Έκτακτη Γενική Συνέλευση Συλλόγου Γερμανικής Σχολής Αθηνών

Αγαπητά μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων της Γερμανικής Σχολής Αθηνών,

θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 11 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου της Γερμανικής Σχολής στην Aula, με θέμα την προγραμματισμένη υιοθέτηση νέου σχολικού λογότυπου και νέου Domain-Name. Η γενική συνέλευση συγκαλείται έπειτα από αίτημα μελών του Συλλόγου, τα οποία διαφωνούν με τις αλλαγές.

Ο Σύλλογος Αποφοίτων έχει εκφράσει γραπτώς τις ενστάσεις του και για τις δύο πρωτοβουλίες, με δύο ψηφίσματά του, τα οποία θα βρείτε συνημμένα και παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για την ανάγνωσή τους.

Οι απόφοιτοι είναι επισήμως προσκεκλημένοι στην Γενική Συνέλευση(χωρίς δικαίωμα ψήφου) και θεωρούμε ότι η παρουσία όσο το δυνατόν περισσότερων είναι αναγκαία και χρήσιμη.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Άγγελος Κωβαίος

Πρόεδρος ΣΑΓΣΑ

Δείτε την παρουσίαση του προτεινόμενου νέου λογοτύπου και domain name

Κάντε Εγγραφή στο εβδομαδιαίο Newsletter

* indicates required
Συμπληρώστε το e-mail σας