«Βάση δεδομένων των γερμανικών στρατιωτικών και παραστρατιωτικών μονάδων στην Ελλάδα 1941-1944/45»

„Datenbank deutscher militärischer und paramilitärischer Einheiten in Griechenland, 1941-1944/45“…

Για πρώτη φορά στην Ευρώπη, θα συγκροτηθεί μια χαρτογραφική βάση δεδομένων με αντικείμενοτην παρουσία των γερμανικών στρατευμάτων σε μια κατεχόμενη χώρα, κατά τη διάρκεια τουΒ’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Αν και η περίοδος της γερμανικής κατοχής έχει μεγάλη σημασία στη συλλογική μνήμη της σημερινήςελληνικής κοινωνίας, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συστηματική καταγραφή όλων των γερμανικώνστρατιωτικών και παραστρατιωτικών μονάδων στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο στόχος του ΕρευνητικούΈργου «Βάση δεδομένων των γερμανικών στρατιωτικών και παραστρατιωτικών μονάδων στηνΕλλάδα 1941-1944/45», το οποίο διεξάγεται στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του ΕθνικούΙδρύματος Ερευνών.

Δείτε την σχετική ανακοίνωση, που υπογράφει οΔρ. Βαλεντίν Σνάιντερ, επιστημονικός υπεύθυνος έργου.

Έναρξη του Ερευνητικού Έργου «Βάση δεδομένων των γερμανικών στρατιωτικών και παραστρατιωτικών μονάδων στην Ελλάδα 1941-1944/45»

Για πρώτη φορά στην Ευρώπη, θα συγκροτηθεί μια χαρτογραφική βάση δεδομένων με αντικείμενοτην παρουσία των γερμανικών στρατευμάτων σε μια κατεχόμενη χώρα, κατά τη διάρκεια τουΒ’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Αν και η περίοδος της γερμανικής κατοχής έχει μεγάλη σημασία στη συλλογική μνήμη της σημερινήςελληνικής κοινωνίας, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συστηματική καταγραφή όλων των γερμανικώνστρατιωτικών και παραστρατιωτικών μονάδων στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο στόχος του ΕρευνητικούΈργου «Βάση δεδομένων των γερμανικών στρατιωτικών και παραστρατιωτικών μονάδων στηνΕλλάδα 1941-1944/45», το οποίο διεξάγεται στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του ΕθνικούΙδρύματος Ερευνών. Η βάση δεδομένων:

– θα βοηθήσει στην αναγνώριση των γερμανικών μονάδων που ενεπλάκησαν σε εγκλήματαπολέμου,

– θα διευκρινίσει το αριθμητικό εύρος των γερμανικών μονάδων που βρίσκονταν στηνΕλλάδα,

– θα εξηγήσει τις δομές των στρατιωτικών και των παραστρατιωτικών μονάδων.

Τα καταγεγραμμένα δεδομένα, που προέρχονται κυρίως από γερμανικά αρχεία, καθώς και απόδημοσιεύσεις της ελληνικής τοπικής βιβλιογραφίας και από μάρτυρες, θα τοποθετηθούν σε μιαεφαρμογή συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS). Αυτή η διαδικτυακή εφαρμογή θαεπιτρέπει στον επισκέπτη του Portal να χρησιμοποιεί την βάση δεδομένων μέσω εξατομικευμένωνερωτήσεων. Η βάση δεδομένων θα είναι προσιτή στο ευρύ κοινό και θα χρησιμεύει όχι μόνο γιαακαδημαϊκή έρευνα, αλλά και για πρωτοβουλίες τοπικής και περιφερειακής ιστορίας, σχολικάπρογράμματα κλπ.

Η συγκεκριμένη γνώση των τοπικών ιστορικών και μαρτύρων μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στηλεπτομερέστερη καταγραφή της παρουσίας των διαφόρων γερμανικών μονάδων. Ως εκ τούτου,προσκαλούμε όσους διαθέτουν σχετικές πληροφορίες, όπως για παράδειγμα ονόματα Γερμανώνστρατιωτών, ή τοπικών διοικητών, ή μονάδων, όπως επίσης και ονόματα σκαφών πουχρησιμοποίησαν οι Γερμανοί, με όσο το δυνατόν περισσότερο ακριβή τοπικό και χρονικόπροσδιορισμό της εν λόγω πληροφορίας, να μας στείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνσηGODB@eie.gr

Επικοινωνία

Δρ. Βαλεντίν Σνάιντερ, επιστημονικός υπεύθυνος έργου

Περισσότερες πληροφορίες για το ερευνητικό έργο: http://www.eie.gr/godb

Και στο Facebook: https://www.facebook.com/GermanOccupationDatabase

Το έργο θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2021.

Κάντε Εγγραφή στο εβδομαδιαίο Newsletter

* indicates required
Συμπληρώστε το e-mail σας