Βασίλης Ψάλτης: “Alpha Bank: Αρωγός στην οικονομική ανάπτυξη”

Το ΒΗΜΑ της Πρωτοχρονιάς (Κυριακή 29.12.2019) φιλοξένησε στο ένθετο “Οικονομικός Ταχυδρόμος” το άρθρο του Βασίλη Ψάλτη με τίτλο “Alpha Bank: Αρωγός στην οικονομική ανάπτυξη”.

Το 2019 αποτέλεσε, αδιαμφισβήτητα, έτος καμπής για την ελληνική οικονομία, καθώς διαμορφώθηκε ένα περιβάλλον υψηλής εμπιστοσύνης στις δυνατότητες της χώρας. Η τάση αυτή αποτυπώνεται αφενός στη μεγάλη βελτίωση των εγχώριων δεικτών επιχειρηματικών και καταναλωτικών προσδοκιών και αφετέρου στον θεαματικό περιορισμό του επασφάλιστρου κινδύνου επί των ομολογιακών τίτλων που έχει εκδώσει η Ελληνική Δημοκρατία. Παράλληλα, η δυναμική της οικονομικής μεγέθυνσης της χώρας ενισχύθηκε περαιτέρω, παρά την επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη συνέχιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Η ελληνική οικονομία πραγματοποιεί τα πρώτα ουσιαστικά βήματα εξόδου από την κρίση, μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο θα παραμείνει ασταθές και το 2020. Ο εντεινόμενος εμπορικός προστατευτισμός, η συνεχιζόμενη αδυναμία του κλάδου της μεταποίησης στη Ζώνη του Ευρώ, καθώς και οι γεωπολιτικές εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή μας, αποτελούν αστάθμητους παράγοντες, που όμως δεν δείχνουν να ακυρώνουν την ισχυρή δυναμική που υπαγορεύουν οι εγχώριες οικονομικές εξελίξεις.

Η οικονομία μας αναμένεται να διατηρήσει τον υψηλό ρυθμό δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε ήδη κατά το τρέχον έτος στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα ετών, ενισχύοντας σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, το οποίο παράλληλα υποστηρίζεται από τα πρόσφατα ευνοϊκά φορολογικά μέτρα.

Η ιδιωτική κατανάλωση, ωστόσο, αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα έτη με ασθενέστερο ρυθμό σε σχέση με το εισόδημα, καθώς η αποταμίευση θα επανέρχεται σταδιακά στην κανονικότητα, δηλαδή σε θετικό έδαφος, και τα νοικοκυριά θα επιχειρούν να καλύψουν τις πρόσθετες δαπάνες που ανέλαβαν κατά την περίοδο της κρίσης. Συνεπώς, η αναπτυξιακή δυναμική των επομένων ετών αναμένεται να βασισθεί περισσότερο στην επενδυτική δαπάνη από ό,τι στη δημόσια και ιδιωτική κατανάλωση, ενώ καθοριστικής σημασίας είναι και η διατήρηση της υψηλής συμβολής του τουρισμού στο ΑΕΠ.

Επί της ουσίας, όμως, η μεγάλη πρόκληση για τη χώρα, τόσο το 2020 όσο και στο σύνολο της νέας δεκαετίας, αφορά στη δυναμική των επενδύσεων. Η επενδυτική άπνοια της τελευταίας δεκαετίας δημιούργησε σημαντικά προβλήματα αφού αποδυνάμωσε το παραγωγικό κεφάλαιο της ελληνικής οικονομίας. Συνέπεια αυτού ήταν η καθυστέρηση στην ενσωμάτωση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών και η συνακόλουθη διατήρηση της παραγωγικότητας της εργασίας σε χαμηλά επίπεδα.

Η αντιμετώπιση του επενδυτικού ελλείμματος της ελληνικής οικονομίας συνιστά εθνική προτεραιότητα και προϋποθέτει την αποφασιστική μετάβαση του λόγου των επενδύσεων προς ΑΕΠ στα προ κρίσης επίπεδα. Πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί ένας τέτοιος εθνικός στόχος;

Πρώτον, με την προσέλκυση μεγαλύτερου μεριδίου άμεσων ξένων επενδύσεων. Ηδη, η εντατικοποίηση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας εκ μέρους της κυβέρνησης, σε συνδυασμό με την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων σε ένα ευσταθές πολιτικό περιβάλλον που επιτρέπει το μακρόπνοο επενδυτικό σχεδιασμό, έχει ενισχύσει σημαντικά την εμπιστοσύνη του διεθνούς επενδυτικού κοινού προς τη χώρα μας. Σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει, εξάλλου, και η υιοθέτηση από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ενός φιλικού προς την ανάπτυξη μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής, μέσω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών αλλά και του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, απαιτείται η άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων στην υλοποίηση σημαντικών επενδυτικών σχεδίων, καθώς και η εμπέδωση ενός σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος με ταχεία επίλυση διενέξεων και ευκολία έναρξης δραστηριότητας.

Δεύτερον, με την ενεργό υποστήριξη από τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ελληνικής επιχειρηματικότητας, η οποία με τη σειρά της καλείται να προσαρμοσθεί στις νέες απαιτήσεις, να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που διαγράφονται και, ασφαλώς, να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργούνται.

Η Alpha Bank θα είναι αρωγός σε μια τέτοια εθνική προσπάθεια. Με εφαλτήριο τη μεγάλης κλίμακας εξυγίανση του ισολογισμού της, μέσω του προγράμματος Galaxy, η τράπεζα αφήνει πίσω της την κρίση και επιστρέφει στον θεμελιώδη ρόλο ενός τραπεζικού ιδρύματος: την έμπρακτη υποστήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Το νέο Στρατηγικό μας Σχέδιο στηρίζει τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις ούτως ώστε να αντεπεξέλθουν στον στίβο του διεθνούς ανταγωνισμού, αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη ραχοκοκαλιά, όπως συχνά λέμε, της ελληνικής οικονομίας, στην προσπάθειά τους να καινοτομήσουν και να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες της ψηφιακής εποχής. Γνώμονάς μας είναι, επίσης, η βιώσιμη ανάπτυξη και, βεβαίως, η χρηματοδότηση επενδύσεων με ισχυρό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά. Στο πλαίσιο αυτό, η τράπεζα υποστηρίζει χρηματοδοτικά την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στους κλάδους των υποδομών, της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της τεχνολογίας, βοηθώντας στη συμπίεση του κόστους παραγωγής των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής γνώσης και εξειδίκευσης.

Τρίτον, με την πλήρη υλοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, το οποίο συχνά στα χρόνια των προγραμμάτων προσαρμογής συμπιεζόταν με σκοπό να επιτευχθεί – ή και να ξεπεραστεί – ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα. Αλλωστε, ο πολλαπλασιαστής των δημοσίων επενδύσεων για την οικονομική μεγέθυνση είναι υψηλότερος από κάθε άλλο είδος δαπάνης, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις δημόσιες υποδομές που υποχώρησαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και περιορίζει το κόστος παραγωγής των ελληνικών επιχειρήσεων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους.

Πέραν των οικονομικών στόχων και μεγεθών, η αυγή της νέας δεκαετίας οφείλει να σηματοδοτήσει και την αλλαγή υποδείγματος στο κοινωνικό γίγνεσθαι της Ελλάδας. Σοφότεροι από την κρίση, οφείλουμε να εξασφαλίσουμε ευκαιρίες απασχόλησης και, βεβαίως, συνθήκες διαφάνειας και αξιοκρατίας. Μόνον έτσι θα κινητοποιήσουμε το σύνολο των Ελλήνων, εντός και εκτός συνόρων, στον εθνικό στόχο να απαλλαγούμε από τα βάρη που μας κληροδότησε η κρίση και να επιστρέψουμε, ως χώρα, σε τροχιά ανάπτυξης και ευημερίας.

Κάντε Εγγραφή στο εβδομαδιαίο Newsletter

* indicates required
Συμπληρώστε το e-mail σας