Γιάννης Θεολογίτης: “Beyond the SARS-CoV-2 pandemic”

Από τον Γιάννη Θεολογίτη, απόφοιτο 1974, λάβαμε την τελευταία ερευνητική εργασία “Beyond the SARS-CoV-2 pandemic”, που παρέχει μια αξιολόγηση της διεθνούς κατάστασης κατά την διάρκεια και μετά την τρέχουσα πανδημία, όπου επιχειρείται μια ευρεία εκτίμηση του κοινωνικοπολιτικού, οικονομικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και της γεωπολιτικής/γεωστρατηγικής διάστασης καθώς και των συνθηκών ασφαλείας, καθώς διαμορφώνονται από το εξαιρετικό γεγονός της πανδημίας Covid-19. Τονίζεται από την ερευνητική ομάδα ότι η θέση της δεν θέτει καμία αξίωση ούτε προϋποθέτει ότι οι αναλύσεις, εκτιμήσεις και προβλέψεις στην παρούσα έκθεση θα υλοποιηθούν ή ότι ενδέχεται να είναι πιο έγκυρες από άλλες απόψεις. Δείτε την μελέτη…

Κάντε Εγγραφή στο εβδομαδιαίο Newsletter

* indicates required
Συμπληρώστε το e-mail σας