Ιατροί - Χειρουργοί

  • Εκτύπωση

Αθανασιάδη Καλλιόπη (1982)
Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών
Χειρουργός Θώρακος 
Γ.Ν.Α.  Ευαγγελισμός 
2132045539, kallatha@otenet.gr