Βράβευση του Χρήστου Μπαλόγλου

ΗΕταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων μας προσκαλεί στην εκδήλωση για τον εορτασμό των Τριών Ιεραρχών, Προστατῶν τῆς Παιδείας,τὴν Τετάρτη 30 Ἰανουαρίου 2019 καὶ ὥρα 18.00 στὴν Αἴθουσα «Κωστῆς Παλαμᾶς» τοῦ Φ.Σ. «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» (πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8), όπου θα βραβευθεί και ο δικός μας Χρήστος Μπαλόγλου.

Κατὰ τὴν ἑορταστικὴν αὐτὴν ἐκδήλωση θὰ τηρηθῆ τὸ ἑξῆς πρόγραμμα:

1. Προσφώνηση ὑπὸ τῆς Προέδρου τῆς Ἑταιρείας Ὁμ. Καθηγητρίας κας Γεωργίας Ξανθάκη-Καραμάνου.

2. Ὁμιλία τοῦ κ. Ἰωάννου Πολέμη, Καθηγητοῦ τῆς Βυζαντινῆς Φιλολογίας τοῦ ΕΚΠΑ, μὲ θέμα: «Ἀπὸ τὸν Ἰωάννη τὸν Μαυρόποδα στὸν Θεόδωρο Μετοχίτη: Ἡ εἰκόνα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν σὲ κείμενα τῆς Μέσης καὶ Ὕστερης Βυζαντινῆς Γραμματείας».

3. Ἀπονομὴ βραβείου και ἐπαἰνων, ἐπὶ τῇ ἑβδομηκονταετηρίδι τῆς Ε.Ε.Φ., σὲ πρόσωπα ποὺ συμβάλλουν μὲ τὸ ἔργο τους στὴν προβολὴ καὶ προαγωγὴ τῶν ἀνθρωπιστικῶν γραμμάτων καὶ τῆς παιδείας, τῶν καταστατικῶν στόχων τῆς Ἑταιρείας μας.

4. Κοπὴ τῆς πρωτοχρονιάτικης πίττας καὶ διανομὴ τοῦ έπετειακοῦ τόμου (ἀρ. 62, 2018) τοῦ περιοδικοῦ «ΠΛΑΤΩΝ» καθὼς καὶ τοῦ τόμου 10 (2017- 2018) τοῦ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ τοῦ «ΠΛΑΤΩΝΟΣ».

Πρέπει νὰ τονίσουμε ὅτι ἡ παρουσία σας στὴν ἐκδήλωση αὐτὴ καὶ ἡ συμμετοχή σας στὶς ἐν γένει δραστηριότητες τῆς Ἑταιρείας κρίνεται ἀπαραίτητη καὶ μάλιστα στὴν παροῦσα συγκυρία ὑποβαθμίσεως τῆς ἀνθρωπιστικῆς παιδείας στὴν Ἑλληνικὴ Ἐκπαίδευση.

Σᾶς εὐχόμεθα ἐκ βαθέων γιὰ τὸ Νέον Ἔτος 2019 ὑγείαν καὶ δημιουργικότητα.

Γιὰ τὸ Δ.Σ.

Ἡ Πρόεδρος Ὁ Γενικὸς Γραμματεύς

Ὁμ. Καθηγήτρια Γ. Ξανθάκη-Καραμάνου Γεώργιος Μανουσόπουλος

Κάντε Εγγραφή στο εβδομαδιαίο Newsletter

* indicates required
Συμπληρώστε το e-mail σας