Διεθνής διάκριση για τον Κώστα Παπαηλιού

papailiou cigreH CIGRE, το Διεθνές Συμβούλιο Μεγάλων Ηλεκτρικών Δικτύων αποτελείται από 60 Εθνικές Επιτροπές και έχει μέλη σε 100 χώρες. Είναι ο μεγαλύτερος μη κερδοσκοπικός διεθνής οργανισμός, που ασχολείται με σημαντικά θέματα για τον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία αφορούν σε εξοπλισμό των δικτύων, γραμμές και υποσταθμούς, μελέτες και λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας κλπ. Το μετάλλιο είναι η ανώτατη διάκριση του οργανισμού και απονέμεται ανά δύο έτη σε δύο μέλη για την ιδιαίτερη συμβολή τους στις δραστηριότητες της CIGRE.

Η CIGRE απένειμε το μετάλλιο 2020 στον Κώστα Παπαηλιού σε αναγνώριση της πάνω από 40 χρόνια προσφοράς του στην ανάπτυξη του CIGRE και των Μεγάλων Ηλεκτρικών Δικτύων.

Κάντε Εγγραφή στο εβδομαδιαίο Newsletter

* indicates required
Συμπληρώστε το e-mail σας