Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια

2020-2021
Πρόεδρος Άγγελος Κωβαίος (88)
Αντιπρόεδρος – Σύμβουλος Πολιτιστικών Λίζα Γεωμπρέ (73)
Β’ Αντιπρόεδρος – Σύμβουλος Δικτύωσης Τένια Παπαδάκη (67)
Γενικός Γραμματέας Κώστας Γαλάνης (74)
Ταμίας Δημήτρης Καραδήμας (88)
Σύμβουλος Ελληνογερμανικών Σχέσεων Κώστας Σπέγγος (87)
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Χρύσα Μπόλλα (89)
Μέλος Κώστας Καραγιάννης (89)
Μέλος παραιτήθηκε στις 16.6.2020 Πέτρος Πετρακόπουλος (72)
2018-2019
Πρόεδρος Άγγελος Κωβαίος (88)
Αντιπρόεδρος Μαρία Μπάρλου (97)
Β’ Αντιπρόεδρος Τένια Παπαδάκη (67)
Γενικός Γραμματέας Πέτρος Πετρακόπουλος (72)
Ταμίας Δημήτρης Καραδήμας (88)
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Βανέσσα Μαυροειδή (97)
Σύμβουλος Δικτύωσης Δήμητρα Ριζά (96)
Σύμβουλος Πολιτιστικών Λίζα Γεωμπρέ (73)
Σύμβουλος Ελληνογερμανικών Σχέσεων Κώστας Γαλάνης (74)
Αναπληρωματικό Μέλος Κωστάντζα Μπριλλάκη (78)
Αναπληρωματικό Μέλος Αταλάντη Παπουτσάνη-Κατσαράκη (67)
2016-2017
Πρόεδρος Κώστας Γαλάνης (74)
Αντιπρόεδρος Άγγελος Κωβαίος (88)
Β’ Αντιπρόεδρος (Ελληνογερμανικές Σχέσεις) Νίκος Σμιτ (85)
Γενικός Γραμματέας Πέτρος Πετρακόπουλος (72)
Ταμίας Κωνσταντίνος Μαραμένος (
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Αταλάντη Παπουτσάνη-Κατσαράκη (67)
Σύμβουλος Δικτύωσης Τένια Παπαδάκη (67)
Σύμβουλος  Πολιτιστικών Λίζα Γεωμπρέ (73)
Δημητρίου Ιάκωβος (07)
Τερέζα Μαρτώνη (99)
2014-2015
Πρόεδρος Κώστας Γαλάνης (74)
Αντιπρόεδρος Λίζα Γεωμπρέ (73)
Γενικός Γραμματέας Πέτρος Πετρακόπουλος (72) (*)
Ταμίας Τένια Παπαδάκη (67) (*)
Σύμβουλος Ελληνογερμανικών Σχέσεων Άγγελος Κωβαίος (88)
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Αταλάντη Παπουτσάνη-Κατσαράκη (67)
Σύμβουλος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Βασίλης Χαρισόπουλος (73)
Επιστημονικά και Επιχειρηματικά Θέματα Κωνσταντίνος Αραβώσης (81)
Μέλος Κωστής Αντωνετσής (91)
Αναπληρωματικό Μέλος – Ιστορικές Εκδόσεις Κώστας Καλφόπουλος (74)
παραιτήθηκαν: Σοφία Χριστοφορίδου-Φωτιάδου (80)
Γεράσιμος Δριμαρόπουλος (73)
Μαριλένα Φατσέα (76)

(*)  αντικατέστησε τον Βασίλη Χαρισόπουλο (73), που ανέλαβε τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

(**) αντικατέστησε τον Κωστή Αντωνετσή (91), που παρέμεινε απλό μέλος

2012-2013
Πρόεδρος Σοφία Χριστοφορίδου-Φωτιάδου (80)
Αντιπρόεδρος Γεράσιμος Δριμαρόπουλος (73)
Γενική Γραμματέας Μαρία Μπάρλου (97)
Ταμίας Βασίλης Καραλής (03) (*)
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Αταλάντη Παπουτσάνη-Κατσαράκη (67)
Σύμβουλος Επικοινωνίας Βάγια-Δανάη Πανοπούλου (03)
Σύμβουλος Ελληνογερμανικών Σχέσεων Κώστας Γαλάνης (74)
Σύμβουλος Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Λίζα Γεωμπρέ (73)
Υπεύθυνος Νεολαίας Ηλίας Λέκκας (10)
Αναπληρωματικό Μέλος Αναστάσιος Οικονομόπουλος (80)

(*) παραιτηθείς αντικαταστάθηκε από τον Αναστάσιο Οικονομόπουλο (80)

2010-2011
Πρόεδρος Σοφία Χριστοφορίδου-Φωτιάδου (80)
Αντιπρόεδρος Γεράσιμος Δριμαρόπουλος (73)
Γενική Γραμματέας Μαρία Μπάρλου (97)
Ταμίας Χρήστος Ταρασίδης (89)
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Αταλάντη Παπουτσάνη-Κατσαράκη (67)
Σύμβουλος Ελληνογερμανικών Σχέσεων Κωνσταντίνος Αντωνετσής (91)
Σύμβουλος Εκδόσεων & Διαδικτύου Βάγια-Δανάη Πανοπούλου (03)
Σύμβ.Πολιτιστ. Δραστηριοτήτων & Υπεύθ.Νεολαίας Κωνσταντίνος Μαραμένος (01)
Υπεύθυνος Δικτύωσης Αποφοίτων Αναστάσιος Οικονομόπουλος (80)
Αναπληρωματικό Μέλος Πέτρος Πετρακόπουλος (72)
2008-2009
Πρόεδρος Γεράσιμος Δριμαρόπουλος (73)
Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Αντωνετσής (91)
Γενική Γραμματέας Σοφία Χριστοφορίδου-Φωτιάδου (80)
Ταμίας Κωνσταντίνος Μαραμένος (01)
Ειδική Γραμματέας Έφη Βουδούρη (73)
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Αταλάντη Παπουτσάνη-Κατσαράκη (67)
Σύμβουλος Εκδόσεων-Ενημέρωσης Μαρία Μπάρλου (97)
Σύμβουλος Ελληνογερμανικών Σχέσεων Πέτρος Πετρακόπουλος (72)
Σύμβουλος Νεολαίας & Πολιτιστ. Δραστηριοτήτων Βάγια-Δανάη Πανοπούλου (03)
Αναπληρωματικά Μέλη Μέλπω Τρούμπη (72)
Χρήστος Ταρασίδης (89)
2006-2007
Πρόεδρος Γεράσιμος Δριμαρόπουλος (73)
Αντιπρόεδρος Βανέσσα Μαυροειδή (97)
Γενική Γραμματέας Μέλπω Τρούμπη (72)
Ταμίας Κωνσταντίνος Αντωνετσής (91)
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Αταλάντη Παπουτσάνη-Κατσαράκη (67)
Σύμβουλος Εκδόσεων-Ενημέρωσης Μαρία Μπάρλου (97)
Σύμβουλος Ελληνογερμανικών Σχέσεων Πέτρος Πετρακόπουλος (72)
Σύμβουλος Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Βάγια-Δανάη Πανοπούλου (03)
Σύμβουλος Νεολαίας Γεράσιμος Ζαγορίτης (05)
Αναπληρωματικά Μέλη Σπύρος Τζίντζος (73)
Σάββας Κοντόπουλος (77)

2004-2005
Πρόεδρος Αταλάντη Παπουτσάνη-Κατσαράκη (67)
Αντιπρόεδρος Πέτρος Πετρακόπουλος (72)
Γενικός Γραμματέας Γεράσιμος Δριμαρόπουλος (73)
Ταμίας Κωνσταντίνος Αντωνετσής (91)
Μέλη Κωνσταντίνος Καλφόπουλος (74)
Σάββας Κοντόπουλος (77)
Βανέσσα Μαυροειδή (97)
Μαρία Μπάρλου (97)
Βάγια-Δανάη Πανοπούλου (03)

 

2002-2003
Πρόεδρος Αταλάντη Παπουτσάνη-Κατσαράκη (67)
Αντιπρόεδρος Παντελής Μ. Παντελούρης (63)
Γενικός Γραμματέας Γεράσιμος Δριμαρόπουλος (73)
Ταμίας Αλέξανδρος Παπαναστασίου (87)
Μέλη Κωνσταντίνος Αντωνετσής (91)
Σάββας Κοντόπουλος (77)
Βανέσσα Μαυροειδή (97)
Πέτρος Πετρακόπουλος (72)
Σπυρίδων Τζίντζος (73)
2000–2001
Πρόεδρος Παντελής Μ. Παντελούρης (63)
Αντιπρόεδρος Μαρία Μάστορα-Κανελλία (71)
Γενική Γραμματέας ‘Oλγα Στουπάκη-Μπαλλίδη (69)
Ταμίας Αλέξανδρος Παπαναστασίου (87)
Μέλη Ευάγγελος Αντώναρος (68)
Βασίλης Δημητρόπουλος (75)
Αταλάντη Παπουτσάνη-Κατσαράκη (67)
Πέτρος Πετρακόπουλος (72)
Werner Hermann (70)
1998–1999
Πρόεδρος Παντελής Μ. Παντελούρης (63)
Αντιπρόεδρος Σοφία Χριστοφορίδου-Φωτιάδου (80)
Γενική Γραμματέας Δέσποινα Γαντέ (83)
Ταμίας Όλγα Στουπάκη-Μπαλλίδη (69)
Μέλη Ξένια Καναβαριώτου-Στεφανίδου (63)
Ελένη Καραντούνια (93)
Αλέξανδρος Παπαναστασίου (87)
Αταλάντη Παπουτσάνη-Κατσαράκη (67)
Πέτρος Πετρακόπουλος (72)
1996–1998
Πρόεδρος Πέτρος Πετρακόπουλος (72)
Αντιπρόεδρος Μέλπω Τρούμπη (72)
Γενική Γραμματέας Μαρία Μάστορα (71)
Ταμίας Όλγα Στουπάκη (69)
Ειδικός Γραμματέας Πότης Μπενή-Ψάλτης (71)
Μέλη Αταλάντη Παπουτσάνη-Κατσαράκη (67)
Δέσποινα Γαντέ (83)
Γεώργιος Καθάρειος (69)
Ελένη Καραντούνια (93)
1994–1995
Πρόεδρος Πέτρος Πετρακόπουλος (72)
Αντιπρόεδρος Μέλπω Τρούμπη (72)
Γενική Γραμματέας Δέσποινα Γαντέ (83)
Ταμίας Γεώργιος Φλώρος (91)
Μέλη Αταλάντη Παπουτσάνη-Κατσαράκη (67)
Βαγγέλης Παναγιωτάτος (68)
Πότης Μπενή-Ψάλτης (71)
Γιώργος Καθάρειος (69)
Ελένη Καραντούνια (93)
1992–1993
Πρόεδρος Γεώργιος Σ. Ιωαννίδης (63)
Α’ Αντιπρόεδρος Πέτρος Πετρακόπουλος (72)
Β’ Αντιπρόεδρος Στέλιος Κούσης (62)
Γενικός Γραμματέας Τάσος Οικονομόπουλος (80)
Ταμίας Μαρία Μάστορα (71)
Ειδική Γραμματέας Μέλπω Τρούμπη (72)
Μέλη Χρήστος Γκόρτσος (79)
Δέσποινα Γαντέ (83)
Αθηνά Μπαλωμένου-Δηβάρη (83)
Καίτη Κουμαντάρου-Σάββα (67)
1990–1991
Πρόεδρος Γεώργιος Σ. Ιωαννίδης (63)
Α’ Αντιπρόεδρος Πέτρος Πετρακόπουλος (72)
Β’ Αντιπρόεδρος Καίτη Κουμάνταρου-Σάββα (67)
Γενικός Γραμματέας Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος (68)
Ειδική Γραμματέας Αθηνά Μπαλωμένου (83)
Ταμίας Μαρία Μάστορα (71)
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων Σοφία Χριστοφορίδου (80)
Υπεύθυνη Νεολαίας Αθηνά Σισμανίδου (88)
Υπεύθυνος Επιστημονικών Θεμάτων Μάρκος Μποναζούντας (63)
1988–1989
Πρόεδρος Δήμητρα Καρβελά-Παπασταύρου (44)
Α’ Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Βιντζηλαίος (64)
Β’ Αντιπρόεδρος Λίλλη Κάτρη-Τριανταφυλλοπούλου (44)
Γενική Γραμματέας Βίκυ Μανιάτη (67)
Ειδική Γραμματέας Δέσποινα Γαντέ (83)
Ταμίας Άννυ Μαλαμίτση-Πούχνερ (67)
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Σταμάτης Μηλίγγος (65)
Μέλη Κωνσταντίνος Παπαγιαννούλης (71)
Γιώργος Λιμούρης (66)

 

1986-1987
Πρόεδρος Δήμητρα Καρβελά-Παπασταύρου (44)
Α’ Αντιπρόεδρος Γεώργιος Σ. Ιωαννίδης (63)
Β’ Αντιπρόεδρος Γιώργος Λιμούρης (66)
Γενική Γραμματέας Νατάσσα Ρεμούνδου-Τριανταφύλλη (69 )
Ειδική Γραμματέας Νάντια Δήμου (82)
Ταμίας Άννυ Μαλαμίτση-Πούχνερ (67)
Μέλη Πέτρος Πετρακόπουλος (72)
Γεώργιος Καθάρειος (69)
Ελένη Λαμπίρη-Κωνσταντινίδη

 

1984-1985
Πρόεδρος Δήμητρα Καρβελά-Παπασταύρου (44)
Α’ Αντιπρόεδρος Γεώργιος Σ. Ιωαννίδης (63)
Β’ Αντιπρόεδρος Πέτρος Πετρακόπουλος (72)
Γενικός Γραμματέας Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος (68)
Ειδική Γραμματέας Νικολέττα Φουντή (81)
Ταμίας Γιώργος Λιμούρης (66)
Μέλη Μαρίνα Τσάκωνα (63)
Ελένη Λαμπίρη-Κωνσταντινίδη
Λίλλη Κάτρη-Τριανταφυλλοπούλου (44)

 

1982-1983
Πρόεδρος Ευάγγελος Αντώναρος (68) (*)
A’ Αντιπρόεδρος Μαρίνα Τσάκωνα (63)
Β’ Αντιπρόεδρος Ελένη Λαμπίρη-Κωνσταντινίδη
Γενική Γραμματέας Δήμητρα Καρβελά-Παπασταύρου (44)
Ταμίας Στέλιος Χατηπαναγιώτου (76) (**)
Μέλη Karlhans Höflinghaus
Λίλλη Κάτρη-Τριανταφυλλοπούλου (44)
Βύρων Θεοδωρόπουλος (38) (***)

(*) παραιτηθείς αντικαταστάθηκε από την Μαρίνα Τσάκωνα (63)

(**) παραιτηθείς αντικαταστάθηκε από τον Γιώργο Σ. Ιωαννίδη (63)

(***) ουδέποτε εμφανισθείς αντικαταστάθηκε από τον Πέτρο Πετρακόπουλο (72)

1972-74
Πρόεδρος Παντελής Παντελούρης (63)
Γενικός Γραμματέας Γιώργος Διαμαντούρος (63)
Ταμίας Παναγιώτης Πικραμμένος (63)
Μέλη Γεώργιος Σ. Ιωαννίδης (63)
Χαρίκλεια Καλλιγά-Γιαννοπούλου (63)
Ορσαλία Κόγκου (66)
1970-72
Πρόεδρος Παντελής Παντελούρης (63)
Αναπληρωτής Πρόεδρος Γιώργος Γεωργουλόπουλος (62)
Γενικός Γραμματέας Γιώργος Νικολαίδης (63)
Ταμίας Γεώργιος Σ. Ιωαννίδης (63)
Μέλη Χαρίκλεια Καλλιγά-Γιαννοπούλου (63)
Ίρις Κάππου (62)
Ειρήνη Κηλαϊδίτου (63)
1964-70  
Πρόεδρος Παντελής Παντελούρης (63)
Ίρις Κάππου (62)
Ειρήνη Κηλαϊδίτου (63)
Αγλαΐα Παπουτσάνη (62)
Παναγιώτης Πολυμενόπουλος (62)
Γιώργος Νικολαΐδης (63)
Γιώργος Γεωργουλόπουλος (62)

Κάντε Εγγραφή στο εβδομαδιαίο Newsletter

* indicates required
Συμπληρώστε το e-mail σας