSD, ειδικά για τα επίπεδα C1 και C2, εξειδικευμένη βοήθεια σε μαθητές της Γερμανικής Σχολής Αθηνών για το Abitur, το μάθημα των Γερμανικών και τα θεωρητικά μαθήματα,  εκμάθηση της γλώσσας και παιδιά και νήπια με παιγνιώδη τρόπο. 
Τηλ. 210 6819071 / 698 0943569

 • 09.06.2021

ΓΕΡΜΑΝΙΔΑ με MBA Goethe Universität Frankfurt με πολυετή πείρα στην διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα διαδικτυακά και δια ζώσης μαθήματα σε όλα τα επίπεδα και ηλικίες , προετοιμασία για εξετάσεις  στην ΓΣΑ και  διπλώματα Ινστιτούτου Goethe και Αυστριακού Διπλώματος

Επικοινωνία στο 697 2288892, ahastri@gmail.com

 • 07.05.2021

Φοιτήτρια γυμναστικής και απόφοιτη Γερμανικής Σχολής Αθηνών με εμπειρία διδασκαλίας και προπονητικής στον χώρο του αθλητισμού σε εσωτερικό και εξωτερικό (Ελβετία), αναζητά εργασία ως υπεύθυνη αθλητικών ή μουσικών δραστηριοτήτων, καθώς επίσης ως babysitter.

Προπονητική εμπειρία σε Kinder Camps in Basel & Zurich (2017-2020), δασκάλα γυμναστικής λυκείου στο NSH Basel (2017-2019), προπονήτρια ενόργανης KUTU Basel (2017-2019), προπονήτρια windsurf σε windsurf club περιοχών Αττικής (2019-παρόν), μουσικές γνώσεις εξειδικευμένες πάνω στο πιάνο με δυνατότητα εκμάθησης σε παιδιά αρχαρίου επιπέδου.
Γλώσσες εργασίας: ελληνικά, γερμανικά (+ελβετικά), αγγλικά

Πενθεσίλεια-Ρικάρντα Καβαλλιεράτου 
Τηλ. 6946829975, Email: kava5y@hotmail.com

 

 • 09.02.2021

Μαθήματα Γερμανικών (και διαδικτυακά) από Καθηγήτρια, απόφοιτο Γερμανικής Σχολής Αθηνών και Γερμανικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ, με εμπειρία διδασκαλίας 35 χρόνων στην ιδιωτική εκπαίδευση και εξειδίκευση στην προετοιμασία Abitur, KMK, εισαγωγής στη Γερμανική Σχολή Αθηνών καθώς και σε όλες τις βαθμίδες των διπλωμάτων της γερμανικής γλώσσας.
Σοφία Χριστοφορίδου, τηλ. επικοινωνίας: 6974704994

 • 21.10.2020

Πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής και του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με MSc στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης και ΜΑ στη Γερμανική Γλωσσολογία και κάτοχος του GDS και Πτυχίου Μετάφρασης (Γερμανικά-Ελληνικά, Ελληνικά-Γερμανικά) από το Ινστιτούτο Goethe Αθηνών (Übersetzerdiplom des Goethe-Instituts in Griechenland), αναλαμβάνει ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας για μαθητές όλων των τάξεων καθώς και προετοιμασία για το Abitur και τις Πανελλήνιες. Οι γλώσσες εργασίας είναι τα ελληνικά και τα γερμανικά. Υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακών μαθημάτων μέσω skype (τηλ. Επικοινωνίας: 6944 31 46 26)

 

 • 08.10.2020

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ)
Απόφοιτος Γερμανικής Σχολής Αθηνών, πρωτοετής φοιτήτρια οδοντιατρικής στο ΕΚΠΑ, κάτοχος του γερμανικού απολυτηρίου (Abitur), του γερμανικού πτυχίου C2 και του αγγλικού Proficiency, με πέντε χρόνια συμμετοχής στο MUN, θα ήθελα να προσφέρω μαθήματα σε μαθητές και μαθήτριες κυρίως μικρών τάξεων (δημοτικό-γυμνάσιο) σε οποιοδήποτε μάθημα υπάρχει ανάγκη, κυρίως γερμανικά/αγγλικά, αλλά και βιολογία, χημεία, φυσική, νέα ελληνικά. Ενδιαφέρομαι για μερική απασχόληση δεδομένων των σπουδών μου και φυσικά διατείθεμαι να πραγματοποιήσω εξ αποστάσεως μαθήματα. Μένω στο Παγκράτι, οπότε ιδανικά θα ήθελα να διδάξω σε μαθητές που μένουν κεντρικά της Αθήνας, ωστόσο παραμένω ευέλικτη.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977141844, Διεύθυνση e-mail: lydia.klr4@gmail.com

 • 28.09.2020

Απόφοιτος Γερμανικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος πτυχίου Κλασικής Φιλολογίας στο ΕΚΠΑ, με 5ετή εμπειρία, υπευθυνότητα και μεθοδικότητα παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα σε όλα τα Φιλολογικά Γυμνασίου και Λυκείου. Αναλαμβάνω με μεγάλη επιτυχία μαθήματα φιλολογικά και μουσικής για το δίπλωμα DIA. Υποστήριξη παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, ΔΕΠΥ) μέσω πλήρους εξατομικευμένων μαθημάτων προσαρμοσμένων στο επίπεδο του κάθε μαθητή. Τηλ. επικοινωνίας 6949086453

 • 28.09.2020

Φοιτήτρια Νομικής Αθηνών, απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής (έτος αποφοίτησης 2019), παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε Αρχαία, Νέα , Ιστορία όλων των βαθμίδων καθώς και σε γερμανικά σε μικρές τάξεις.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6987085422

 • 24.09.2020

Gitarrelehrerin  (Aufbaustudium in der Musikhochschule Köln) mit langjähriger pädagogischer Erfahrung und vielen  motivierenden Unterrichtsideen erteilt Unterricht!
Alle Altersstufen
Unterrichtssprachen: Deutsch, Griechisch, Englisch, Tel: 6938675692

 • 17.09.2020

Φοιτητής Νομικής Αθηνών και απόφοιτος Γερμανικής Σχολής Αθηνών παραδίδει μαθήματα Αρχαίων και Νέων Ελληνικών σε μαθητές Γυμνασίου και Α΄Λυκείου (ελληνικό τμήμα) και σε μαθητές Γυμνασίου/Λυκείου (γερμανικό τμήμα). Τηλ.: 6972983215, georgedpassas@gmail.com

 • 01.09.2020

Αριστούχος, υπότροφος, δίγλωσση καθηγήτρια Γερμανικής Φιλολογίας Παν/μίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό στη Γλωσσολογία, απόφοιτος Γερμανικής Σχολής Αθηνών (Deutsche Schule Athen), κάτοχος Abitur και Großes Deutsches Sprachdiplom Ινστιτούτου Goethe Αθηνών, με δεύτερη μητρική γλώσσα τα Γερμανικά και διδακτική πείρα ετών, παραδίδει μαθήματα Γερμανικών όλων των επιπέδων. Υψηλά ποσοστά επιτυχίας, προετοιμασία για Διπλώματα Ινστιτούτου Goethe, ειδικού μαθήματος Γερμανικών για Πανελλήνιες, βοήθεια σε μαθητές Γερμανικής Σχολής Αθηνών, εκμάθηση της γλώσσας σε παιδιά και νήπια με παιγνιώδη τρόπο.
Τηλ. 210 6819071 / 698 0943569

 • 30.06.2020

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ/ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ „ABITUR

ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕ ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
● ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΟ „Gymnasium Othmarschen“ ΑΜΒΟΥΡΓΟ
● ΕΞΕΤΑΣΤΡΙΑ  ΤΟΥ „ÖSD“ 
● ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΩΣΕΙΣ „KLETT    HELLAS“
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
ΚΙΝ.: 6979971019
E-MAIL: christina.papastawrou@gmail.com

 • 09.06.2020

Καθηγήτρια Γερμανικών με μεταπτυχιακό και Διδακτορικό τίτλο σπουδών, μητρική γλώσσα τα γερμανικά και σπουδές  Φιλολογίας στο γερμανόφωνο χώρο αναλαμβάνει με υπευθυνότητα τη προετοιμασία για τις εξετάσεις της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, Abitur και όλα τα διπλώματα Ινστιτούτων Goethe, Aυστριακού Διπλώματος.  
Εμπειρία διδασκαλίας με επιτυχία δύο δεκαετιών, συστηματικές σημειώσεις. 
τηλ. 6972 0111 83

 • 30.04.2020

Καθηγήτρια Γερμανικών, απόφοιτος Γερμανικής Σχολής Αθηνών και Γερμανικής Φιλολογίας, με πολυετή πείρα και προϋπηρεσία στο Goethe-Institut στην Ελλάδα και στη Γερμανία και στη Μέση Εκπαίδευση αναλαμβάνει: 
Μαθήματα σε όλες τις βαθμίδες και τα επίπεδα και στο SKYPE
Προετοιμασία για όλα τα διπλώματα και για εισαγωγή στα ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια 
Διδασκαλία και τους καλοκαιρινούς μήνες.
Το μάθημα γίνεται στο Χαλάνδρι (Λ. Πεντέλης, 100 μ από την Έξοδο 12 Αττικής Οδού)
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ. 6944912900, Email: linanikolaidou2@gmail.com

 • 13.03.2020

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΜΕΣΩ SKYPE):
Απόφοιτος της DSA με πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό στη Φυσική (Dr.rer.nat.)  (όλες οι σπουδές στη Γερμανία) και εμπειρία στη διαδικτυακή δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την έρευνα στον τομέα Φυσικής Υψηλών Ενεργειών (Σωματιδιακή και Πυρηνική Φυσική, Αστροφυσική) με πολυάριθμες ετεροαναφορές, προσφέρει ιδιαίτερα μαθήματα μέσω διαδικτύου στους εξής τομείς:
Φυσική (όλες οι τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και προετοιμασία για Abitur και πανελλήνιες)
- Μαθηματικά (όλες οι τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και προετοιμασία για Abitur και πανελλήνιες)
- Πληροφορική/Προγραμματισμός (Β’ και Γ΄Λυκείου, προετοιμασία για πανελλήνιες)
- Πανεπιστημιακά μαθήματα (ύλη ελληνικών και γερμανικών πανεπιστημίων) σχετιζόμενα με Φυσική, Μαθηματικά και Προγραμματισμό
π.χ. μηχανική (κλασική, σχετικιστική , κβαντική), θερμοδυναμική (εμπειρική, στατιστική, κβαντική), ηλεκτρολογία/ηλεκτροδυναμική (κλασική, κβαντική), φυσικοχημεία (κινητική, ηλεκτροχημεία, κβαντική ), κβαντική μηχανική (μοριακή, ατομική, πυρηνική, σωματιδιακή φυσική) , υψηλά μαθηματικά (ανάλυση, γραμμική άλγεβρα, απειροστικός λογισμός) ανάλυση δεδομένων (Fortran ‘77/’90, C/C++, Linux, ROOT, νευρωνικά δίκτυα)

Τα μαθήματα μπορούν να γίνουν στα Ελληνικά, στα Γερμανικά ή στα Αγγλικά.
Υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού ολιγόμελων γκρουπ.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ: 6975589846, email: adonios@web.de, Skype: papaikonomou.adonis

 • 13.03.2020

Ο Λεωνίδας Περέλλης, απόφοιτος της DSA (2002) με πτυχίο και μεταπτυχιακό στην Πληροφορική (Universität Wien) και εξειδίκευση στην Διδασκαλία (Παιδαγωγική Σχολή ΑΣΠΑΙΤΕ), προσφέρει ιδιαίτερα μαθήματα ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μαθητών της DSA (τάξεις 7-12) στα εξής αντικείμενα:

Μαθηματικά
Φυσική
Πληροφορική
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με ταυτόχρονη χρήση της ελληνικής και της γερμανικής γλώσσας και ορολογίας.

ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δεδομένης της έκτακτης συνθήκης, τα μαθήματα πραγματοποιούνται και online, με προτίμηση στη χρήση (και εκμάθηση) της διαδικτυακής πλατφόρμας που χρησιμοποιεί η DSA.

Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ: 6978901678, email: leoperellis@gmail.com

 

 • 22.01.2020

Πρoετοιμασία για τη ΓΣΑ (Profil E). Γερμανικά από έμπειρη καθηγήτρια, απόφοιτη ΓΣΑ και Γερμανικής Φιλολογίας με διδακτική εμπειρία σε Ελλάδα και Γερμανία. Προετοιμασία για την εισαγωγή στη ΓΣΑ, για εξετάσεις Goethe Institut και TestDaF. Νότια προάστια Αττικής, τηλ. 6937191714, E-Mail: zoekokkalidou@hotmail.com

 • 25.06.2019

ΓΕΡΜΑΝΙΔΑ , Diplom-Volkswirtin Φρανκφούρτης, με εμπειρία 15+ σε πολυεθνικές εταιρίες στην Αθήνα σαν Financial Controlling Manager, και διδακτική εμπειρία 5+  DaF και επάρκεια, παραδίδει μαθήματα WIRTSCHAFTSDEUTSCH για όλα τα επίπεδα. Επικοινωνία στο 6972288892, ahastri@gmail.com

 • 14.01.2019

Καθηγήτρια Γερμανικών

με εικοσαετή εμπειρία σε ιδιαίτερα μαθήματα -πτυχιούχος Γερμανικής Φιλολογίας πανεπιστημίου αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών πανεπιστημίου Βιέννης με μητρική γλώσσα τα γερμανικά- αναλάμβάνει υπεύθυνα τη προετπιμασία μαθητών για τις εξετάσεις εισαγωγής της Γερμανικής Σχολής αλλά και διπλώματα Ινστιτούτου Goethe. κινητό 6972 0111 83

 • 25.09.2018

Απόφοιτη γερμανικού δημοτικού, λυκείου (Abitur), με πτυχίο Γερμανικής Φιλολογίας και Αγγλικής Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Leibniz Universität Hannover, παραδίδω μαθήματα γερμανικών στον χώρο μου (Ζωγράφου),  μόνο πρωϊνές ώρες.  Τηλ. επικοινωνίας 6972055054

 • 20.09.2018

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ παραδίδει Γερμανός απόφοιτος Πανεπιστημίου Humboldtτου Βερολίνου, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος μουσικολογίας, με μεταπτυχιακές σπουδές στη γλωσσολογία και διδακτική (Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας του ΕΚΠΑ), άριστη γνώση ελληνικών, μεθοδικότητα, υπευθυνότητα και πολυετή διδακτική εμπειρία:

(1) ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

 • με έμφαση στην απόκτηση της προφοράς και επικοινωνιακής ικανότητας φυσικών ομιλητών της γερμανικής (σε προφορικό και γραπτό λόγο) και στην ανάπτυξη διαπολιτισμική κατανόηση
 • προσαρμοσμένα στην ηλικία, τα ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες και τους στόχους του σπουδαστή (ενισχυτικά και προπαρασκευαστικά μαθήματα για μαθητές και φοιτητές, προετοιμασία για εξετάσεις όλων των επιπέδων, σπουδές ή εργασία σε γερμανόφωνες χώρες, επαγγελματική επικοινωνία, ανάλυση και μετάφραση κειμένων)

(2) ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 • ορθοφωνία/φωνητική για τραγουδιστές
 • θεωρία μουσικής
 • ελληνικά παραδοσιακά όργανα (νέυ, καβάλ, κρουστά)

Τηλ. επικοινωνίας: 6938-381935

 • 06.03.2018

Καθηγήτρια Γερμανικών, απόφοιτος Γερμανικής Σχολής και Γερμανικής Φιλολογίας, με πολυετή πείρα και προϋπηρεσία στο Goethe-Institut Athen στην Ελλάδα και στη Γερμανία και στη Μέση Εκπαίδευση αναλαμβάνει:
- Μαθήματα σε όλες τις βαθμίδες και τα επίπεδα
- Προετοιμασία για όλα τα διπλώματα και για εισαγωγή στα ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια    
- Διδασκαλία και τους καλοκαιρινούς μήνες.                                

Το μάθημα γίνεται στο Χαλάνδρι (Λ. Πεντέλης, 100 μ από την Έξοδο 12 Αττικής Οδού)
Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 6944912900, email: lindim1@hol.gr

 • 20.12.2017

Απόφοιτος Γερμανικής Σχολής Αθηνών, διπλωματούχος Γερμανικής Φιλολογίας & Γλωσσολογίας, παραδίδει μαθήματα γερμανικών στα νότια προάστια.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972333295


 • 15.09.2017

Απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών με γερμανικό απολυτήριο Abitur, GroßesSprachdiplom (Goethe) και επάρκεια διδασκαλίας (ΥΠΕΠΘ) παραδίδει μαθήματα γερμανικής γλώσσας. Εξαιρετική προφορά και έμφαση στον προφορικό λόγο μέσα από διαδραστικές μεθόδους εκμάθησης για όλα τα επιπέδα και όλες τις ηλικίες. Προετοιμασία για όλα τα διπλώματα με υπευθυνότητα και υψηλότατο ποσοστό επιτυχίας. Τηλ.: 6977 49 33 75

 • 22.08.2017

ΓΕΡΜΑΝΙΔΑ με MBA Goethe Universität Frankfurt παραδίδει μαθήματα Γερμανικών στα βόρεια προάστια σε όλα τα επίπεδα, προετοιμασία για εξετάσεις στο σχολείο και διπλωμάτων Γκαίτε, κατέχει μακροχρόνια εμπειρία και επάρκεια, επικοινωνία στο 6972288892, ahastri@gmail.com

 • 22.08.2018

  ΓΕΡΜΑΝΟΣ, μηχανολόγος-μηχανικός, υποψήφιος για Μsc. σε Πολυτεχνείο Γερμανίας και απόφοιτος ΓΣΑ, αναλαμβάνει μαθήματα μαθηματικών , θετικών επιστημών για μαθητές στην Γερμανική, Ελληνική η και Αγγλική γλώσσα στα βόρεια προάστια. Κατέχει εμπειρία διδασκαλίας, μεταδοτικότητα. Επικοινωνία: Jason S. 693 9354967, jaysiok@hotmail.com
  DEUTSCHER, Maschinenbaustudent im Masterstudiengang einer Technischen Hochschule in Deutschland, Absolvent der DAS, übernimmt Privatunterricht in naturwissenschaftlichen Fächern in deutscher, griechischer oder englischer Sprache im Raum Nordwesten Attikas. Besitzt Lehrerfahrung. Kontakt über: Jason S. 693 9354967, jaysiok@hotmail.com

 • 19.06.2017

Καθηγήτρια Γερμανικών με μεταπτυχιακές σπουδές στη γερμανική φιλολογία , γερμανικά ως μητρική γλώσσα και15ετή εμπειρία στη διδασκαλία αναλαμβάνει υπεύθυνα ιδιαίτερα μαθήματα προετοιμασίς για τη ΓΣΑ και διπλώματα Goethe.
αριθμός επικοινωνίας :6972 0111 83

 • 08.06.2017

Καλοκαιρινά μαθήματα γερμανικής γλώσσας από απόφοιτο της Γερμανικής Σχολής Αθηνών με γερμανικό απολυτήριο Abitur, Großes Sprachdiplom (Goethe) και επάρκεια διδασκαλίας (ΥΠΕΠΘ) . Εξαιρετική προφορά και διαδραστικές μέθοδοι εκμάθησης. Προετοιμασία για πτυχία για όλες τις ηλικίες.
2130 223274/ 
kirgoni@gmail.com

 • 24.04.2017

Μαθήματα Γερμανικών σε παιδιά και ενήλικες, προετοιμασία για τις εξετάσεις της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, διπλώματα Goethe, εξοικείωση με τον προφορικό λόγο μέσα από συζητήσεις για επίκαιρα ή επαγγελματικά θέματα, αναλύσεις βιβλίων κ.λ.π. από απόφοιτο της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, κάτοχο Abitur και Großes Sprachdiplom (Ινστιτούτο Goethe Αθηνών), άψογη γερμανική προφορά και μεγάλη διδακτική εμπειρία.
Τηλ. επικοινωνίας 6932902939

 • 07.11.2016

Μαθήματα γερμανικής γλώσσας από απόφοιτο της Γερμανικής Σχολής Αθηνών (Abitur) με KleinesSprachdiplom (Goethe) και επάρκεια διδασκαλίας (ΥΠΕΠΘ). Μακροχρόνια εμπειρία και έμφαση στην ομιλία με εξαιρετική προφορά, προετοιμασία για όλα τα επιπέδα. Περιοχές: Κολωνάκι, Μέγαρο Μουσικής, Ιλίσσια, Νέο & Παλαιό Ψυχικό, Φιλοθέη. Επικοινωνία: 694 35 90 143 (πρωινές ώρες)

 • 25.10.2016

Απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών (γερμανικό απολυτήριο Abitur), με GroßesSprachdiplom (Ινστιτούτο Goethe) και επάρκεια διδασκαλίας (ΥΠΕΠΘ) παραδίδει μαθήματα Γερμανικών. Εξαιρετική προφορά και διαδραστικές μέθοδοι εκμάθησης. Προετοιμασία για πτυχία και δημιουργικό μάθημα για μικρότερες ηλικίες. 2130 223274/ kirgoni@gmail.com

 • 06.09.2016

Αριστούχος, υπότροφος, δίγλωσση καθηγήτρια Γερμανικής Φιλολογίας Παν/μίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό στη Γλωσσολογία, απόφοιτος Γερμανικής Σχολής Αθηνών (Deutsche Schule Athen), κάτοχος Abitur και Großes Deutsches Sprachdiplom Ινστιτούτου Goethe Αθηνών, με δεύτερη μητρική γλώσσα τα Γερμανικά και διδακτική πείρα ετών, παραδίδει μαθήματα Γερμανικών όλων των επιπέδων. Υψηλά ποσοστά επιτυχίας, προετοιμασία για Διπλώματα Ινστιτούτου Goethe, ειδικού μαθήματος Γερμανικών για Πανελλήνιες, βοήθεια σε φοιτητές Γερμανικής Φιλολογίας και μαθητές Γερμανικής Σχολής Αθηνών. Τηλ. 2106819071/6980943569

 

 • 02.09.2016

Παραδίδονται μαθήματα βιολοντσέλλου από έμπειρη καθηγήτρια,μέλος της Ορχήστρας των Χρωμάτων (απόφοιτη της Σχολής έτος 1987). Στοιχεία επικοινωνίας: 210 5221922, 6932983052, amalicello@hotmail.com


 • 29.02.2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τουρκικών. Κοπέλα με μητρική γλώσσα τα Τουρκικά και έμπειρη στη διδασκαλία (βιβλίων Tömer, İstanbul, Dilmer), παραδίδει μαθήματα σε γκρουπ ή μεμονωμένα για αρχάριους και προχωρημένους στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Προετοιμασία για εξετάσεις, προφορική εξάσκηση, ευελιξία στη διαμόρφωση του μαθήματος σύμφωνα με τις ανάγκες του σπουδαστή.  sedakar@gmail.com 6982782200


 • 01.09.2015
Καθηγήτρια Γερμανικών απόφοιτος Γερμανικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ με μεταπτυχιακές σπουδές σε Αυστρία και Αγγλία,15ετή εμπειρία στη διδασκαλία αναλαμβάνει υπεύθυνα τη προετοιμασία διπλωμάτων Γκαίτε αλλά και τη προετοιμασία για εξετάσεις DaF,όπως και για τη Γερμανική Σχολή Αθηνών
τηλ. 6972 0111 83

 • 28.08.2015

Μαθήματα Γερμανικών παραδίδονται από Καθηγητή Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με πολυετή εμπειρία, απόφοιτο της Γερμανικής Σχολής Αθηνών. Προετοιμασία για όλα τα διπλώματα και για τις εξετάσεις εισαγωγής στη Γερμανική Σχολή Αθηνών. Τηλ. Επικοινωνίας 6977438384


 • 20.07.2015

Απόφοιτος Γερμανικού Πολυτεχνείου (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός), παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας σε μαθητές Γυμνασίου / Λυκείου.
Τηλ. Επικοινωνίας 6944506659  e-mail: gnik1969@gmail.com

 

 • 27.05.2015

Πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, με Μεταπτυχιακό στα Θεωρητικά Μαθηματικά, απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών παραδίδει μαθήματα (ατομικά ή σε γκρούπ) Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου- Λυκείου, καθώς και προετοιμασία για Abitur.
Υπεύθυνη προετοιμασία με πλήρεις πρωτότυπες σημειώσεις και πλούσιο ασκησειολόγιο. Τα μαθήματα μπορούν να γίνουν είτε στα ελληνικά είτε στα γερμανικά.
Δυνατότητα και για θερινή προετοιμασία.

Στοιχεία επικοινωνίας: Αντωνακόπουλος Κίμωνας, 6974871299
e-mail: kimwn84@gmail.com


 • 04.04.2014
Γερμανίδα φιλόλογος με πολυετή πείρα στη διδασκαλία ενηλίκων παραδίδει μαθήματα Γερμανικών με αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο, προσαρμοσμένα στις δυνατότητες και ανάγκες του μαθητή.
Τηλ. 6976481468, 2106547437
 
 
 • 01.04.2014

Από πτυχιούχο με πολυετή πείρα και συγγραφέα βοηθημάτων παραδίδονται μαθήματα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΦΥΣΙΚΗΣ
όλων των τάξεων Γυμνασίου - Λυκείου.
Ιδιαίτερα οργανωμένη και μεθοδική προετοιμασία για Abitur και Πανελλήνιες (πλήρεις σημειώσεις) σε ατομικό επίπεδο ή σε γκρουπ.
Περιοχή: κυρίως βόρεια προάστια
Τηλ. επικοινωνίας : 210 8083837, 69 48-49 6030
(Παπασταυρίδης, απόφοιτος Γ.Σ.Α.)

 

 • 17.12.2013
Αριστούχος υπότροφος καθηγήτρια Γερμανικής Φιλολογίας Παν/μίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό στη Γλωσσολογία, απόφοιτος Γερμανικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος Abitur και Großes Sprachdiplom Ινστιτούτου Goethe Αθηνών, με δεύτερη μητρική γλώσσα τα Γερμανικά  και Diploma σε Public Relations και Executive Secretary ζητά ανάλογη εργασία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6980943569.
 
 • 02.12.2013
Γερμανόφωνη καθηγήτρια Γερμανικών, απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών και του Τμήματος της Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Παν/μιου Αθηνών, με πολυετή πείρα σε σχολεία και φροντιστήρια, παραδίδει μαθήματα Γερμανικών όλων των επιπέδων. Τηλ.: 6945366562

 

 • 27.09.2013

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ, Με πολυετή πείρα, απόφοιτος ΓΣΑ (1974) και Γερμανικής Φιλολογίας ΑΠΘ, παραδίδει μαθήματα γερμανικών σε όλα τα επίπεδα και προετοιμασία για ΓΣΑ. Περιοχές Φιλοθέης-Ψυχικού Επικοινωνία: Καράγιωργα-Μπάρλα Χριστίνα, 6945114314

 

 • 25.09.2013

Πτυχιούχος Γερμανικής Φιλολογίας Παν/μίου Αθηνών, απόφοιτος Γερμανικής Σχολής Αθηνών (DSA) με μεταπτυχιακά σεμινάρια στη Χαΐδελβέργη, Βερολίνο και Ελλάδα παραδίδει μαθήματα Γερμανικής Γλώσσας σε παιδιά και ενήλικες με μεγάλη επιτυχία και πλούσιο υλικό τηλ. 210-9604127, 697-3228344

 • 29.05.2013

Απόφοιτη (36 χρονών) Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Freie Universitaet του Βερολίνου. Mεταπτυχιακό στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Επαγγελματική εμπειρία: Δημοσιογράφος και βοηθός παραγωγής στην εκπομπή Ρεπορτάζ χωρίς Σύνορα του Στέλιου Κούλογλου στη ΝΕΤ καθώς και στην διεξαγωγή του ντοκιμαντέρ Oligarchy για τον κινηματογράφο. Επιπλέον: Διεξαγωγή πρακτικής εργασίας στο γραφείο τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας του Βερολίνου καθώς και στο Τμήμα για τους Ρομά του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο ως γραμματειακή υποστήριξη και στη διοργάνωση πολυμερών συναντήσεων. Μεταφράστρια για το γραφείο ATTICA-ATTIMEDIA, κειμένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τα γερμανικά στα ελληνικά. Άπταιστη γνώση γερμανικής και αγγλικής, πολύ καλές γνώσεις γαλλικής και ισπανικής και βασικές γνώσεις ιταλικής γλώσσας. Πολύ καλή χρήση του Microsoft office και word. Αναζητεί εργασία στο χώρο της δημοσιογραφίας-επικοινωνίας, μετάφρασης, διδασκαλίας γερμανικών, γραμματειακής υποστήριξης. Τηλ. επικοιν.: 6983 22 37 22 veleni77@yahoo.com

 

 • 22.04.2013

„Griechin mit guten Deutschkenntnissen sucht Arbeit aus dem Tourismusbereich, z.B. Reisebegleitung in ganz Griechenland.

Frau Zoi Lepidou, Tel. 6948569207“

 

 • 22.02.2013

"Ελληνίδα 43 ετών, γεννημένη στην Γερμανία, απόφοιτος Γερμανικής Σχολής Αθηνών με Δίπλωμα από την 'Bayerische Akademie für Marketing und Werbung' του Μονάχου, με άριστες γνώσεις γερμανικών και καλές γνώσεις αγγλικών και H/Y, με πολυετή προϋπηρεσία στην Γερμανία και στην Ελλάδα στους κλάδους διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων και μετάφρασης προσφέρει μεταφραστικές υπηρεσίες από τα γερμανικά στα ελληνικά και αντίστροφα". Περισσότερα...

 

 • 14.02.2012

Δρ. του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία, απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου, και στη γερμανική γλώσσα
Στοιχεία επικοινωνίας: 6977077892

 

 • 20.01.2012

Absolventin der Deutschen Schule Athen, Inhaberin des Grossen Deutschen Sprachdiploms und Diploms der griechischen Philologie von der Athener Universitaet, mit grosser Arbeitserfahrung, lehrt die griechische Sprache zu Deutschen, Kindern sowie auch Erwachsenen. Sehr angenehme Preise.
Kontaktinformationen: 6984222323 / eirinioktavia@gmail.com

 

 • 02.12.2011

Απόφοιτος Γερμανικής Σχολής Αθηνών, πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών (μεταπτυχιακό Cultural Economics and Cultural Enterpreneurship), με πολύ καλή γνώση Αγγλικών, Γερμανικών, Πορτογαλικών και Ολλανδικών, κάτοχος ECDL και με εργασιακή εμπειρία σε Εικαστικό Τομέα, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών, αναζητά εργασία.
Τηλ. επικοινωνίας 210 2756688, 6980326388

 

 • 02.12.2011

Καθηγήτρια πιάνου παραδίδει μαθήματα σε παιδιά, αρχάριους και μέσου επιπέδου σε πολύ προσιτές τιμές.
Τηλ. επικοινωνίας 210 2756688, 6980326388

 • 18.10.2011

Polyglotter Hotelfachmann sucht adaequate Stelle im Empfang oder Reservierungsbereich. Spricht fliessend Arabisch, Franzoesisch, Deutsch, Englisch. Kontakt: 6948589758, e-mail: abehdaoui@netscape.net

 

 • 17.10.2011

Κυρία ελληνογερμανίδα, τελειόφοιτη βρεβοπαιδαγωγός στο Μόναχο, με πολυετή εμπειρία και σε δίδυμα, αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών (και στη γερμανική γλώσσα). Τηλ. 6959509003, 2117059157

 

 • 04.10.2011

Αποφοιτος Γερμανικής Σχολής Αθηνών (1999), με δίπλωμα μαθηματικού από το TU Darmstadt, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών σε μαθητές γυμνασίου στα ελληνικά ή γερμανικά. Τηλ. επικοινωνίας: 6972826978

 

 • 06.05.2011

Παραδίδονται μαθήματα, μεμονωμένα ή σε γκρουπ, Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας και Πληροφορικής σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου και σε Φοιτητές από Καθηγήτρια Φυσικής, Απόφοιτο Γ.Σ.Α. Περιοχή Βόρεια Προάστια
Τηλ. επικοινωνίας 6972319256

 

 • 11.01.2011

Έμπειρη καθηγήτρια, απόφοιτος Γ.Σ.Α και πτυχιούχος Γερμανικής Φιλολογίας Παν/μιου Αθηνών, με πολυετή παραμονή στη Γερμανία, παραδίδει μαθήματα γερμανικών σε όλα τα επίπεδα καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων (δυνατότητα δελτίου παροχής υπηρεσιών).
Τηλ. επικοινωνίας 210 6997597, 694-8589757
κα Δημητράκου-Behdaoui

 

 • 22.12.2010

Παραδίδονται μαθήματα Φυσικής και Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου και σε Φοιτητές από Διδάκτορα Φυσικής, απόφοιτο Γ.Σ.Α. με σπουδές και μεταπτυχιακά στη Γερμανία. Περιοχή Βόρεια Προάστια.
Το μάθημα μπορεί να γίνει στα ελληνικά, γερμανικά ή αγγλικά
Τηλ. επικοινωνίας: 6975589846

 

 • 09.12.2010

Απόφοιτος της Γ.Σ.Α., πτυχιούχος μεταφράστρια (αγγλικά, γερμανικά), με μεταπτυχιακό τίτλο σε θέματα Ειρήνης και Συγκρούσεων, εμπειρία σε παιδαγωγικά θέματα (ιδιαίτερα σε σχέση με τη μουσικοκινητική αγωγή και τη δημιουργική απασχόληση), καλλιτεχνική καλλιέργεια και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη φύση
ζητά πρωινή εργασία ή μερική απασχόληση σε
- φροντίδα κήπων (και σκύλων)
- τραγούδι (έντεχνο, λαϊκό και ρεμπέτικο καθώς αγγλικό ροκ, τζαζ-ευελιξία) και μουσική (πιάνο)
- απασχόληση ή και απλή φύλαξη παιδιών
- μαθήματα γλώσσας (γερμανικά, αγγλικά, ελληνικά)
- μεταφράσεις και σύνταξη, συγγραφή κειμένων
- μαθήματα στοιχείων μουσικής (ανεξαρτήτως οργάνου) και βασικά μαθήματα πιάνου
Τηλ. επικοινωνίας 6933400935 (εκτός 17.00-22.00) και
e-mail: Paraskelidi@gmail.com

 

 • 17.09.2010

Απόφοιτος Γερμανικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος του ανώτατου πτυχίου γερμανικής γλώσσας του Ινστιτούτου Goethe (Grosses Sprachdiplom) παραδίδει μαθήματα.
Τηλ. επικοινωνίας 6971892495

 

 • 17.09.2010

Απόφοιτος Γερμανικής Σχολής Αθηνών, πτυχιούχος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π. και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (με υποτροφία από DAAD) στον τομέα "Τεχνολογία της Γλώσσας και Διδακτικής" του Παν/μιου Justus-Liebig-Universitaet Giessen αναζητά εργασία. Εργασιακή εμπειρία σε πολυεθνική (μεταφραστικό τμήμα) και παράδοση μαθημάτων γερμανικής γλώσσας
Τηλ. επικοινωνίας 6932390689

 

 • 17.09.2010

Παραδίδονται μαθήματα γερμανικών από απόφοιτο Γερμανικής Σχολής Αθηνών και πτυχιούχο γερμανικής φιλολογία Παν/μίου Μονάχου. Περιοχή Βόρεια Προάστια
Τηλ. Επικοινωνίας: 6944708177

 

 

 • 15.06.2010

Παραδίδονται μαθήματα Φλογέρας/Φλάουτου σε μαθητές Δημοτικού/Γυμνασίου - και γερμανόφωνους ή αγγλόφωνους - από πτυχιούχο του Ωδείου Αθηνών, απόφοιτο Γ.Σ.Α., στην περιοχή των Βορείων Προαστίων, λογικές τιμές.
Τηλ. επικοινωνίας : 6944156047

 

 • 02.09.2009

Πτυχιούχος καθηγήτρια Γερμανικών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα για όλα τα επίπεδα. Περιοχή Νέας Σμύρνης και περίχωρα.
Τηλ. επικοινωνίας 6934354676

 

 • 16.02.2009

Νομικός, άριστος γνώστης της γερμανικής, αναλαμβάνει μεταφράσεις από και προς την γερμανική και επικυρώσεις. Τιμές προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας 6973540260

 

 • 19.01.2009

Απόφοιτος Γερμανικής Σχολής Αθηνών, φοιτήτρια πολυτεχνείου, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας σε μαθητές γυμνασίου.
Περιοχή Βόρεια Προάστεια. Τηλ. 6947025354

 

 • 20.11.2008

Απόφοιτος Γερμανικής Σχολής Αθηνών, δίγλωσση, με σπουδές στη Γερμανία, παραδίδει μαθήματα Γερμανικών σε μαθητές.
Τηλ. επικοινωνίας 6944255622

 

 • 15.09.2008

Απόφοιτος Γ.Σ.Α. και γερμανικού πολυτεχνείου, παραδίδει μαθήματα Μαθηματικών και Φυσικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944506659

 

 • 31.03.2008

Gebe Privatunterricht vormittags in Griechisch für deutschsprachige Erwachsene in Erythrea, Kifissia, Ag. Stefanos, Ekali, Politia.
P. Gregoriades, Tel.Nr.: 6944255622, 210 6253791

 

 • 21.11.2007

Απόφοιτος Γερμανικής Σχολής Αθηνών, πτυχιούχος μεταφράστρια, κάτοχος άδειας διδασκαλίας του Υπ. Παιδείας, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα γερμανικών σε παιδιά και ενήλικες (επίπεδα Α1-C1) στις περιοχές Αγ. Παρασκευή, Χολαργό, Παπάγου, Χαλάνδρι. Τηλ. επικοινωνίας 6982322840

 

 • 19.9.2007

Απόφοιτος Γερμανικής Σχολής Αθηνών και πτυχιούχος Ε.Κ.Π. (Γερμανική Φιλολογία), με μεγάλη πείρα στη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε όλα τα επίπεδα (κατά προτίμηση βόρεια προάστια).
Τηλ. επικοινωνίας 6944505150

 


Από τη δεκαετία του '60 μέχρι σήμερα

Με την υποστήριξη:

 

Γερμανική Σχολή Αθηνών Galanis Sports Data

 

Eκδηλώσεις του μήνα

Εδώ φιλοξενούμε τις απόψεις σας

ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ
Δημήτρης Δρούτσας (87*)

(*) αν δεν είχε φύγει από την Σχολή θα αποφοιτούσε το 1987. Ο Δημήτρης Δρούτσας γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 5 Αυγούστου 1968. Φοίτησε επί σειρά ετών στο γερμανικό τμήμα  [ ... ]