Ψήφισμα του Δ.Σ. του Σ.Α.Γ.Σ.Α.

Αξιότιμα μέλη του ΔΣ του Συμβουλίου της Γερμανικής Σχολής Αθηνών,

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μία συζήτηση καιδιαδικασία για αλλαγή και του domain name της Σχολής. Το θέμα συζητήθηκεεκτενέστατα στην πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ μας (13.5.2019), όπουαποφασίστηκαν τα εξής:

Πέραν της δυσαρέσκειάς μας για το γεγονός ότι δεν είχαμε καμία απολύτωςενημέρωση για το σκεπτικό και την ανάγκη μία τέτοιας αλλαγής, παρά και τιςπρόσφατες συναντήσεις με θέμα την συμβολή μας στην προώθηση του νέουεταιρικού προφίλ της Σχολής, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την πλήρη καιαπόλυτη διαφωνία μας με το ενδεχόμενο οιασδήποτε αλλαγής στην διαδικτυακήδιεύθυνση της Σχολής.

Η απόπειρα αυτή καμία σχέση δεν έχει και δεν πρέπει να έχει με τηνεπιδιωκόμενη αλλαγή/ανανέωση του εταιρικού προφίλ.

Το dsathen.gr δεν είναι απλώς μία διεύθυνση στο διαδίκτυο. Οριοθετεί τον ζωτικόχώρο της Σχολής σε αυτό και οποιαδήποτε αλλαγή θα ισοδυναμούσε μεαπεμπόληση ή και εγκατάλειψή του.

Οποια εταιρεία, σε οποιοδήποτε πεδίο δραστηριότητας επιχείρησε κάτι τέτοιο,μόνο προβλήματα αντιμετώπισε. Ενδεικτικά σας παραπέμπουμε σε σχετική,απολύτως εμπεριστατωμένη αρθρογραφία…

Εναντι του ανταγωνισμού θα συνιστούσε άτακτη υποχώρηση και εγκατάλειψηενός ακόμη από τα ισχυρά brand names της Σχολής.

Θα επρόκειτο επιπλέον για στρέβλωση της ταυτότητάς της, καθώς η σημερινήμορφή του δηλώνει με σαφή τρόπο, στα πρότυπα σχεδόν όλων των γερμανικώνσχολών της υφηλίου, την πόλη και την χώρα λειτουργίας. Θεωρούμε δε βασίμωςότι στο πλαίσιο της γερμανόφωνης εκπαιδευτικής κοινότητας το dsathen.gr είναιένα από τα ισχυρότερα domain names.

Επιπλέον, μία ενδεχόμενη αλλαγή θα καθιστούσε την Σχολή της Αθήνας (εδώβρίσκεται τα τελευταία 123 χρόνια είτε μας αρέσει είτε όχι…) μία από τιςελάχιστες παγκοσμίως η οποία δεν θα δηλώνει στην διαδικτυακή της διεύθυνσημε σαφήνεια την έδρα της.

Δεδομένου δε και του γεγονότος ότι η διαδικτυακή διεύθυνση του ΣυλλόγουΑποφοίτων είναι, πολύ εύλογα, ex-dsathen.gr, η παραμικρή αλλαγή θαδημιουργούσε πρόβλημα και στον Σύλλογο, αλλά κυρίως θα κλόνιζε την σαφήέως τώρα μεταξύ μας διασύνδεση.

Εννοείται πως ο Σύλλογος Αποφοίτων δεν πρόκειται να αλλάξει το δικό τουdomain name.

Σε συνδυασμό με όλα τα παραπάνω, θα θέλαμε να σας επιστήσουμε τηνπροσοχή στο πρόσφατο, πολύ σοβαρό περιστατικό παραβίασης της ασφαλείαςτων πληροφοριακών συστημάτων της Σχολής, το οποίο κατά την άποψή μαςκαθιστά ακόμη πιο επικίνδυνο κάθε περαιτέρω πειραματισμό. Η αλλαγήdomain name εγκυμονεί κινδύνους και σε ό,τι αφορά την νέα, αυστηρήνομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων:

τεχνική προσέγγιση

νομική άποψη…

Κατόπιν αυτών, ο Σύλλογος Αποφοίτων δηλώνει ότι διαφωνεί πλήρως καιαπολύτως με οποιαδήποτε αλλαγή στο domain name της Σχολής και ότι δενπρόκειται να στηρίξει καμία σχετική προσπάθεια.

Εκ μέρους του ΔΣ του Συλλόγου Αποφοίτων Γερμανικής Σχολής Αθηνών

Ο Πρόεδρος

Άγγελος Κωβαίος

Κάντε Εγγραφή στο εβδομαδιαίο Newsletter

* indicates required
Συμπληρώστε το e-mail σας