Από το αρχείο της Γερμανικής Σχολής

  • Εκτύπωση

stundenplan1

Ο Bernhard Greve μπροστά από το Stundenplan

Roeske  KLAUS MEYER
Kurt Roeske  Klaus Meyer