Δύο φωτογραφίες από τον Όλυμπο Τσεκούρα

Ο Όλυμπος Τσεκούρας έστειλε φωτογραφίες της τάξης του ’62 από τα χρόνια της Μετσόβου. Η χρονιά αυτή είναι η πρώτη, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες, που αποφοιτήσαν, είχαν μείνει στο Γυμνάσιο 6 χρόνια, διότι οι προηγούμενοι, του ’61 είχαν εισαχθεί στην Β’ Γυμνασίου, του ’60 στην Γ’ Γυμνασίου κ.ο.κ.

1962 taxi 1 very low1962 taxi very low

1962 taxi 1 low

πηγή: Όλυμπος Τσεκούρας – 1958 από την πρώτη γυμνασίου UIIIc

*Τελευταία σειρά εξ αριστερών προς τα δεξιά -Γεράνιος, Βλασσόπουλος, Νικολόπουλος, Μπαλλιάν, Εξαρχοπουλος, Φριλίγκος.

*Μεσαία σειρά- Περικλής Σίμος, Πολυμενόπουλος, Χανιώτης, Αδρακτάς, Λιάπης, Τράπαλης, Βαλσαμάκης, Αδάμης, Τσεκούρας.

*Πρώτη σειρά- Σαμαράς, Παντελούρη, Τσαμπαρλή, Αντωνοπούλου, Κράους.

Καθήμενη μπροστά η Klassenlehrerin Frau Loder-Petropulu.

Τη φωτογραφία τράβηξε ο συμμαθητής μας (επίσης απόφοιτος} Γιώργος Βακαλάκης.

1962 taxi low

πηγή: Όλυμπος Τσεκούρας – 1961 τρίτη λυκείου OIIc

Η τάξη του ’62 και στο βάθος ο Χριστόδουλος Βασιλόπουλος

Κάντε Εγγραφή στο εβδομαδιαίο Newsletter

* indicates required
Συμπληρώστε το e-mail σας