Διεθνής Κοινοβουλευτική Υποτροφία (IPS)

Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή σε συνεργασία με τοΕλεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (Freie UniversitätBerlin), το Πανεπιστήμιο Χούμπολντ του Βερολίνου(Humboldt-Universität zu Berlin) και το ΤεχνικόΠανεπιστήμιο Βερολίνου (Technischen Universität Berlin)σας προσκαλεί για πέντε μήνες στο Βερολίνο στο πλαίσιοτης Διεθνούς Κοινοβουλευτικής Υποτροφίας (IPS).

Η IPS απευθύνεται σε νέους ανθρώπους υψηλήςκατάρτισης και με ενδιαφέρον για το πολιτικό γίγνεσθαι,οι οποίοι μετά το πέρας του προγράμματος θα έχουν τηβούληση επιστρέφοντας στην πατρίδα τους να συμβάλουνενεργά και με αίσθημα ευθύνης στην διαμόρφωση τουδημοκρατικού της μέλλοντος.

Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή προσφέρει σε νέουςανθρώπους την ευκαιρία να γνωρίσουν στο πλευρό ενόςμέλους της Γερμανικής Βουλής, στο πλαίσιο συνεργασίαςδιάρκειας 13 εβδομάδων, το γερμανικό κοινοβουλευτικόσύστημα και τις πολιτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεωνκαι να αποκομίσουν πρακτικές εμπειρίες στον τομέα τηςκοινοβουλευτικής εργασίας.

Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από ανεξάρτητηεπιτροπή επιλογής της Γερμανικής ΟμοσπονδιακήςΒουλής.

Προϋποθέσεις:

– ιθαγένεια μιας εκ των συμμετεχουσών χωρών

– πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

– πολύ καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας

– γνώση της πολιτικής, κοινωνίας και ιστορίας της Γερμανίας

– ηλικίας κάτω των 30 ετών στην αρχή τηςυποτροφίας

Υποτροφία

– 500 ευρώ τον μήνα

– δωρεάν διαμονή

– ασφάλιση και έξοδα μετακίνησης

Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή υποψηφιότητας 30 Ιουνίου

περισσότερες πληροφορίεςστη γερμανική πρεσβεία ή στοδιαδίκτυο στην ιστοσελίδα www.bundestag.de/ips

Κάντε Εγγραφή στο εβδομαδιαίο Newsletter

* indicates required
Συμπληρώστε το e-mail σας