Ειδικοί παιδαγωγοί / Λογοθεραπευτές / Εργοθεραπευτές

  • Εκτύπωση

Αλεξάνδρου Αλέξανδρος (1995)
Leibniz Univ. Hannover
Ειδικός Παιδαγωγός - Λογοθεραπευτής
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "ΠΑΙΔΙ & ΠΡΟΟΔΟΣ"
2108217831, alexandros_1977@hotmail.com