Πολιτιστικός Σύλλογος ΓΣΑ

Από τον Ανδρέα Γεωργόπουλο, απόφοιτο του 1972, πήραμε την παρακάτω επιστολή για τον Πολιτιστικό Σύλλογο ΓΣΑ με το οποίο καλούνται τα μέλη σε συνέλευση με στόχο την διάλυση αυτού του συλλόγου.

Αγαπητοί συναπόφοιτοι και φίλοι,

Σας προωθώ ένα μήνυμα για τον Πολιτιστικό Σύλλογο ΓΣΑ με το οποίο καλούνται τα μέλη σε συνέλευση με στόχο την διάλυση αυτού του συλλόγου.

Για όσους δεν γνωρίζετε -που εκτιμώ ότι δεν συμβαίνει- ο σύλλογος αυτός “έτρεχε” το πάλαι ποτέ Kleine Volkshochschule με μαθήματα και δραστηριότητες σε τέχνη, φιλολογία, γλώσσες, πολιτισμό, αθλητικά κτλ. κτλ. Είμαι σίγουρος ότι εσείς ή κάποιος δικός σας κατά καιρούς είχε συμμετάσχει σε κάποιες από αυτές τις εκδηλώσεις, οι οποίες αποτελούν και μια τεράστα προσφορά και πολιτική (κατά την γνώμη μου) του Σχολείου μας προς την εγγύτερη προς αυτό κοινωνία, αλλά και την ευρύτερη.

Θεωρώ ότι το θέμα της μη συνέχισης αυτής της προσφοράς είναι ιδιαίτερα σοβαρό και θα αποτελέσει πλήγμα για το ίδιο το Σχολείο. Νομίζω ότι εφόσον συμμερίζεστε την ανησυχία μου θα έπρεπε ο Σϋλλογος των Αποφοίτων να κάνει κάτι προς την κατεύθυνση της αναστολής ή της αντιμετώπισης αυτής της δυσάρεστης τροπής.

Με εκτίμηση και πάντα στην διάθεσή σας

Ανδρέας Γεωργόπουλος

Μαρούσι, 18.09.2016

Προς : Όλα τα μέλη του Σωματείου

“ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ”

Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Κυρίες, κύριοι,

τα μέλη του σωματείου με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ”, με απόφαση που έλαβε η Γενική Συνέλευση στη συνέλευση της 7ης Ιουλίου 2016 λόγω της αδυναμίας ανάδειξης διοίκησης,

κ α λ ο ύ ν τ α ι

σε ειδική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την 29η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, με ώρα ενάρξεως στις 18:30, με θέμα της Ημερησίας Διάταξης:

τη λήψη απόφασης για τη λύση του Σωματείου, τη διάθεση της περιουσίας του Σωματείου στη Γερμανική Σχολή Αθηνών και την ανάθεση σε μέλος του Σωματείου της εκπροσώπησης του Συλλόγου ενώπιον πάσης δικαστικής, διοικητικής, φορολογικής ή άλλη αρχής και παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και της διενέργειας οποιασδήποτε απαιτούμενης ενέργειας μέχρι την οριστική εκκαθάριση του Σωματείου.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου την 30η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή, στον ίδιο χώρο, με ώρα έναρξης στις 18:00.

Δεδομένου ότι η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 44 του καταστατικού, εφόσον παρίστανται (ή εκπροσωπούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του καταστατικού) τα ¾ τουλάχιστον των ταμειακά ενήμερων μελών, παρακαλούμε για την προσέλευσή σας λόγω της σοβαρότητος του θέματος.

Κάντε Εγγραφή στο εβδομαδιαίο Newsletter

* indicates required
Συμπληρώστε το e-mail σας