Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα του WDA

Ποιες σπουδές και ποια επαγγελματική πορεία ακολουθούν οι απόφοιτοι των γερμανικών σχολείων του εξωτερικού και ποια είναι τα δίκτυά τους; Αυτά τα ερωτήματα εξετάζει o Παγκόσμιος Σύνδεσμος Γερμανικών Σχολείων του Εξωτερικού WDA με την υποστήριξη του Ιδρύματος Bertelsmann. Η κοινή μελέτη θα αποτελέσει τη βάση για την περαιτέρω συζήτηση και έρευνα σχετικά με την κοινωνική συμβολή αξιών των γερμανικών σχολείων του εξωτερικού και σχετικά με το καθεστώς των γερμανικών σχολείων του εξωτερικού γενικότερα. Στο πλαίσιο της έρευνας απόφοιτοι των σχολείων του εξωτερικού καθώς και τα 140 γερμανικά σχολεία του εξωτερικού παγκοσμίως καλούνται να απαντήσουν σε συγκριμένες ερωτήσεις.

Welche Bildungs- und Berufswege gehen die Absolventen der Deutschen Auslandsschulen und wie sehen ihre Netzwerke aus? Diese Fragen untersucht der Weltverband Deutscher Auslandsschulen (WDA) mit Unterstützung der Bertelsmann Stiftung. Die gemeinsame Studie soll als Grundlage für die weitere Diskussion und Forschung zu den gesellschaftlichen Wertbeiträgen der Deutschen Auslandsschulen und zum Auslandsschulwesen insgesamt dienen.

Für die Studie werden Auslandsschulabsolventen sowie die 140 Deutschen Auslandsschulen weltweit befragt. Hiermit laden wir Sie herzlich dazu ein, sich an der Absolventenbefragung zu beteiligen. Mit der Erhebung haben wir hopp Marktforschung aus Berlin beauftragt.

Wir freuen uns, wenn Sie sich an der Befragung beteiligen. Das Interview wird nur wenige Minuten dauern.

Um den Fragebogen zu starten, klicken Sie bitte auf den folgenden Link:

https://survey.hopp-marktforschung.com/go/WDA_A813

(Falls dieser nicht angezeigt wird, kopieren Sie ihn bitte in das Adressfenster Ihres Browsers!)

Selbstverständlich werden alle Ihre Angaben vollständig anonymisiert und gemäß den Datenschutzbestimmungen ausgewertet.

Κάντε Εγγραφή στο εβδομαδιαίο Newsletter

* indicates required
Συμπληρώστε το e-mail σας