12.02.2018 – Μηχανικός Πωλήσεων

Η ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. Α.Ε.

ζητεί για θυγατρική εταιρεία της στην Ελλάδα και Γερμανία

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Αντικείμενο της θέσης είναι η προώθηση και υλοποίηση της πολιτικής πωλήσεων των προϊόντων σε πελάτες της χώρας ευθύνης του, η συμβολή στην ανάπτυξη πωλήσεων, η επικοινωνία με τους πελάτες, η έρευνα αγοράς νέων ά υλών και νέων προϊόντων καθώς και η παρακολούθηση προϋπολογισμού πωλήσεων ως προς τις ποσότητες και τις τιμές.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν για ένα έτος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στα Οινόφυτα, θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

· Εμπειρία σε τμήμα πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων τουλάχιστον 3 έτη

· Άριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής

· Άριστη γνώση Micrososft Office

· Δυνατότητα μετεγκατάστασης στη Γερμανία μετά από 1 έτος απασχόλησης στην Ελλάδα

· Δίπλωμα Μηχανολόγου ή Μεταλλειολόγου Μεταλλουργού ή Χημικού Μηχανικού

· Κριτική ικανότητα, αναλυτική σκέψη και επικοινωνιακή δεινότητα

Μεταπτυχιακές σπουδές στα οικονομικά θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Η θέση προσφέρει δυναμικό περιβάλλον εργασίας, διαρκή εκπαίδευση και πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη.

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με κωδικό θέσης ΣΠΓ ,

στο e–mail: hr@steelmet.vionet.gr

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

KLASSENBUCH (Σύντομα Διαθέσιμο)

Κάντε Εγγραφή στο εβδομαδιαίο Newsletter

* indicates required
Συμπληρώστε το e-mail σας