Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός

Στην Γενική Συνέλευση παρουσιάστηκαν ο Διοικητικός Απολογισμός και ο Οικονομικός Απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. και η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

ekloges2016b

ekloges2016a

ekloges2016e

ekloges2016c ekloges2016d

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014-2015
ΤΑΜΕΙΟ
Υπόλοιπο Ταμείου από 31/12/2013 6.163,55 €
ΕΣΟΔΑ 2014-2015
Μεταφορές μετρητών σε ταμείο 5.048,00 €
Εκδηλώσεις 859,50 €
Συνδρομές 6.355,00 €
Χορηγίες 2.000,00 €
Τόκοι 0,30 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 14.262,80 €
ΕΞΟΔΑ 2014-2015
Μεταφορές μετρητών σε ταμείο 5.440,00 €
ΟΤΕ/ΟΤΕΝΕΤ 1.285,76 €
Έξοδα γραφείου/αναλώσιμα, κλπ. 10.028,93 €

Εκδηλώσεις

2.044,79 €
Ι.Κ.Α. 1.240,48 €
Δ.Ο.Υ. 225,68 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 20.265,64 €
Υπόλοιπο Ταμείου από 31/12/2015 160,71 €Κάντε Εγγραφή στο εβδομαδιαίο Newsletter

* indicates required
Συμπληρώστε το e-mail σας