05.09.2019- Ζητείται Ηλεκτρολόγος

Η Εταιρεία μας προτίθεται να προσλάβει: Ηλεκτρολόγο με εμπειρία σε βιομηχανικούς αυτοματισμούς για την τεχνική υποστήριξη, τακτική και έκτακτη συντήρηση γερανογεφυρών και λοιπού βιομηχανικού εξοπλισμού.

  • Με ικανότητα σύνταξης τεχνικών αναφορών / εκθέσεων.
  • Με ικανότητα και φυσική κατάσταση για εργασία σε ύψος.
  • Με καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (τεχνικούς όρους).
  • Καλά επικοινωνιακά στοιχεία κατά τη συνεννόηση με τεχνικούς των Πελατών μας.
  • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασιμότητα.
  • · Θέληση για προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Οι αρμοδιότητες των Τεχνικών μας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

  • Την κατάρτιση σε ηλεκτρομηχανολογικά θέματα που αφορούν τα ανυψωτικά μηχανήματα και παρόμοια μηχανήματα και βιομηχανικές εφαρμογές.
  • Τη μελέτη και θετική χρήση οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων που συντηρούν / επισκευάζουν.
  • Την τήρηση συστήματος SAP στο κομμάτι που αφορά τον προγραμματισμό των εργασιών και την επικοινωνία με τεχνικούς των Πελατών της Εταιρείας.
  • Τη σύνταξη τεχνικών αναφορών ως απόρροια επιθεωρήσεων / επισκευών / εργασιών συντήρησης, που πραγματοποιούν στο εργοτάξιο ή στις διάφορες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που θα επισκέπτονται.

Τα Στοιχεία Επικοινωνίας βρίσκονται στο site: http://www.demag.gr/

Τα βιογραφικά θα αποστέλλονται αποκλειστικά στη διεύθυνση: info@demag.gr

Κάντε Εγγραφή στο εβδομαδιαίο Newsletter

* indicates required
Συμπληρώστε το e-mail σας