Ψηφίστηκε το νέο Καταστατικό

Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της 8.12.2021, η οποία έγινε διαδικτυακά, και αφού η αρχικά προγραμματισμένη της 1.12.2021 δεν είχε την απαιτούμενη απαρτία, ψηφίστηκε το νέο Καταστατικό του Συλλόγου. Στο νέο Καταστατικό πλέον:

– Μέλη είναι όλοι οι απόφοιτοι και φοιτήσαντες (έστω και μία ημέρα) στην Γερμανική Σχολή Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ως εκ τούτου δεν έχουν πλέον το δικαίωμα να μετέχουν στο ΔΣ άτομα εκτός αυτών των δύο περιπτώσεων (υπήρχε σχετική αναφορα στο άρθρο 3).

– Αφαιρούνται οι αναφορές στο “δικαίωμα εγγραφής ή επανεγγραφής” που ίσχυαν παλαιότερα αφού για να εγγραφεί κάποιος στον Σύλλογο έπρεπε να καταβάλει κάποιο αντίτιμο (υπήρχαν σχετικές αναφορές στα άρθρα 4,5 και 6).

– Τα μέλη του ΔΣ μειώνονται από 9 σε 7 (τροποποίηση του άρθρου 12)

Δείτε το νέο Καταστατικό…

Κάντε Εγγραφή στο εβδομαδιαίο Newsletter

* indicates required
Συμπληρώστε το e-mail σας