Οι δάσκαλοί μας που εξελέγησαν καθηγητές στο Πανεπιστήμιο

  • Εκτύπωση

galitis georgios 2Με αφορμή την αναφορά μας στον Γεώργιο Γαλίτη ως τον μόνο δάσκολο μας που εξελέγη καθηγητής στο Πανεπιστήμιο επεσήμανε ορθώς Αγγελική Κανελλακοπούλου ότι και άλλοι εκπαιδευτικοί μας είχαν αυτήν την εξέλιξη. Οπότε θα διορθώσουμε για τον Γεώργιο Γαλίτη, ότι ήταν ο πρώτος και με την αφορμή αυτή θα αναφέρουμε και τους άλλους.

Ας δούμε και τους άλλους:

η Έλενα Παλλαντζά, η οποία είναι και απόφοιτος του 1987. Από το 1997 έως το 2003 εργάστηκε ως φιλόλογος στη Γερμανική Σχολή Αθηνών και από το 2003 ζει στη Γερμανία και διδάσκει Νέα Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμό στο Πανεπιστήμιο της Βόννης,

ο Χρήστος Σταυράκος, που ήταν δίδαξε Αρχαία Ελληνικά και Ιστορία το 1992 και εξελέγη Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας στα Ιωάννινα, και 

ο Βαγγέλης Αλεξίου Καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

pallatza elena

 Έλενα Παλλαντζά
βιογραφικό...

 stavrakos christos                  

Χρήστος Σταυράκος
βιογραφικό...

             alexiou evangelos 

Ευάγγελος Αλεξίου
βιογραφικό...