04.04.2023 – HR Generalist (Thessaloniki)

The Call Experts I.K.E.

HR Generalist

job description (in house)

Website: https://thecallexperts.eu/

Recruitment email: jobs@thecallexperts.eu

Με εμάς, είστε στο επίκεντρο! Κατανοούμε τους υπαλλήλους μας, εργαζόμαστε σε μικρές ομάδες και υποστηρίζουμε κάθε άτομο κάθε μέρα. Δημιουργούμε αξίες προσφέροντας δουλεύοντας με μια υπέροχη εργασιακή ατμόσφαιρα και όχι συνθήκες πίεσης!

Υποστηρίζουμε τους υπαλλήλους μας και προσφέρουμε, επίσης, ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη. Εδώ μπορείτε πραγματικά να κάνετε τη διαφορά! Αναπτυχθείτε με την The Call Experts!

Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής είναι σημαντική για εμάς, γι’ αυτό και προσφέρουμε επίσης ευέλικτα μοντέλα εργασίας! Η υγεία σας αποτελεί επίσης προτεραιότητα για εμάς. Γι’ αυτό κάθε εργαζόμενος απολαμβάνει τα οφέλη της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, εκτός από πολλές άλλες παροχές.

Γίνετε μέρος της ιστορίας επιτυχίας μας και υποστηρίξτε μας στα κεντρικά μας γραφεία στη Θεσσαλονίκη ως HR Generalist.

Αρμοδιότητες

Να είστε γεμάτοι ορμή: Είστε πρόθυμοι να επιβλέπετε τη διαδικασία πρόσληψης

Έχετε τη σωστή μύτη: Ανακαλύπτετε ταλέντα χρησιμοποιώντας κορυφαίους πίνακες εργασίας, καθώς και προσεγγίζοντας ενεργά τους υποψηφίους.

Έχετε ανοιχτό αυτί: Από την αρχή, θα είστε υπεύθυνοι για την επικοινωνία με τους υποψηφίους και θα διεξάγετε συνεντεύξεις με βίντεο καθώς και συνεντεύξεις εργασίας.

Δουλεύετε ομαδικά: Επιπλέον, θα συμμετέχετε στην κατάρτιση των συμβάσεων εργασίας και θα συνοδεύετε τη διαδικασία πρόσληψης καθ’ όλη τη διάρκεια.

Να είστε διαχειριστής έργων: Θα αναπτύσσετε και θα υλοποιείτε έργα στον τομέα της πρόσληψης, του employer branding και του μάρκετινγκ προσωπικού

Προσόντα

Smarties: Διαθέτετε πτυχίο πανεπιστημίου ή ένα διαφορετικό, τεκμηριωμένο εκπαιδευτικό υπόβαθρο, το οποίο ιδανικά συμπληρώνεται από εμπειρία στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού.

Βασικά στοιχεία: Περιμένουμε να έχετε πολύ καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας (σε επίπεδο μητρικής) γραπτά και προφορικά και να γνωρίζετε άριστα το MS Office. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί πλεονέκτημα.

Επαγγελματίες της επικοινωνίας: Μπορείτε να επικοινωνείτε άριστα και να προσαρμόζεστε σε μια ποικιλία διαφορετικών ανθρώπων, είστε ανεξάρτητοι και διεκδικητικοί.

Μυστικοί πράκτορες: Η διακριτικότητα και η αξιοπιστία σε θέματα προσωπικού είναι για εσάς αυτονόητη.

Άνθρωποι με ενσυναίσθηση: Καταλαβαίνετε τα ζητήματα της διοικητικής ομάδας καθώς και των συναδέλφων μας.

——————————

Bei uns stehst Du im Vordergrund! Wir verstehen unsere Mitarbeiter, arbeiten in kleinen Teams und unterstützen jeden einzelnen Menschen täglich. Die guten Qualitätswerte erreichen wir mit einem tollen Arbeitsklima und nicht mit künstlich erzeugtem Druck!

Wir fördern unsere Mitarbeiter und bieten auch Aufstiegsmöglichkeiten. Hier kannst Du wirklich etwas bewegen! Wachse mit The Call Experts!

Deine Work-Life-Balance ist uns wichtig, deshalb bieten wir auch flexible Arbeitsmodelle! Auch Deine Gesundheit steht bei uns im Vordergrund. Deshalb genießt jeder Mitarbeiter neben vielen weiteren Benefits auch die Vorteile eine privaten Krankenversicherung.

Werden Sie Teil unserer Erfolgsgeschichte und unterstützen Sie uns in der Zentrale in Thessaloniki als Hr Generalist.

Aufgabenbereiche

Voller Tatendrang sein: Du hast Lust darauf, den Personalgewinnungsprozess zu betreuen

Den richtigen Riecher haben: Du entdeckst Talente, indem Du sowohl führende Stellenbörsen als auch die aktive Ansprache von Kandidat:innen nutzt

Ein offenes Ohr haben: Dabei übernimmst Du von Anfang an eigenverantwortlich die Kandidatenkommunikation und führst Videointerviews sowie Vorstellungsgespräche durch

Im Team arbeiten: Darüber hinaus wirkst Du bei der Erstellung der Arbeitsverträge mit und begleitest den Einstellungsprozess durchgehend.

Projektmanager:in sein: Du wirst Projekte im Onboarding, Employer Branding und Personalmarketing ausarbeiten und umsetzen

Qualifikationen

Smarties: Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium oder über einen anderslautenden, fundierten Ausbildungshintergrund, idealerweise ergänzt um erste HR-Erfahrungen.

Basics: Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie den routinierten Umgang mit MS Office setzen wir voraus. Griechischkenntnisse sind von Vorteil.

Kommunikationsprofis: Du kannst hervorragend kommunizieren und Dich auf eine Vielzahl verschiedener Menschen einstellen, bist selbständig und durchsetzungsfähig

Geheimagenten: Diskretion und Vertrauenswürdigkeit in Personalangelegenheiten sind für Dich selbstverständlich

Empathische Menschen: Du verstehst sowohl die Themen des Managementteams als auch unserer Kolleginnen

Κάντε Εγγραφή στο εβδομαδιαίο Newsletter

* indicates required
Συμπληρώστε το e-mail σας