Παναγιώτης Πικραμμένος: “Οι προτεραιότητες της επόμενης ημέρας”

PanagiotisPikrammenosΟ Παναγιώτης Πικραμμένος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και απόφοιτος του 1963, δημοσίευσε ένα άρθρο του στην εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ” της 14ης Απριλίου 2023 με τίτλο“Οι προτεραιότητες της επόμενης ημέρας”:

Οι εκλογές της 21ης Μαΐου αποτελούν ορόσημο. Οι προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Χώρα μας τα επόμενα χρόνια είναι καθοριστικές για τη μελλοντική πορεία της, αλλά και για τη θέση της στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Για τη διαχείριση αυτών των προκλήσεων, απαιτείται διαρκής επαγρύπνηση και αξιολόγηση, ώστε να τεθούν οι κατάλληλες προτεραιότητες και να σχεδιαστούν τα ανάλογα σχέδια δράσης όπως κρίνεται αναγκαίο. Η Χώρα μας, δίνοντας έμφαση στις προτεραιότητες, αυτές μπορεί -όχι μόνο να ενισχύσει τον ρόλο της στο σημερινό δύσκολο περιβάλλον- αλλά και να αντιμετωπίσει με επιτυχία προβλήματα που αφορούν στην ασφάλεια και στην καθημερινότητα των πολιτών.

Ποιες είναι λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, αυτές οι προτεραιότητες;

1 Πρώτη προτεραιότητα, που συνδέεται απόλυτα και με την ευρωπαϊκή μας οικογένεια, είναι η συνέχιση για μια ακόμη κυβερνητική θητεία της οικοδόμησης μιας ανθεκτικής οικονομίας. Με την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένη η Ευρώπη και η Χώρα μας από ενδεχόμενους μελλοντικούς κλυδωνισμούς. Με την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ενωσης και της Ενωσης Κεφαλαιαγορών, με την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ. Και στο εσωτερικό της χώρας, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί με την περαιτέρω επένδυση στις δεξιότητες και την εκπαίδευση, με την υποστήριξη του επιχειρείν, με την υιοθέτηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και με την ανάπτυξη μιας ισχυρής βιομηχανικής πολιτικής. Η αναβάθμιση της Χώρας μας στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη και η εμπιστοσύνη που αποκαταστάθηκε, η προσέλκυση ξένων μακροπρόθεσμων επενδύσεων με κριτήρια βιωσιμότητας, η απλοποίηση των διαδικασιών μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού «gov.gr» της Χώρας, πέρα από σημαντικά επιτεύγματα της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρέπει να αποτελούν οδηγό μας και να διαχυθούν σε όλο και περισσότερα πεδία.

2 Δεύτερη προτεραιότητα, που αποτελεί και παγκόσμιο ζήτημα είναι η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και η μετάβαση προς μια πράσινη οικονομία, η οποία μπορεί να διασφαλίσει τη συνέχειά μας σε ατομικό, αλλά και σε συλλογικό επίπεδο.

Οι ακραίες φυσικές καταστροφές, που έχουν πλήξει την Ελλάδα μας είναι μόνο ένα από τα πολλά παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι η οικοδόμηση μιας κλιματικά ουδέτερης, πράσινης, αλλά και ταυτόχρονα δίκαιης και κοινωνικής Ελλάδας είναι προτεραιότητα εκ των ουκ άνευ.

Προτεραιότητα της Κυβέρνησής μας την τετραετία που πέρασε, αλλά και την επόμενη είναι οι επενδύσεις σε πράσινες πρωτοβουλίες που βελτιώνουν το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και προστατεύουν τα περιβαλλοντικά συστήματα και τη βιοποικιλότητα και βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα και των υδάτων,. Στην ίδια λογική η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκίνησε και θα συνεχίσει την ταχύτερη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης, με παράλληλη μείωση της εξάρτησης από το εξωτερικό. Η δημιουργία μιας αποτελεσματικής κυκλικής οικονομίας στην οποία τα προϊόντα σχεδιάζονται έτσι ώστε να είναι πιο ανθεκτικά, επαναχρησιμοποιήσιμα, επισκευάσιμα, ανακυκλώσιμα και ενεργειακώς αποδοτικά, είναι ένας ακόμα πυλώνας τον οποίο οφείλουμε να προάγουμε. Στη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας επεκτάθηκε δυναμικά το πρόγραμμα ανακύκλωσης απορριμμάτων, αλλά υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν ώστε ο μέσος καταναλωτής να έχει εμπεδώσει την οικολογική συνείδηση, μέσω του συστήματος «reduce-reuse-recycle» («μείωσε, επαναχρησιμοποίησε, ανακύκλωσε»). Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να υπογραμμίσουμε και την ενίσχυση των μηχανισμών αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Δεν είναι τυχαίο πως μετά τη δημιουργία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η αποτροπή σε έναν βαθμό, αλλά κυρίως η αντιμετώπιση άμα τη εκδηλώσει, ακραίων απειλών, μετριάζουν τις συνέπειες και τον αντίκτυπό τους.

3 Στο σημείο αυτό αναγκαία προκύπτει και η αλληλουχία με την τρίτη προτεραιότητα, την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών, μέσα από μια ισχυρή εξωτερική πολιτική.

Η επόμενη Κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει τη συνέχιση της οικοδόμησης της φιλόδοξης πολιτικής γειτονίας με τους εγγύτερους ανατολικούς και νότιους γείτονες της Χώρας μας και της ΕΕ ασφαλώς, αλλά και ολοκληρωμένη εταιρική σχέση με την Αφρική. Η προαγωγή της παγκόσμιας ειρήνης, της σταθερότητας, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παράλληλα με τη διασφάλιση μιας εύρωστης εμπορικής πολιτικής που να συνάδει με την πολυμέρεια και τη διεθνή τάξη βάσει κανόνων, χωρίς να διακυβεύονται παραδοσιακές δοκιμασμένες στο χρόνο και τα γεγονότα, συμμαχίες θα συνεχίσουν να αποτελούν κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής μας. Ταυτόχρονα, είναι επίσης πρόδηλο ότι ο πρόσφατος πόλεμος στην Ουκρανία ανέδειξε την αναγκαιότητα ανάληψης μεγαλύτερης ευθύνης για την ασφάλεια και την άμυνα, στο πλαίσιο στενής συνεργασίας με το ΝΑΤΟ.

Από την άλλη μεριά, η κρίση στο μεταναστευτικό που η Κυβέρνησή μας αντιμετώπισε αποτελεσματικά, φανέρωσαν ότι απαιτείται διαρκής επαγρύπνηση και εξοπλισμός για την εξασφάλιση αποτελεσματικού ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της Χώρας μας, προαγωγή ενός συστήματος νόμιμης και ασφαλούς μετανάστευσης, με παράλληλη αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Χώρας μας αλλά και της ΕΕ και στενή συνεργασία με τις χώρες εταίρους.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης της ολοκληρωμένης μεταναστευτικής πολιτικής που εφαρμόστηκε την τετραετία 2019 – 2023, πρέπει να συνεχιστεί η καταπολέμηση φαινομένων τρομοκρατίας, του διασυνοριακού ή διαδικτυακού εγκλήματος καθώς και η διακρατική συνεργασία με Υπηρεσίες Ασφαλείας άλλων κρατών, που όπως ανέδειξαν και πρόσφατα γεγονότα μπορούν να φέρουν απτά αποτελέσματα.

Στον τομέα της προστασίας των πολιτών, δεν θα πρέπει τα πρόσφατα, άκρως θλιβερά γεγονότα που μας προκάλεσαν αφόρητο πόνο, να μας αποσυντονίσουν. Πρέπει να μας διδάσκουν ώστε να μην επαναληφθούν. Και προς την κατεύθυνση της μελλοντικής αποτροπής, απαιτείται η άμεση ρήξη με χρόνιες παθογένειες, με σθεναρή αποφασιστικότητα και στρατηγικό σχεδιασμό.

4 Καθοριστικής σημασίας πάντως για εμένα είναι η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Το πρόβλημα είναι βέβαια πανευρωπαϊκό, όμως για μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα, μπορεί, αν γιγαντωθεί, να έχει εκτεταμένες αρνητικές συνέπειες. Είναι εθνική επιταγή η εκπόνηση ενός μακρόπνοου -διακομματικού- σχεδίου ενίσχυσης των νέων οικογενειών. Ο χρόνος πλέον στην παγκόσμια οικονομία κινείται με ταχύτατους ρυθμούς και οι αρνητικές συνέπειες του δημογραφικού στην οικονομία μας, την κοινωνία μας αλλά και αυτή την ίδια την εθνική μας ασφάλεια είναι πολύ πιο κοντά από όσο νομίζουμε. Η ίδρυση φέτος Κέντρου του ΟΟΣΑ στην Ελλάδα με αντικείμενο τη μελέτη του δημογραφικού ζητήματος καταδεικνύει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση το κεφαλαιώδες αυτό ζήτημα.

5 Πέμπτη προτεραιότητα τέλος που συμβαδίζει με τις προαναφερόμενες και εν μέρει τις περικλείει ως το ευρύτερο θεσμοθετημένο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πραγματωθούν, είναι η οικοδόμηση ενός κράτους δικαίου. Δεν θα αναφερθώ σήμερα ειδικότερα σε αυτό.

Τον Ιούλιο του 2019, η Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε τον μετασχηματισμό της Χώρας που έβγαινε μέσα από μια πολυετή περιπέτεια. Παρά τις πρωτοφανείς αντιξοότητες, όπως η κρίση στο μεταναστευτικό, η πανδημία του κορωνοϊού, η παγκόσμια ενεργειακή κρίση και οι, ακραίες φυσικές καταστροφές, και τις παθογένειες που εμμένουν με τραγικό πρόσωπο να μας τραβούν πίσω, ο κυβερνητικός αυτός σχεδιασμός πρέπει να συνεχιστεί. Χρειαζόμαστε μια σύγχρονη, αποδοτική Χώρα και μια αποτελεσματική διακυβέρνηση, που παραδέχεται τις αδυναμίες της, διαθέτει την ωριμότητα της αποδοχής του λάθους και καταθέτει την ίδια στιγμή, με σθένος, σοβαρότητα και υπευθυνότητα, το σχέδιό της για ένα καλύτερο αύριο.

Κάντε Εγγραφή στο εβδομαδιαίο Newsletter

* indicates required
Συμπληρώστε το e-mail σας