Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Δυο θέσεις εργασίας έκτακτου προσωπικού

Από τον Ελληνογερμανικό Σύλλογο Philadelphia Verein λάβαμε το κατωτέρω μήνυμα του ιστορικού ερευνητή Dr. Valentin Schneider, σχετικά με δύο θέσεις εργασίας:

Stellenausschreibung

Im Rahmen meines Forschungsprojekts an der Nationales Griechischen Forschungsstiftung Athen (Aufbau einer Datenbank zur deutschen Besatzungsgeschichte in Griechenland im Zweiten Weltkrieg, gefördert durch das Auswärtige Amt/Deutsch-Griechischer Zukunftsfonds) suche ich zwei wissenschaftliche Mitarbeiter (Historiker mit abgeschlossenem Masterstudium und exzellenten Deutsch- und Griechisch Kenntnissen). Dauer der Arbeitsverträge: September 2019 bis Dezember 2021.

Hier der Link zu der Stellenausschreibung: http://eie.gr/careers_en.html – Kurzbeschreibung auf Englisch, weiterführender Link auf Griechisch. Bewerbungsfrist ist der 31. Juli 2019.

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Database of military and paramilitary units in Greece 1941-1944/45» του ΙΙΕ/ΕΙΕ (ΑΔΑ: ΩΙ5Ω469ΗΕΠ-73Ε)

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει υποψηφιότητα για την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού του έργου με τίτλο «Database of military and paramilitary units in Greece 1941-1944/45», στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Αναλυτική περιγραφή των θέσεων και των απαραίτητων προσόντων ανά θέση παρατίθεται στην αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ημερομηνία ανάρτησης: 16.07.2019// Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 31.07.2019

Κάντε Εγγραφή στο εβδομαδιαίο Newsletter

* indicates required
Συμπληρώστε το e-mail σας