Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γερμανικής Σχολής Αθηνών

Το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί όλουςτους ενδιαφερόμενους μαθητές, γονείς καικαθηγητές ως ακροατές χωρίς δικαίωμαψήφου, στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου

Γερμανικής Σχολής Αθηνώντην Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019,ώρα 19.00́στην αίθουσα εκδηλώσεων της Σχολής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θέλει να σας δώσειμε αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία ναενημερωθείτε για το έργο του.

Ημερήσια διάταξη:

1. Υποβολή και έγκριση του πρωτοκόλλου τηςΣυνέλευσης της 22 ας Μαΐου 2019

2. Υποβολή και έγκριση του πρωτοκόλλου τηςέκτακτης Συνέλευσης της 11ης Σεπτεμβρίου 2019.

3. Έκθεση του ΔΣ σχετικά με:

– τη διεύρυνση του Συλλόγου

– τα οικοδομικά έργα

– τη διαδικασία αλλαγής λογοτύπου

4. Έκθεση της Διεύθυνσης της Σχολής

5. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων για το οικονομικό έτος2018/2019

6. Έκθεση ελεγκτών ταμείου για το οικονομικό έτος2018/2019

7. Απαλλαγή του ΔΣ για το οικονομικό έτος 2018/2019

8. Εκλογή ελεγκτών ταμείου για το οικονομικό έτος2019/2020

9. Πρόταση προϋπολογισμού οικονομικού έτους2019/2020 – Υποβολή και λήψη απόφασης

10. Διάφορα

Κάντε Εγγραφή στο εβδομαδιαίο Newsletter

* indicates required
Συμπληρώστε το e-mail σας