Διεθνής Κοινοβουλευτική Υποτροφία του Γερμανικού Κοινοβουλίου για πτυχιούχους από την Ελλάδα (IPS)

Internationales Parlamentarisches Stipendium des Deutschen Bundesparlaments für graduierte Studenten aus Griechenland (IPS)

Για έκτη συνεχόμενη χρονιά υλοποιείται στην Ελλάδα το πρόγραμμα της ΔιεθνούςΚοινοβουλευτικής Υποτροφίας (IPS) που επιτρέπει σε νέους πτυχιούχους έως 30 ετώνμε ενδιαφέρον για το πολιτικό γίγνεσθαι, να μεταβούν στο Βερολίνο, να γνωρίσουν τογερμανικό κοινοβουλευτικό σύστημα, να εργαστούν στα πλαίσια πρακτικής εργασίαςσε γραφεία γερμανών βουλευτών και να ασχοληθούν ενεργώς με την πολιτικήδιαδικασία λήψεως αποφάσεων.

Κάθε χρόνο χορηγούνται από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή σε συνεργασία μετα πανεπιστήμια ‘Freie Universität Berlin’, ‘Humboldt-Universität zu Berlin’ και‘Technische Universität Berlin’, 120 υποτροφίες σε υποψήφιους προερχόμενους από44 διαφορετικές χώρες. Το πρόγραμμα διεξάγεται από το 1986 και λαμβάνει χώρακάθε χρόνο από την 1 η Μαρτίου έως την 31 η Ιουλίου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους ανθρώπους υψηλής κατάρτισης που διαθέτουνπτυχίο πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης και άριστηγνώση της γερμανικής γλώσσας καθώς και γνώσεις της γερμανικής πολιτικής,κοινωνίας και ιστορίας. Η υποτροφία περιλαμβάνει μηνιαία αποζημίωση 500 Ευρώ,δωρεάν διαμονή καθώς και ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας, ατυχήματος και αστικήςευθύνης. Επιπλέον, η υποτροφία καλύπτει τα έξοδα μετάβασης προς και από τοΒερολίνο.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικάστην Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Καταληκτικήημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων από την Ελλάδα είναι η 31 η Ιουλίου 2019.

Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και προϋποθέσεις συμμετοχής…

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στηνΠρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (πολιτικό τμήμα, τηλ. 2107285307, pol-100-n@athe.diplo.de ή info@athe.diplo.de ).

Κάντε Εγγραφή στο εβδομαδιαίο Newsletter

* indicates required
Συμπληρώστε το e-mail σας