«Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις»

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις» και προκηρύσσει:

Α) Μέχρι 30 υποτροφίες δωρεάν συμμετοχής, οι οποίες απευθύνονται αποκλειστικά σε στελέχη του Ελληνικού Δημοσίου (κατόπιν υποδείξεως από τις σχετικές υπηρεσίες), κατά προτεραιότητα σε νομικούς, στελέχη με άμεση επιχειρησιακή εμπλοκή σε θέματα διαχείρισης μετανάστευσης, ασύλου, προσφύγων και συναφών δράσεων, και

Β) Μέχρι 30 θέσεις συμμετεχόντων με δίδακτρα, που απευθύνονται σε δικηγόρους, στελέχη της δημόσιας διοίκησης, των σωμάτων ασφαλείας, εκπροσώπους περιφερειακών ή τοπικών αρχών χειριστές μετανάστευσης, ασύλου, προσφύγων και συναφών δράσεων, σε σπουδαστές στρατιωτικών, αστυνομικών και παραγωγικών σχολών Λιμενικού Σώματος καθώς και σε φοιτητές, πτυχιούχους και ερευνητές ΑΕΙ ανθρωπιστικών κατευθύνσεων, καθώς και σε στελέχη ΜΚΟ και την κοινωνία των πολιτών.

Σε περίπτωση ισόβαθμων αιτήσεων, θα ληφθεί υπ’ όψιν και η σειρά υποβολής της αίτησης.

Παρέχεται επίσης, υπό προϋποθέσεις, η δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως (video streaming.)

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση της Μετανάστευσης: Οι Εξωτερικές Διαστάσεις» τριετούς διάρκειας (2017-2020), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αποτελεί το τρίτο σειράς τριών εκπαιδευτικών σεμιναρίων που διεξάγονται κατά το ακαδ. έτος 2018-19 στο πλαίσιο του ανωτέρω Ευρωπαϊκού Έργου[1]. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου είναι ο Καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών Συντονιστής του κύκλου των σεμιναρίων για το ακαδ. έτος 2018-2019 είναι ο Επίκ. Καθηγητής Ιωάννης Στριμπής.

Οι διαλέξεις του σεμιναρίου θα λαμβάνουν χώρα κάθε Δευτέρα και Πέμπτη και ώρες 16.00 έως 19.00 από τις 6 ως τις 20 Μαΐου 2019, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.

Τι προσφέρει το εκπαιδευτικό σεμινάριο:

Το σεμινάριο -που περιλαμβάνει 5 θεματικές ενότητες και δύο εργαστήρια ερευνητών- εστιάζει στις σύγχρονες εξελίξεις στην εφαρμογή του δικαίου του ασύλου και των προσφύγων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ειδικότερα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι η διεθνής προστασία των προσφύγων, η δημιουργία, εξέλιξη και εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ), οι προτάσεις για την μεταρρύθμιση του ΚΕΣΑ και οι δυναμικές στην σχετική συζήτηση στην ΕΕ, η έννοια ασφαλούς τρίτης χώρας, η ευρωπαϊκή ιθαγένεια, η εφαρμογή του δικαίου ασύλου και προσφύγων σε ιδιαίτερες ομάδες, με έμφαση στο συμφέρον του παιδιού και τους ασυνόδευτους ανήλικους, την οικογενειακή επανένωση, τους ανιθαγενείς, ΛΟΑΤΚΙ, θύματα εμπορίας καθώς και την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις διαδικασίες ασύλου. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του δικαίου ασύλου και προσφύγων από τα εθνικά δικαστήρια, τα δικαιοδοτικά όργανα της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του σεμιναρίου θα λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες που θα επιλέξουν την παρακολούθηση μεμονωμένης θεματικής ενότητας θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης για την συγκεκριμένη θεματική ενότητα.

Όσοι εκ των συμμετεχόντων επιθυμούν να λάβουν Πιστοποιητικό στο «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων» θα πρέπει να το δηλώσουν στην πρώτη θεματική ενότητα, ώστε να συμμετάσχουν σε τεστ πολλαπλών επιλογών που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του προγράμματος.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα λήψης Διπλώματος στην «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση της Μετανάστευσης: Οι Εξωτερικές Διαστάσεις» σε όσους συμμετέχουν και στα τρία σεμινάρια του ακαδ. έτους 2018-19, καταθέσουν ερευνητική εργασία και επιτύχουν σε γραπτή εξέταση.

Πρόγραμμα εκπαιδευτικού σεμιναρίου

Θεματικές

Ενότητες

Ημερομηνία Τίτλος

Δευτέρα, 6/5/2019,16.00-19.00

Διεθνής Προστασία Προσφύγων

Πέμπτη, 9/5/2019,16.00-19.00

Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ):

Δημιουργία – Εξέλιξη – Ισχύον δίκαιο

Δευτέρα, 13/5/2019,16.00-19.00

Μεταρρύθμιση ΚΕΣΑ: Προτάσεις – Δυναμικές

Πέμπτη, 16/5/2019,16.00-19.00

Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων:Εφαρμογή σε ιδιαίτερες ομάδες

Δευτέρα,20/5/2019, 16.00-19.00

Έλεγχος εφαρμογής Δικαίου Ασύλου και Προσφύγων

Δευτέρα,10/6/2019, 17.00-19.00

Σεμινάριο ερευνητών (*) – Μόνο για την ερευνητική ομάδα

(δόκιμοι Ερευνητές/δόκιμοι βοηθοί Ερευνητές)

Δευτέρα,24/6/2019,17.00-19.00

Εργαστήριο ερευνητών (*) –Μόνο για την ερευνητική ομάδα (δόκιμοι Ερευνητές/δόκιμοι βοηθοί Ερευνητές)

Ομιλητές *

– Γιάννης Βαληνάκης, Καθηγητής, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας JM

– Θεοδώρα Γαζή, Δικηγόρος, Δανικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

– Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ασύλου, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

– Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής

– Εκπρόσωπος ΕΛ.ΑΣ

– Έρικα Καλατζή, Δικηγόρος, Δανικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

– Σωτηρία Κασνακούδη, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

– Κατερίνα Κόμητα, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

– Μεταξία Κουσκουνά, Επίκ. Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ

– Παναγιώτα Μανώλη, Επίκ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

– Μαρία-Ντανιέλλα Μαρούδα, Επίκ. Καθηγ., Πάντειο Πανεπιστήμιο

– Ελένη Μίχα, Δρ., ΕΔΙΠ, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ

– Μαρία Μιχελογιαννάκη, Νομικός Σύμβουλος, ΕΝΥ Τμήμα Δικαίου ΕΕ, ΥΠΕΞ

– Ρεββέκα-Εμμανουέλλα Παπαδοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ

– Μαρία Παπαπαναγιώτου-Λέζα, Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων

– Στάθης Πουλαράκης, Δικηγόρος

– Καλλιόπη Στεφανάκη, Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

– Ιωάννης Στριμπής, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπ. Αιγαίου, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας JM

– Χρυσαφώ Τσούκα, Αναπλ. Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ

– Βασίλης Χατζόπουλος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

*Ενδέχεται να υπάρξουν αντικαταστάσεις με ομιλητές ανάλογου επιπέδου

Δίδακτρα

Παρακολούθηση ολόκληρου του εκπαιδευτικού σεμιναρίου

Τα δίδακτρα είναι 100 ευρώ για ολόκληρο το σεμινάριο (εξαιρούνται οι υπότροφοι που θα το παρακολουθήσουν δωρεάν). Για φοιτητές/ανέργους τα δίδακτρα είναι 80 ευρώ.

Παρακολούθηση μεμονωμένης ενότητας

Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένης ενότητας (κόστος 30 ευρώ/θεματική ενότητα ή 20 ευρώ/θεματική ενότητα για φοιτητές/ανέργους) με χορήγηση απλής βεβαίωσης παρακολούθησης της συγκεκριμένης ενότητας/ενοτήτων. Όσοι το επιθυμούν, δηλώνουν την ενότητα/τις ενότητες στο σχετικό τμήμα της αίτησης συμμετοχής.

Ερευνητικές δυνατότητες

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, θα επιλεγούν 10-12 συμμετέχοντες ως δόκιμοι Ερευνητές/δόκιμοι Βοηθοί Ερευνητές για περίοδο τριών μηνών με βάση το επίπεδο των γνώσεών τους και την συνάφεια των σπουδών τους ή την επαγγελματική τους εμπειρία. Οι δόκιμοι Ερευνητές/Βοηθοί Ερευνητές θα αναλάβουν να συντάξουν ερευνητική εργασία στην θεματική ενότητα που θα τους ανατεθεί. Μετά την επιτυχή εκπόνηση και υποβολή θα ανακηρύσσονται Ερευνητές/Βοηθοί Ερευνητές για μία πρόσθετη περίοδο τριών μηνών με βάση την αξιολόγηση της υποβληθείσας ερευνητικής εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους κατά την υποβολή της αίτησης.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων

Για την υποβολή υποψηφιοτήτων, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της Αίτησης Συμμετοχής

(https://forms.gle/3PibLsMoNugwbAwj6) μέχρι την Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019.

Επικοινωνία: 210.72.20.508 (ώρες 10.00 -15.00) – jmcenter-athens@pspa.uoa.gr

Συντονιστής: Επίκ. καθηγ. Ιωάννης Στριμπής

————————————————————-

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ JEAN MONNET

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

JEAN MONNET EUROPEAN CENTRE OF EXCELLENCE

NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS

Κλεομένους 22Α, 106 75 Αθήνα

Τηλ. 210 72 20 508 Fax: 210 3617711

Email: jmcenter-athens@pspa.uoa.gr, www.jmce.gr

Κleomenous 22Α, 106 75 Athens

Τel: +30 210 72 20 508 Fax: +30 210 3617711

Email: jmcenter-athens@pspa.uoa.gr, www.jmce.gr

Κάντε Εγγραφή στο εβδομαδιαίο Newsletter

* indicates required
Συμπληρώστε το e-mail σας