“Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα” στις 4.10

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων διοργανώνει Ημερίδα σε συνεργασία με το Πρόγραμμα “Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα” με θέμα“Το ψηφιακό αρχείο προφορικών μαρτυριών ‘Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα’ στις ελληνογερμανικές ανταλλαγές νέων”, που θαπραγματοποιηθεί στο χώρο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην αίθουσα ΓαλάτειαΣαράντη την Παρασκευή, 04.10.2019, από τις 09:30 έως 17:00.

Για τη συμμετοχή στην Ημερίδα πρέπει να αποσταλεί σχετική δήλωση συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση neagenia.int@minedu.gov.gr μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Την πρόσκληση και το συνοδευτικό υλικό μπορείτε πλέον να τα βρεί κάποιος και στην ηλεκτρονική διεύθυνση…

Η πρόσβαση στο Αρχείο είναι δυνατή μετά από αίτημα στον ιστότοπο…

Στην Ημερίδα αυτή, αφού παρουσιαστεί το Πρόγραμμα “Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα”, θα γίνει μια εισαγωγή στο περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας και χρήσης του Αρχείου. Την εισαγωγή θα ακολουθήσει η παρουσίαση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του Προγράμματος καθώς και μέρους του εκπαιδευτικού υλικού για τη σχολική εκπαίδευση. Στη συνέχεια, οι διάφοροι φορείς και θεσμοί που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ανταλλαγών νέων στην Ελλάδα και τη Γερμανία, θα παρουσιάσουν τις εώς τώρα αλλά και τις μελλοντικές τους δράσεις τους στον τομέα αυτό.

Εάν είστε φορέας που δραστηριοποιείται στον τομέα των ελληνογερμανικών ανταλλαγών νέων, θα χαιρόμασταν ιδιαίτερα εάν συμμετέχατε με μια σύντομη παρουσίαση των δραστηριοτήτων σας στη σχετική ενότητα της Ημερίδας. Σκοπός της παρουσίασης είναι να καταστατούν σαφείς οι δράσεις και οι ανάγκες των εκάστοτε φορέων και να αναδειχθούν ζητήματα σε σχέση με το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων, την εφαρμοσιμότητα των προγραμμάτων, την ανταπόκριση των συμμετεχόντων, τυχόν δυσκολίες που προέκυψαν στα διάφορα στάδια της διαδικασίας οργάνωσης και διενέργειας, η αποκρυστάλλωση καλών πρακτικών κοκ, έτσι ώστε να προκύψει μια συνολική εικόνα για τις προκλήσεις και τις ιδιαιτερότητες της δραστηριοποίησης στον τομέα των ελληνογερμανικών ανταλλαγών νέων.

Μετά το μεσημβρινό διάλειμμα θα συζητηθεί και θα ερευνηθεί από κοινού με όλους τους συμμετέχοντες το ερώτημα, με ποιόν τρόπο θα μπορούσε το υλικό του αρχείου “Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα” να αποτελέσει μέρος ήδη καθιερωμένων πρακτικών αλλά και μελλοντικών δράσεων των φορέων.

Με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό της Ημερίδας θα σας παρακαλούσαμε να μας απευθύνετε τυχόν εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρουσίαση δράσεων του φορέα σας μέχρι την 01.10.2019, καθώς και μια σύντομη αναφορά στα βασικά σημεία της παρέμβασής σας.

Για τυχόν απορίες ή περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα

+49(0)30 838 61604

+49(0)160 4833887

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Ο διευθυντής του προγράμματος “Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα”

Νίκος Αποστολόπουλος

Η οργανωτικώς υπεύθυνη

Οζενί Αθανασιάδου

Freundliche Grüße / Best regards

“Memories of the Occupation in Greece”

Κάντε Εγγραφή στο εβδομαδιαίο Newsletter

* indicates required
Συμπληρώστε το e-mail σας