Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Δείτε την προκήρυξη του Προγράμματος Υποτροφιών του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, ώστε να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι για μεταπτυχιακές σπουδές, επιπέδου Master στο εξωτερικό. Όπως θα διαπιστώσετε η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 27η Απριλίου 2018.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και το Έντυπο Αίτησης- Υπεύθυνη Δήλωση, διατίθενται ηλεκτρονικά στο…

Κάντε Εγγραφή στο εβδομαδιαίο Newsletter

* indicates required
Συμπληρώστε το e-mail σας