Διεθνής Κοινοβουλευτική Υποτροφία του Γερμανικού Κοινοβουλίου για πτυχιούχους από την Ελλάδα

Επισυνάπτεται δελτίο τύπου σχετικά με το πρόγραμμα της Διεθνούς Κοινοβουλευτικής Υποτροφίας (IPS) του Γερμανικού Κοινοβουλίου για πτυχιούχους από την Ελλάδα.

Η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων είναι μέχρι τις 31 Ιουλίου 2021.

Δελτίο Τύπου

Διεθνής Κοινοβουλευτική Υποτροφία του Γερμανικού Κοινοβουλίου για πτυχιούχους από την Ελλάδα

Το πρόγραμμα της Διεθνούς Κοινοβουλευτικής Υποτροφίας (IPS) επιτρέπει σε νέους/ες πτυχιούχους έως 30 ετών με ενδιαφέρον για το πολιτικό γίγνεσθαι, να μεταβούν στο Βερολίνο, να γνωρίσουν το γερμανικό κοινοβουλευτικό σύστημα, να εργαστούν στο πλαίσιο πρακτικής εργασίας σε γραφεία Γερμανών/ίδων βουλευτών/τριών και να ασχοληθούν ενεργώς με την πολιτική διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου.

Ετησίως χορηγούνται από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια ‘Freie Universität Berlin’, ‘Humboldt-Universität Berlin’ και ‘Technische Universität Berlin’, περίπου 120 υποτροφίες σε υποψήφιους/ες προερχόμενους/ες από 50 διαφορετικές χώρες. Το πρόγραμμα διεξάγεται από το 1986.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους ανθρώπους υψηλής κατάρτισης που διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης και άριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας καθώς και γνώσεις της γερμανικής πολιτικής, κοινωνίας και ιστορίας. Η υποτροφία περιλαμβάνει μηνιαία αποζημίωση 500 Ευρώ, δωρεάν διαμονή καθώς και ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας, ατυχήματος και αστικής ευθύνης. Επιπλέον, η υποτροφία καλύπτει τα έξοδα μετάβασης προς και από το Βερολίνο. Το πρόγραμμα λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο από την 1η Μαρτίου έως την 31η Ιουλίου.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων από την Ελλάδα είναι η 31η Ιουλίου 2021. Το πρόγραμμα IPS του έτους 2021 θα υλοποιηθεί με την τήρηση όλων των απαραίτητων όρων για μια ασφαλή διεξαγωγή παρά την πανδημία. Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και προϋποθέσεις συμμετοχής θα βρείτε στην σελίδα: http://www.bundestag.de/ips

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στην Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (πολιτικό τμήμα, τηλ. 210 7285307, pol-100@athe.diplo.de ή info@athen.diplo.de).

Κάντε Εγγραφή στο εβδομαδιαίο Newsletter

* indicates required
Συμπληρώστε το e-mail σας