Χρονικό της Γερμανικής Σχολής

Η Διευθύντρια του Γυμνασίου Αγγελική Κανελλακοπούλου παρουσίασε το χρονικό της Γερμανικής Σχολής Αθηνών κατά τη διάρκεια της “Τιμητικής Βραδιάς των Αποφοίτων του Πολέμου” που έλαβε χώρα στην Aula στις 17 Ιουνίου 2013. Η παρουσίαση έγινε σε power point και φαίνεται στο video της εδήλωσης. Εδώ παρουσίαζεται σε μορφή 37 εικόνων με το κείμενο που τις συνοδεύει.

Μετά την παρουσίαση, ακολουθεί ένα Χρονικό της Σχολής με πληροφοριίες που έχουν στηριχθεί στο κείμενο του Jens Godber Hansen, όπως αυτό παρουσιάζεται στην έκδοση του 1971 με τίτλο “Das Dörpfeld-Gymnasium in Athen, Geschichte und Gestalt einer deutschen Auslandsschule“.

Ναύπλιο Nafplio
historypp 02b

                 historypp 02a

 

Η αρχή της γερμανικής σχολικής παρουσίας στην Ελλάδα ξεκινά με το βασιλιά Όθωνα. Το 1834 ιδρύθηκε στο Ναύπλιο μια Γερμανική Σχολή, η οποία μεταφέρθηκε αργότερα στην Αθήνα και λειτουργούσε ως το 1862, όταν ο Όθωνας εγκατέλειψε την Ελλάδα.

Από το 1872 έως το 1888 λειτουργούσε μια μικρή ιδιωτική Γερμανική Σχολή, η Σχολή της κυρίας Hoffmann.                       

Die Anfänge eines deutschen Schulwesens in Griechenland stehen in Zusammenhang mit der Regentschaft des Königs Otto. 1834 erfolgte die Gründung einer deutschen Schule in Nafplio. Die Schule wurde kurz danach nach Athen verlegt und existierte bis 1862, als Otto Griechenland verlassen hat.

Von 1872 bis 1888 gab es eine kleine  private deutsche Schule, die Schule von Frau Hoffmann. 

 

Πρόσκληση ίδρυσης της Σχολής

 

Aufruf zur Gründung der Schule

historypp 03historypp 04  

Η σκέψη για την ίδρυση μιας Γερμανικής Σχολής πρωτόγινε όταν οι  Emil von Hirst και  Dr. Wilhelm Barth προσπάθησαν να ζητήσουν την υποστήριξη του γνωστού αρχαιολόγου και αρχιτέκτονα Wilhelm Dörpfeld. Ο Dörpfeld ενθουσιάστηκε και το 1895 ζήτησε δημόσια την ίδρυση μιας τέτοιας Σχολής.

Die Gründung einer deutschen Schule nahm erste Konturen an als Emil von Hirst und Dr. Wilhelm Barth, sich bemüht haben, Wilhelm Dörpfeld, den bekannten Archäologen und Architekten, für diese Idee zu gewinnen. Dörpfeld war begeistert und rief öffentlich 1895 zur Gründung einer deutschen Schule auf.
 

Wilhelm Dörpfeld

 

 

 

 

 historypp 05a Δημιουργήθηκε μια επιτροπή ίδρυσης, πρόεδρος της οποίας ήταν ο   Dörpfeld. Υπήρξε και ο εμπνευστής  της πρωτοβουλίας συγκέντρωσης δωρεών για την αγορά ενός οικοπέδου και την οικοδόμηση του σχολικού κτιρίου. Παράλληλα τα μαθήματα άρχισαν τον Ιανουάριο του 1897 σε ένα νοικιασμένο σπίτι στη Σκουφά 35. Τον ίδιο χρόνο ιδρύεται και ο Σχολικός Σύλλογος που θα αποτελεί και το σχολικό φορέα. Es wurde eine Gründungskommission gebildet, wo 5 Dörpfeld der Vorsitzende war. Er war auch der Hauptinitiator einer Spendeaktion um die nötigen Geldmittel für den Ankauf eines Grundstückes und den Bau des Schulgebäudes zusammenzubringen. Parallel hat schon der Unterrichtsbetrieb im Januar 1897 in einem gemieteten Haus in Skoufa Str. 35 begonnen können. Dasselbe Jahr wurde auch der Schulverein als Träger der Schule konstituiert.
 

Κτίρια Αραχώβης

 

Arachovis Gebäude

historypp 07 Το χειμώνα του  1897/98 ξεκίνησε η κατασκευή του σχολικού κτιρίου σε αρχιτεκτονικά σχέδια του  Dörpfeld. Το οικόπεδο  περιελάμβανε ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο ανάμεσα στις μετέπειτα δημιουργηθείσες οδούς Πρασσά, Αραχώβης (τώρα Μερλιέ), Ασκληπιού και Βαλτετσίου. Τα επίσημα εγκαίνια του κτιρίου έγιναν στις 23 Μαρτίου 1898, ημέρα των γενθλίων του αυτοκράτορα Γουιλιέλμου του Α΄. Im Winter 1897/98 hat der Bau des Schulhauses nach den architektonischen Plänen    Dörpfelds begonnen. Das Grundstück umfasste den Straßenblock zwischen den später entstandenen Strassen Prassa, Arachovis (jetzt Merlie), Asklipiou und Valtetsiou. Das Gebäude wurde im 1898, am Geburtstag Kaiser Wilhelms I. feierlich eingeweiht.
 

1912: Ehrenurkunde an Dörpfeld / Τιμητικό βραβείο στον Ντέρπφελντ

 

 

 

 

historypp 06 Η Σχολή διατήρησε μέχρι τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το χαρακτήρα του Δημοτικού σχολείου. Εξαιτίας της έλλειψη χώρων – παρά την επέκταση του οικήματος στην οδό Βαλτετσίου – και εξαιτίας της αναγκαστικής απομάκρυνσης διδασκόντων λόγω του πολέμου το σχολείο δεν μπόρεσε να εξελιχθεί σε Realschule απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης μετά από 10ετή συνολική φοίτηση). Η Σχολή ανέστειλε τη λειτουργία της στις αρχές του 1917. Die Schule blieb bis in den I. Weltkrieg hinein eine Volksschule mit überwiegendem Grundschulcharakter. Aufgrund von Raumnöten – trotz eines Erweiterungsbaues an der Valtetsiou Str. – und dem kriegsbedingten Abzug von Lehrern konnte die Schule nicht zu Realschule hinauswachsen. Die Schule musste dann zu Beginn des Jahres 1917 ihren Betrieb einstellen.
 

1900: Dörpfeld Bau – Arachovis

Κτίριο Ντέρπφελντ οδού Αραχώβης

Ausflug nach Kifissia

Εκδρομή στην Κηφισιά

 historypp 08  historypp 09  historypp 10
historypp 11 historypp 13 Η Σχολή επαναλειτούργησε το Σεπτέμβριο του 1921. Στο διάστημα μεταξύ των δύο παγκόσμιων πολέμων η Σχολή αναπτύχθηκε και αναβαθμίστηκε με αποτέλεσμα οι μαθητές να μπορούν να αποκτήσουν το γερμανικό και ελληνικό Απολυτήριο (σημερινού Λυκείου).

Το 1927 το ελληνικό κράτος αναγνωρίζει επίσημα τη Σχολή και τον Ιούνιο του 1928 δύο Γερμανοί και οκτώ Έλληνες μαθητές δίνουν τις εξετάσεις της Μέσης Εκπαίδευσης.

Der Unterrichtsbetrieb wird im September 1921 wieder aufgenommen. In der Zeit zwischen den Weltkriegen erfuhr die Schule ihren Aufstieg zu einer Schule in der das deutsche und griechische Abitur abgelegt werden konnte.

Die Schule wurde 1927 durch den griechischen Staat amtlich anerkannt und im Juni 1928 legten 8 deutsche und 6 griechische Schüler die Mittlere Reife ab.

 

1913: Schülerinnen der DSA

Μαθήτριες της Γερμανικής

 

Faschinsfest – Απόκριες

1913/1914: Eleni Papadaki in der hinteren Reihe – πίσω κάθεται η Ελένη Παπαδάκη
historypp 14 historypp 12 historypp 15
 

Dörpfeld und Eglau Gebäude

Κτίρια Ντέρπφελντ και Έγκλαου

 

Arachovis, die zwei Gebäude

Αραχώβης, τα δύο κτίρια

 

Links der Dörpfeld Bau und rechts der Eglau Bau

historypp 16 historypp 17 historypp 18
 

Das Treppenhaus in der Arachovisstr / το κλιμακοστάσιο στην Αραχώβης

             historypp 27 Το 1928/29 χτίζεται δίπλα στο πρώτο κτίριο του Dörpfeld στην ελεύθερη πλευρά της Αραχώβης και έως την Ασκληπιού ένα νέο κτίριο σε σχέδια των αρχιτεκτόνων  Eglau και Διαμαντόπουλου, το οποίο χάρη στους χώρους του και στον εξοπλισμό του θεωρείται το πιο σύγχρονο της Αθήνας εκείνη την εποχή. Ένα φωτεινό κλιμακοστάσιο συνδέει το παλαιό με το νέο κτίριο. Im Jahre 1928/29 entsteht an der freien Front der Arachovis unmittelbar an den ersten Dörpfeld-Bau anschließend und bis hinunter zur Asklipiou Str. unter der Leitung der Architekten Eglau und Diamantopoulos ein großzügiger Bau, der durch seine gesamte Anlage und durch die Einzelausstattung die Schule zur modernsten Athens macht. Ein helles Treppenhaus bindet das alte an das neue Gebäude.
 

1934: Klassenlehrer / υπεύθυνος καθηγητής Hans Wende

 

 

historypp 19 Εξαιτίας του νέου εκπαιδευτικού νόμου για τα ξένα σχολεία το 1931 η Σχολή γνώρισε μια απειλητική για την ύπαρξή της κρίση. Παιδιά ελληνικής ιθαγένειας μπορούσαν να φοιτήσουν σε ξένα σχολεία μετά την ολοκλήρωση της εξαετούς υποχρεωτικής φοίτησης στο Δημοτικό. Το νηπιαγωγείο σταμάτησε τη λειτουργία του. Όλα τα Ελληνόπουλα στις μικρές τάξεις (έως και την 6η) έφυγαν από τη Σχολή. Οι τάξεις έως και την 6η είχαν συνολικά 41 μη Έλληνες μαθητές και μαθήτριες. Wegen des  neuen griechischen Erziehungsgesetzes  über die Auslandsschulen im Jahr 1931 wurde die Schule in eine existenzbedrohende Krise gestürzt. Kinder griechischer Nationalität konnten erst nach der 6jährigen Grundschule eine ausländische Schule besuchen. Der Kindergarten musste seinen Betrieb einstellen. Alle griechischen Kinder der untersten Klassen (bis inkl. 6. Klasse) verließen die Schule. Die untersten 6 Klassen hatten dann insgesamt 41 nicht griechische Schülerinnen und Schüler.
1934: Sommerfest / Καλοκαιρινή γιορτή
historypp 20 Αν και η Σχολή προσπάθησε να λειτουργήσει γλωσσικά τμήματα το απόγευμα, η λειτουργία τους απαγορεύτηκε από το ελληνικό υπουργείο. Έτσι Έλληνες μαθητές με λιγοστές έως και τελείως ανύπαρκτες γνώσεις Γερμανικών εγγράφονταν στην  Quarta την πρώτη τάξη ενός εξατάξιου Γυμνασίου. Παρά  τις όποιες δυσκολίες το πείραμα πέτυχε…. Obwohl die Schule nachmittags private Sprachkurse anzubieten versuchte, wurde die Durchführung solcher Kurse vom gr. Ministerium verboten. So wurden  griechische Schüler mit geringen oder auch völlig fehlenden Deutschkenntnissen in die Quarta, als erste Klasse eines sechsjährigen Gymnasiums eingestuft. Trotz aller Probleme glückte dieses Experiment….
1934: Ausflug nach Varkiza / Εκδρομή στη Βάρκιζα
historypp 21 Το 1938 η Σχολή αναγνωρίστηκε ως  Oberschule (ανώτερο εκπαιδευτήριο). Στη Σχολή διορίστηκε παράλληλα με το Γερμανό και ένας Έλληνας διευθυντής. Στην ουσία αυτό συνέβαινε από χρόνια. Η Σχολή πήρε κατ΄ εξαίρεση ειδική άδεια για τη λειτουργία μεικτών τμημάτων, γιατί ο νόμος όριζε το διαχωρισμό των τάξεων και των φύλων! Im Jahre 1938  wurde die Schule als Deutsche Oberschule anerkannt. Die Schule bekam einen griechischen Direktor neben dem deutschen, obwohl es in der Praxis schon seit   Jahren so war. Für die Koedukationsklassen als Ausnahme – das Gesetz schrieb die Trennung von Klassen und Geschlecht vor – erhielt die Schule eine Sondergenehmigung.
 

1936: Besuch des Erziehungsministers Rust / Επίσκεψη του Υπουργού Παιδείας Rust

 

1936: Empfang des Ministers Rust / Υποδοχή του Υπουργού Rust

 

1936: Schulfest / σχολική γιορτή (Dr. Romain, Hans Wende)

historypp 23 historypp 24   historypp 22
 

1936: Hans Wende, Olympia / Αρχαία Ολυμπία

historypp 25 Στις 28 Οκτωβρίου 1940 διακόπηκαν τα μαθήματα. Πολλοί καθηγητές επέστρεψαν στη Γερμανία. Παρόλα αυτά συνεχίστηκαν τα μαθήματα σε ιδιωτικές κατοικίες. Δάσκαλοι εδώ ήταν ο λίγο μεγαλύτερος από τους „μαθητές” του Βύρωνας Θεοδωρόπουλος, τότε υπόδειγμα μαθητού και αργότερα Έλληνας υψηλόβαθμος διπλωμάτης και ο κ. Lichtenberg, ένας όχι „καθαρόαιμος” τέως καθηγητής της Σχολής, στον οποίο ο διευθυντής της Σχολής Dr. Romain εξασφάλισε ένα βοηθητικό εισόδημα. Έτσι μπόρεσαν να πάρουν τον Μάρτιο του 1941 το απολυτήριο τους μαθητές όπως ο Αλέκος Κυριακός, ο  Peter Mondo, ο Θέμης Πάνος, η Έντα Σαραμάντη, η  Sonja Dengel Caridis και ο Μιλιτιάδης Καρύδης, ο παγκόσμια γνωστός αρχιμουσικός. Am 28. Oktober 1940 wurde der Unterrichtsbetrieb eingestellt. Viele Lehrer kehrten nach Deutschland zurück. Trotzdem wurde in Privatwohnungen, weiter unterrichtet. Lehrer hier war der nur wenig ältere Vyron Theodoropoulos, Musterschüler in seiner Zeit und später hoher griechischer Diplomat und Herr Lichtenberg, ein nicht „reinrassiger” ehemaliger Lehrer der Schule, dem Dr. Romain, Direktor der Schule, dadurch ein Nebeneinkommen verschaffte. So konnten  Alekos Kyriakos, Peter Mondo, Themis Panos, Edda Saramandi, Sonja Dengel Caridis und Miltiades Caridis, der weltberühmte Dirigent, im März 1941 die Reifeprüfung ablegen.
 

Sounion Fahrt vor dem Krieg / Εκδρομή στο Σούνιο πριν από τον πόλεμο

historypp 26 Μετά την κατάληψη της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής η Σχολή επαναλειτούργησε στις 14 Μαΐου 1941. Το καλοκαίρι του 1941 φτιάχτηκε καινούριος όροφος στο κτίριο του  Dörpfeld. Πολλοί Έλληνες μαθητές συνέχιζαν να φοιτούν στη Σχολή. Τα πολεμικά γεγονότα του 1944 οδήγησαν εκ νέου στο κλείσιμο της Σχολής.  Στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω ότι μέχρι σήμερα λείπει μια ακριβής αξιολόγηση και επανεξέταση των πηγών και κυρίως αρχείων της Σχολής της εποχής του πολέμου αλλά και γενικότερα. Nach der Besatzung von Athen durch deutsche Truppen wurde am 14. Mai 1941 der Unterrichtsbetrieb wieder aufgenommen. Im Sommer 1941 wurde der Dörpfeldbau aufgestockt. Weiterhin besuchten viele griechische Schüler die DSA. Aufgrund der Kriegsereignisse des Jahres 1944 musste die Schule aufgegeben werden. In diesem Punkt möchte ich betonen, dass es bislang die genaue Auswertung und Überprüfung der Quellen und vor allem der schulischen Akten der Kriegszeit und allgemein jener Zeit  noch fehlt.
 

Metsovoustr.

      historypp 28 Η Σχολή επαναλειτούργησε την 1η Οκτωβρίου 1956. Οι προσπάθειες να επανέλθει στο παλαιό κτίριο της Αραχώβης απέτυχαν και για αυτό αποκτήθηκε μια παλαιά μονοκατοικία στη Μετσόβου 4. Τη δεύτερη χρονιά αναζητήθηκε κι άλλο κτίριο, 150 μέτρα πιο μακριά, στη γωνία Μετσόβου και Ρεθύμνου. Η συνεχής αύξηση οδήγησε στην ενοικίαση ενός τρίτου κτιρίου επί της Πατησίων 58 με κοινή αυλή με το πρώτο κτίριο. Erst am 1. Oktober 1956 wurde die Schule wieder eröffnet. Die Bemühungen in das alte Gebäude in der Arachovis einzuziehen, scheiterten und deswegen wurde ein altes Wohnhaus in der Metsovoustr. 4 erworben. Im zweiten Jahr musste ein weiteres Gebäude an der Metsovou und Rethymnou dazu geworben werden. Das stetige Wachstum erzwang die Anmietung eines dritten Gebäudes in der Pattision 58 mit gemeinsamem Pausenhof mit dem 1. Gebäude.
 

Gebäude nach 1956 / τα κτίρια μετά το 1956

historypp 29 Οι εισαγωγικές εξετάσεις για το ελληνικό Γυμνάσιο δίνονταν ενώπιον εξεταστικής επιτροπής του ελληνικού υπουργείου Παιδείας. Για να διευκολυνθεί η εισαγωγή των Ελληνόπουλων στο Γυμνάσιο, ξεκίνησαν προπαρασκευαστικά μαθήματα Γερμανικών το απόγευμα. Στις πρώτες έξι τάξεις (Δημοτικό, Quinta  και Sexta) δεν ήταν εγγεγραμμένοι Έλληνες μαθητές. Στις επόμενες τάξεις παρακολουθούσαν μαζί το μάθημα Έλληνες και Γερμανοί σε ένα πραγματικό σχολείο συνάντησης. Από το σχολικό έτος 1960/61 υπάρχει ένας ξεκάθαρος διαχωρισμός σε γερμανικό και ελληνικό τμήμα.  Die Aufnahmeprüfung für den Eintritt ins Gymnasio legten die griechischen Schüler vor einer Prüfungskommission des griechischen Erziehungs-ministeriums ab. Um den griechischen Kindern den Eintritt in das Gymnasio zu ermöglichen, wurden nachmittags in Deutsch eingeführt, die bis heute zum festen Programm der DSA gehören. In den ersten sechs Klassen (Grundschule, Sexta und Quinta) befanden sich keine Griechen. In die darüberliegenden Klassen gingen deutsche und griechische Kinder gemeinsam, also eine echte Begegnungs-abteilung. Seit dem Schuljahr 1960/61 gibt es eine klare getrennte griechische und deutsche Gymnasialabteilung.
 

Metsovou: das Treppenhaus / το κλιμακοστάσιο στη Μετσόβου

 

Metsovou Gebäude / το παλιό σχολείο της Μετσόβου

 

1966: Der erste Schultag in der Metsovou / πρώτη ημέρα σχολείου στη Μετσόβου

      historypp 32 historypp 31    historypp 30
 

 

 

 

1966: Grundsteinlegung in Paradissos / Θεμέλιος λίθος στον Παράδεισο

 

 

 

 

1966: Weihe bei der Grundsteinlegung / Αγιασμός Θεμελίων

 

1966: Die jüngste Schülerin der DSA, Christiane Marcczinski, unterschreibt die Urkunde für den Grundstein / Η μικρότερη μαθήτρια της ΓΣΑ, Κριστιάνε Μαρτσίνσκι υπογράφει το επίσημο έγγραφο του θεμέλιου λίθου

historypp 33 historypp 34 historypp 35
historypp 36 Nach vielen Verzögerungen, Enttäuschungen und Verhandlungen konnte die Grundsteinlegung des neuen Gebäudes in Paradissos am 24. November 1966 stattfinden. Das Richtfest wurde am 25sten November 1967 gefeiert. Zum Beginn des 37Schuljahres 1968/69 kann der Unterricht im Neubau in Paradissos aufgenommen werden. Μετά από πολλές καθυστερήσεις, απογοητεύσεις και διαπραγματεύσεις ο θεμέλιος λίθος του νέου κτιρίου στον Παράδεισο μπήκε στις 24 Νοεμβρίου του 1966. Η ολοκλήρωση του βασικού έργου εορτάστηκε με πανηγυρικό τρόπο στις 25 Νοεμβρίου 1967. Τα μαθήματα ξεκίνησαν στις νέες εγκαταστάσεις στον Παράδεισο το Σεπτέμβριο του 1968.

 

1834–1895:  ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ

1834      Με το από 1/13ης Φεβρουαρίου 1834 Διάταγμα, ιδρύεται στο Ναύπλιο η πρώτη Γερμανική Σχολή. Την 1η Δεκεμβρίου καθίσταται η Αθήνα “Βασιλική Καθέδρα και Πρωτεύουσα” και κατά συνέπεια μεταφέρεται και η Γερμανική Σχολή στην Αθήνα, η οποία μετά την εκδίωξη του Όθωνα ατονεί (Οκτώβριος 1862).
1872 Η κ. Bernhardine Hofmann, κόρη του Julius Henning, προσωπικού γραμματέα του Όθωνα, ιδρύει στην Αθήνα την δεύτερη Γερμανική Σχολή, τη σχολή Hofmann, η οποία λειτουργεί για λίγο και μετά το θάνατό της, το 1888.
1895 Γεννιέται την 1η Απριλίου στον κύκλο της γερμανικής παροικίας των Αθήνων και με πρωτοβουλία του Wilhelm Dörpfeld η ιδέα της ίδρυσης της τρίτης Γερμανικής Σχολής.

 

1896–1917:  ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ Α’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

1896      Ιδρύεται ο μέχρι σήμερα υφιστάμενος “Σύλλογος Γερμανικής Σχολής Αθηνών”. Αγοράζεται το οικόπεδο που περικλείεται από τις οδούς Αραχώβης, Ασκληπιού, Βαλτετσίου και Πρασσά και αρχίζει η ανοικοδόμηση του διώροφου κτιρίου, στη γωνία Αραχώβης και Πρασσά, με σχέδια του Αρχαιολόγου – Αρχιτέκτονα Wilhelm Dörpfeld, του τότε πρώτου γραμματέα του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου και αργότερα διευθυντή του.
1897 Στις 6/18 Ιανουαρίου αρχίζει η λειτουργία της σχολής με 11 μαθητές σε δύο ενοικιασμένα δωμάτια στη οδό Σκουφά 35. Σύντομα όμως μετακομίζουν, λόγω ελλείψεως χώρου, στη μεγάλη αίθουσα του εντευκτηρίου του συλλόγου “Φιλαδέλφεια” της γερμανικής παροικίας στην οδό Ομήρου 14-16, όπου στεγάζεται σήμερα το “Ινστιτούτο Γκαίτε”.
1898 Στις 22 Μαρτίου εορτάζονται τα εγκαίνια του πρώτου ιδιόκτητου κτιρίου της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, στη γωνία Αραχώβης και Πρασσά. Εκεί, στεγάζεται και το νεοσυσταθέν νηπιαγωγείο.
1900 Εγγράφονται οι πρώτοι Έλληνες μαθητές και παιδιά προσχολικής ηλικίας.
1908 Ξεκινούν βραδυνά μαθήματα για ενήλικες.
1917 Λόγω των πολιτικών εξελίξεων κλείνει η Σχολή. Στο πρώτο κτίριο της οδού Αραχώβης και Πρασσά εγκαθίσταται η οικογένεια του γερμανού ιερέα των γερμανοφώνων και διαμαρτυρομένων, ενώ στο δεύτερο κτίριο της οδού Βαλτετσίου παραχωρούνται πέντε δωμάτια ως γραφεία του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού. Η Γερμανική Σχολή Αθηνών και γενικότερα τα συμφέροντα των γερμανών στην Ελλάδα τίθενται υπό την προστασία της Ολλανδικής Πρεσβείας.

1921–1944:  ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

1921   Την 1/14 Σεπτεμβρίου επαναλειτουργεί η Γερμανική Σχολή Αθηνών.
1922 Ξεκινά η λειτουργία των πρώτων τάξεων της μέσης εκπαίδευσης.
1924 Προστίθεται και τρίτος όροφος στο κτίριο της οδού Βαλτετσίου.
1925 Ξεκινά η λειτουργία των πρώτων τάξεων του γυμνασίου.
1928 Πρώτες εξετάσεις των τελειοφοίτων γυμνασίου.
1929 Εγκαίνια του τρίτου κτιρίου στην οδό Αραχώβης και Ασκληπιού που είναι ενσωματωμένο στο πρώτο κτίριο Αραχώβης και Πρασσά. Αρχιτέκτονες είναι οι Eglau και Διαμαντόπουλος.
1930 Μεγάλη κρίση λόγω του νέου Ελληνικού Νόμου (απαγόρευση φοιτήσεως ελληνοπαίδων, νηπίων και μαθητών εξαταξίου δημοτικού) σε ξένα σχολεία.
1931 Έναρξη απογευματινών προπαρασκευαστικών μαθημάτων γερμανικής γλώσσας για μαθητές πέμπτης και έκτης δημοτικού, με σκοπό την εισαγωγή τους και τη φοίτησή τους στο γυμνάσιο της Γερμανικής Σχολής Αθηνών. Πρώτες εξετάσεις απολυτηρίου του ελληνικού γυμνασίου της Σχολής.
1933 Πρώτες εξετάσεις “έκτακτου” απολυτηρίου του γερμανικού γυμνασίου.
1935 Αναγνώριση από το Γερμανία της Γερμανικής Σχολής Αθηνών ως πλήρες εκπαιδευτήριο στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης. Πρώτες εξετάσεις τακτικού απολυτηρίου του γερμανικού γυμνασίου.
1940 Εξαμηνιαία προσωρινή διακοπή λειτουργίας της Σχολής μέχρι το 1941 λόγω του πολέμου.
1944 Κλείσιμο της Γερμανικής Σχολής Αθηνών με την εκδίωξη των στρατευμάτων κατοχής. Τα κτίρια της Γερμανικής Σχολής Αθηνών κατάσχονται και εγκαθίστανται μεταξύ των άλλων η ακτινολογική υπηρεσία του κράτους, κατόπιν η Βαρβάκειος Σχολή και, τέλος, διάφορα άλλα δημόσια σχολεία.

1956–1968:  ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

1956

Επαναλειτουργία της Γερμανικής Σχολής Αθηνών στην οδό Μετσόβου 4, αργότερα δε, δύο τετράγωνα πιό πάνω στην απέναντι γωνία, Μετσόβου και Ρεθύμνου. Στην πορεία χρησιμοποιήθηκαν και δύο όροφοι σε κτίριο της Πατησίων που συγκοινωνούσε από πίσω με την Μετσόβου 4 και ενώνοντας τις εσωτερικές αυλές δημιουργήθηκε ένα μεγάλο προαύλιο από το οποίο οι μαθητές ανέβαιναν στους ορόφους μέσω εξωτερικής σκάλας.
1960 Μετά την αποκατάσταση των ελληνογερμανικών σχέσεων επιστρέφονται οι κατασχεθείσες στην Ελλάδα γερμανικής περιουσίες, ενώ η Γερμανία παραιτείται από την απαίτηση επιστροφής των ακινήτων της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, της οδού Αραχώβης. Άλλωστε οποιαδήποτε απομάκρυνση των εκεί εν λειτουργία αλλά ήδη πεπαλαιωμένων ακτινολογικών εγκαταστάσεων θα σήμαινε την πλήρη αχρήστευσή τους. Επιπλέον ο διαθέσιμος χώρος δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία μίας σύγχρονης Γερμανικής Σχολής, που απαιτούσε μεγάλη έκταση εκτός του κέντρου

Κάντε Εγγραφή στο εβδομαδιαίο Newsletter

* indicates required
Συμπληρώστε το e-mail σας