Χρήστος Μπαλόγλου: “πρόσφατον επετειακόν δημοσίευμα”

Με την συμπλήρωση αιώνος από της εκδημίας του Βρεταννού οικονομολόγου Alfred Marshall, εκ των δασκάλων του J. M. Keynes [1883-21 Απριλίου 1946] στο Cambridge, καταθέτω την μικρά αυτή συμβολή. Ο στόχος της είναι ότι αναδεικνύει μία άλλη διάσταση της πολυσχιδούς συγγραφικής του δραστηριότητος και της συνεισφοράς του στην εξέλιξη της Οικονομικής Επιστήμης , αυτή της χρήσεως της Μαθηματικής Οικονομικής. Οι ανά την υφήλιο οικονομολογούντες και διδάσκοντες την Επιστήμην του Κερδώου Ερμού λησμονούν πλειστάκις την αναφορά του Marshall στον πολύκλαυστο A. A. Cournot [1801-1878] σχετικώς με την χρήση των καμπυλών ζητήσεως και προσφοράς, ένα θέμα που θίγεται στο συνημμένο άρθρον. Στις παραδόσεις μου στην Β-θμια Εκπαίδευση έθιγα αυτή την επισήμανση.

Εύχομαι σε όλες και όλους έτη πολλά εν όψει της διπλής εορτής της προσεχούς Κυριακής, των Δώδεκα Αποστόλων και της κινητής των Αγίων Πάντων. Φέτος, δεν θα νηστεύσωμε ατυχώς την νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Αυτά είναι τα παράδοξα των διαφορών μεταξύ του διευρυμένου Ιουλιανού και Γρηγοριανού Ημερολογίου. Με την εορτή των Αγίων Πάντων ολοκληρούται ο πασχάλιος λεγόμενος κύκλος και εκκινούμε από τα ίδια. Χρόνια Πολλά στον Πέτρο και στον Παύλο.

Εύχομαι ένα θερμόν θέρος, χωρίς πλημμύρες και ατυχήματα.

έρρωσθε εν παντί και πανοικεί!

baloglou_christos_xenophon_9_PART01

baloglou_christos_xenophon_9_PART02

Κάντε Εγγραφή στο εβδομαδιαίο Newsletter

* indicates required
Συμπληρώστε το e-mail σας