Διεύρυνση του Schulverein (Σύλλογος Γερμανικής Σχολής Αθηνών)

Ο «Σύλλογος Γερμανικής Σχολής Αθηνών» είναι σύλλογος εγγεγραμμένος στο Πρωτοδικείο Αθηνών και έχει τη γενική ευθύνη της λειτουργίας της Γερμανικής Σχολής Αθηνών. Ο αρχικός σύλλογος με σκοπό τη λειτουργία της Γερμανικής Σχολής ιδρύθηκε το 1896 από τον Wilhelm Dörpfeld.

Σκοπός του Συλλόγου είναι η διατήρηση της Γερμανικής Σχολής Αθηνών ως σχολείου γενικής εκπαίδευσης με κύριο παιδαγωγικό στόχο την εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών διαφορετικών εθνικοτήτων σε ένα πλαίσιο συνάντησης. Παρέχοντας τη γερμανική εκπαίδευση κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Γερμανική Σχολή αποτελεί επίσης έναν σημαντικό θεσμό στο πλαίσιο της γερμανικής εξωτερικής πολιτιστικής και εκπαιδευτικής πολιτικής.

Περισσότερα…

Κάντε Εγγραφή στο εβδομαδιαίο Newsletter

* indicates required
Συμπληρώστε το e-mail σας