Προηγούμενα Δ.Σ.

2020-2021
Πρόεδρος Άγγελος Κωβαίος (88)
Αντιπρόεδρος –Σύμβουλος Πολιτιστικών Λίζα Γεωμπρέ (73)
Β’ Αντιπρόεδρος – Σύμβουλος Δικτύωσης Τένια Παπαδάκη (67)
Γενικός Γραμματέας Κώστας Γαλάνης (74)
Ταμίας Δημήτρης Καραδήμας (88)
Σύμβουλος Ελληνογερμανικών Σχέσεων Κώστας Σπέγγος (87)
ΣύμβουλοςΔημοσίων Σχέσεων Χρύσα Μπόλλα (89)
Μέλος Κώστας Καραγιάννης (89)
Μέλος παραιτήθηκε στις 16.6.2020 Πέτρος Πετρακόπουλος (72)
2018-2019
Πρόεδρος Άγγελος Κωβαίος (88)
Αντιπρόεδρος Μαρία Μπάρλου (97)
Β’ Αντιπρόεδρος Τένια Παπαδάκη (67)
Γενικός Γραμματέας Πέτρος Πετρακόπουλος (72)
Ταμίας Δημήτρης Καραδήμας (88)
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Βανέσσα Μαυροειδή (97)
Σύμβουλος Δικτύωσης Δήμητρα Ριζά (96)
Σύμβουλος Πολιτιστικών Λίζα Γεωμπρέ (73)
Σύμβουλος Ελληνογερμανικών Σχέσεων Κώστας Γαλάνης (74)
Αναπληρωματικό Μέλος Κωστάντζα Μπριλλάκη (78)
Αναπληρωματικό Μέλος Αταλάντη Παπουτσάνη-Κατσαράκη (67)
2016-2017
Πρόεδρος Κώστας Γαλάνης (74)
Αντιπρόεδρος Άγγελος Κωβαίος (88)
Β’ Αντιπρόεδρος (Ελληνογερμανικές Σχέσεις) Νίκος Σμιτ (85)
Γενικός Γραμματέας Πέτρος Πετρακόπουλος (72)
Ταμίας Κωνσταντίνος Μαραμένος (
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Αταλάντη Παπουτσάνη-Κατσαράκη (67)
Σύμβουλος Δικτύωσης Τένια Παπαδάκη (67)
Σύμβουλος Πολιτιστικών Λίζα Γεωμπρέ (73)
Δημητρίου Ιάκωβος (07)
Τερέζα Μαρτώνη (99)
2014-2015
Πρόεδρος Κώστας Γαλάνης (74)
Αντιπρόεδρος Λίζα Γεωμπρέ(73)
Γενικός Γραμματέας Πέτρος Πετρακόπουλος (72) (*)
Ταμίας Τένια Παπαδάκη (67) (*)
Σύμβουλος Ελληνογερμανικών Σχέσεων Άγγελος Κωβαίος (88)
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Αταλάντη Παπουτσάνη-Κατσαράκη (67)
ΣύμβουλοςΠολιτιστικών Εκδηλώσεων Βασίλης Χαρισόπουλος (73)
Επιστημονικά και Επιχειρηματικά Θέματα Κωνσταντίνος Αραβώσης (81)
Μέλος Κωστής Αντωνετσής (91)
Αναπληρωματικό Μέλος – Ιστορικές Εκδόσεις Κώστας Καλφόπουλος (74)
παραιτήθηκαν: Σοφία Χριστοφορίδου-Φωτιάδου (80)
Γεράσιμος Δριμαρόπουλος (73)
Μαριλένα Φατσέα (76)

(*) αντικατέστησε τον Βασίλη Χαρισόπουλο (73), που ανέλαβε τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

(**) αντικατέστησε τον Κωστή Αντωνετσή (91), που παρέμεινε απλό μέλος

2012-2013
Πρόεδρος Σοφία Χριστοφορίδου-Φωτιάδου (80)
Αντιπρόεδρος Γεράσιμος Δριμαρόπουλος (73)
Γενική Γραμματέας Μαρία Μπάρλου (97)
Ταμίας Βασίλης Καραλής (03) (*)
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Αταλάντη Παπουτσάνη-Κατσαράκη (67)
Σύμβουλος Επικοινωνίας Βάγια-Δανάη Πανοπούλου (03)
Σύμβουλος Ελληνογερμανικών Σχέσεων Κώστας Γαλάνης (74)
Σύμβουλος Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Λίζα Γεωμπρέ (73)
Υπεύθυνος Νεολαίας Ηλίας Λέκκας (10)
Αναπληρωματικό Μέλος Αναστάσιος Οικονομόπουλος (80)

(*) παραιτηθείς αντικαταστάθηκε από τον Αναστάσιο Οικονομόπουλο (80)

2010-2011
Πρόεδρος Σοφία Χριστοφορίδου-Φωτιάδου (80)
Αντιπρόεδρος Γεράσιμος Δριμαρόπουλος (73)
Γενική Γραμματέας Μαρία Μπάρλου (97)
Ταμίας Χρήστος Ταρασίδης (89)
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Αταλάντη Παπουτσάνη-Κατσαράκη (67)
Σύμβουλος Ελληνογερμανικών Σχέσεων Κωνσταντίνος Αντωνετσής (91)
Σύμβουλος Εκδόσεων & Διαδικτύου Βάγια-Δανάη Πανοπούλου (03)
Σύμβ.Πολιτιστ. Δραστηριοτήτων & Υπεύθ.Νεολαίας Κωνσταντίνος Μαραμένος (01)
Υπεύθυνος Δικτύωσης Αποφοίτων Αναστάσιος Οικονομόπουλος (80)
Αναπληρωματικό Μέλος Πέτρος Πετρακόπουλος (72)
2008-2009
Πρόεδρος Γεράσιμος Δριμαρόπουλος (73)
Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Αντωνετσής (91)
Γενική Γραμματέας Σοφία Χριστοφορίδου-Φωτιάδου (80)
Ταμίας Κωνσταντίνος Μαραμένος (01)
Ειδική Γραμματέας Έφη Βουδούρη (73)
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Αταλάντη Παπουτσάνη-Κατσαράκη (67)
Σύμβουλος Εκδόσεων-Ενημέρωσης Μαρία Μπάρλου (97)
Σύμβουλος Ελληνογερμανικών Σχέσεων Πέτρος Πετρακόπουλος (72)
Σύμβουλος Νεολαίας & Πολιτιστ. Δραστηριοτήτων Βάγια-Δανάη Πανοπούλου (03)
Αναπληρωματικά Μέλη Μέλπω Τρούμπη (72)
Χρήστος Ταρασίδης (89)
2006-2007
Πρόεδρος Γεράσιμος Δριμαρόπουλος (73)
Αντιπρόεδρος Βανέσσα Μαυροειδή (97)
Γενική Γραμματέας Μέλπω Τρούμπη (72)
Ταμίας Κωνσταντίνος Αντωνετσής (91)
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Αταλάντη Παπουτσάνη-Κατσαράκη (67)
Σύμβουλος Εκδόσεων-Ενημέρωσης Μαρία Μπάρλου (97)
ΣύμβουλοςΕλληνογερμανικών Σχέσεων Πέτρος Πετρακόπουλος (72)
ΣύμβουλοςΠολιτιστικών Δραστηριοτήτων Βάγια-Δανάη Πανοπούλου (03)
Σύμβουλος Νεολαίας Γεράσιμος Ζαγορίτης (05)
Αναπληρωματικά Μέλη Σπύρος Τζίντζος (73)
Σάββας Κοντόπουλος (77)

2004-2005
Πρόεδρος Αταλάντη Παπουτσάνη-Κατσαράκη (67)
Αντιπρόεδρος Πέτρος Πετρακόπουλος (72)
Γενικός Γραμματέας Γεράσιμος Δριμαρόπουλος (73)
Ταμίας Κωνσταντίνος Αντωνετσής (91)
Μέλη Κωνσταντίνος Καλφόπουλος (74)
Σάββας Κοντόπουλος (77)
Βανέσσα Μαυροειδή (97)
Μαρία Μπάρλου (97)
Βάγια-Δανάη Πανοπούλου (03)

2002-2003
Πρόεδρος Αταλάντη Παπουτσάνη-Κατσαράκη (67)
Αντιπρόεδρος Παντελής Μ. Παντελούρης (63)
Γενικός Γραμματέας Γεράσιμος Δριμαρόπουλος (73)
Ταμίας Αλέξανδρος Παπαναστασίου (87)
Μέλη Κωνσταντίνος Αντωνετσής (91)
Σάββας Κοντόπουλος (77)
Βανέσσα Μαυροειδή (97)
Πέτρος Πετρακόπουλος (72)
Σπυρίδων Τζίντζος (73)
2000–2001
Πρόεδρος Παντελής Μ. Παντελούρης (63)
Αντιπρόεδρος Μαρία Μάστορα-Κανελλία (71)
Γενική Γραμματέας ‘Oλγα Στουπάκη-Μπαλλίδη (69)
Ταμίας Αλέξανδρος Παπαναστασίου (87)
Μέλη Ευάγγελος Αντώναρος (68)
Βασίλης Δημητρόπουλος (75)
Αταλάντη Παπουτσάνη-Κατσαράκη (67)
Πέτρος Πετρακόπουλος (72)
Werner Hermann (70)
1998–1999
Πρόεδρος Παντελής Μ. Παντελούρης (63)
Αντιπρόεδρος Σοφία Χριστοφορίδου-Φωτιάδου (80)
Γενική Γραμματέας Δέσποινα Γαντέ (83)
Ταμίας Όλγα Στουπάκη-Μπαλλίδη (69)
Μέλη Ξένια Καναβαριώτου-Στεφανίδου (63)
Ελένη Καραντούνια (93)
Αλέξανδρος Παπαναστασίου (87)
Αταλάντη Παπουτσάνη-Κατσαράκη (67)
Πέτρος Πετρακόπουλος (72)
1996–1998
Πρόεδρος Πέτρος Πετρακόπουλος (72)
Αντιπρόεδρος Μέλπω Τρούμπη (72)
Γενική Γραμματέας Μαρία Μάστορα (71)
Ταμίας Όλγα Στουπάκη (69)
Ειδικός Γραμματέας Πότης Μπενή-Ψάλτης (71)
Μέλη Αταλάντη Παπουτσάνη-Κατσαράκη (67)
Δέσποινα Γαντέ (83)
Γεώργιος Καθάρειος (69)
Ελένη Καραντούνια (93)
1994–1995
Πρόεδρος Πέτρος Πετρακόπουλος (72)
Αντιπρόεδρος Μέλπω Τρούμπη (72)
Γενική Γραμματέας Δέσποινα Γαντέ (83)
Ταμίας Γεώργιος Φλώρος (91)
Μέλη Αταλάντη Παπουτσάνη-Κατσαράκη (67)
Βαγγέλης Παναγιωτάτος (68)
Πότης Μπενή-Ψάλτης (71)
Γιώργος Καθάρειος (69)
Ελένη Καραντούνια (93)
1992–1993
Πρόεδρος Γεώργιος Σ. Ιωαννίδης (63)
Α’ Αντιπρόεδρος Πέτρος Πετρακόπουλος (72)
Β’ Αντιπρόεδρος Στέλιος Κούσης (62)
Γενικός Γραμματέας Τάσος Οικονομόπουλος (80)
Ταμίας Μαρία Μάστορα (71)
Ειδική Γραμματέας Μέλπω Τρούμπη (72)
Μέλη Χρήστος Γκόρτσος (79)
Δέσποινα Γαντέ (83)
Αθηνά Μπαλωμένου-Δηβάρη (83)
Καίτη Κουμαντάρου-Σάββα (67)
1990–1991
Πρόεδρος Γεώργιος Σ. Ιωαννίδης (63)
Α’ Αντιπρόεδρος Πέτρος Πετρακόπουλος (72)
Β’ Αντιπρόεδρος Καίτη Κουμάνταρου-Σάββα (67)
Γενικός Γραμματέας Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος (68)
Ειδική Γραμματέας Αθηνά Μπαλωμένου (83)
Ταμίας Μαρία Μάστορα (71)
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων Σοφία Χριστοφορίδου (80)
Υπεύθυνη Νεολαίας Αθηνά Σισμανίδου (88)
Υπεύθυνος Επιστημονικών Θεμάτων Μάρκος Μποναζούντας (63)
1988–1989
Πρόεδρος Δήμητρα Καρβελά-Παπασταύρου (44)
Α’ Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Βιντζηλαίος (64)
Β’ Αντιπρόεδρος Λίλλη Κάτρη-Τριανταφυλλοπούλου (44)
Γενική Γραμματέας Βίκυ Μανιάτη (67)
Ειδική Γραμματέας Δέσποινα Γαντέ (83)
Ταμίας Άννυ Μαλαμίτση-Πούχνερ (67)
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Σταμάτης Μηλίγγος (65)
Μέλη Κωνσταντίνος Παπαγιαννούλης (71)
Γιώργος Λιμούρης (66)

1986-1987
Πρόεδρος Δήμητρα Καρβελά-Παπασταύρου (44)
Α’ Αντιπρόεδρος Γεώργιος Σ. Ιωαννίδης (63)
Β’ Αντιπρόεδρος Γιώργος Λιμούρης (66)
Γενική Γραμματέας Νατάσσα Ρεμούνδου-Τριανταφύλλη (69 )
Ειδική Γραμματέας Νάντια Δήμου (82)
Ταμίας Άννυ Μαλαμίτση-Πούχνερ (67)
Μέλη Πέτρος Πετρακόπουλος (72)
Γεώργιος Καθάρειος (69)
Ελένη Λαμπίρη-Κωνσταντινίδη

1984-1985
Πρόεδρος Δήμητρα Καρβελά-Παπασταύρου (44)
Α’ Αντιπρόεδρος Γεώργιος Σ. Ιωαννίδης (63)
Β’ Αντιπρόεδρος Πέτρος Πετρακόπουλος (72)
Γενικός Γραμματέας Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος (68)
Ειδική Γραμματέας Νικολέττα Φουντή (81)
Ταμίας Γιώργος Λιμούρης (66)
Μέλη Μαρίνα Τσάκωνα (63)
Ελένη Λαμπίρη-Κωνσταντινίδη
Λίλλη Κάτρη-Τριανταφυλλοπούλου (44)

1982-1983
Πρόεδρος

Ευάγγελος Αντώναρος (68)(*)

A’ Αντιπρόεδρος Μαρίνα Τσάκωνα (63)
Β’ Αντιπρόεδρος Ελένη Λαμπίρη-Κωνσταντινίδη
Γενική Γραμματέας Δήμητρα Καρβελά-Παπασταύρου (44)
Ταμίας Στέλιος Χατηπαναγιώτου (76) (**)
Μέλη Karlhans Höflinghaus
Λίλλη Κάτρη-Τριανταφυλλοπούλου (44)
Βύρων Θεοδωρόπουλος (38) (***)

(*) παραιτηθείς αντικαταστάθηκε από την Μαρίνα Τσάκωνα (63)

(**) παραιτηθείς αντικαταστάθηκε από τον Γιώργο Σ. Ιωαννίδη (63)

(***) ουδέποτε εμφανισθείς αντικαταστάθηκε από τον Πέτρο Πετρακόπουλο (72)

1972-74
Πρόεδρος

Παντελής Παντελούρης (63)

Γενικός Γραμματέας Γιώργος Διαμαντούρος (63)
Ταμίας Παναγιώτης Πικραμμένος (63)
Μέλη Γεώργιος Σ. Ιωαννίδης (63)
Χαρίκλεια Καλλιγά-Γιαννοπούλου (63)
Ορσαλία Κόγκου (66)
1970-72
Πρόεδρος

Παντελής Παντελούρης (63)

Αναπληρωτής Πρόεδρος Γιώργος Γεωργουλόπουλος (62)
Γενικός Γραμματέας Γιώργος Νικολαίδης (63)
Ταμίας Γεώργιος Σ. Ιωαννίδης (63)
Μέλη Χαρίκλεια Καλλιγά-Γιαννοπούλου (63)
Ίρις Κάππου (62)
Ειρήνη Κηλαϊδίτου (63)
1964-70
Πρόεδρος

Παντελής Παντελούρης (63)

Ίρις Κάππου (62)
Ειρήνη Κηλαϊδίτου (63)
Αγλαΐα Παπουτσάνη (62)
Παναγιώτης Πολυμενόπουλος (62)
Γιώργος Νικολαΐδης (63)
Γιώργος Γεωργουλόπουλος (62)
Μέλη Δ.Σ. ανά θητεία 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1972 1970 1964 total
Πέτρος Πετρακόπουλος (72) check check check check check check check check check check ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

christoforidou

Σοφία Χριστοφορίδου-Φωτιάδου

Πρόεδρος Δ.Σ.

Αποφοίτησε το 1980 και είναι πτυχιούχος της Γερμανικής Φιλολογίας Αθηνών. Εργάστηκε 10 χρόνια ως Διευθύντρια Γερμανικών στον εκπαιδευτικό οργανισμό Ελληνικής-Γερμανικής. Από το 1994 εργάζεται ως Καθηγήτρια Γερμανικών στην “Ελληνογερμανική Αγωγή”. Έχει συμμετάσχει σε μεταπτυχιακά σεμινάρια στη Γερμανία και έχει ασχοληθεί με τη συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων. Στο παρελθόν χρημάτισε Αντιπρόεδρος και Γεν. Γραμματέας και την τελευταία διετία Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΑΓΣΑ.

drimar

ΓεράσιμοςΔριμαρόπουλος

Αντιπρόεδρος

Αποφοίτησε το 1973. Σπούδασε Αρχιτέκτων-Μηχανικός στο Darmstadt και έκανε μεταπτυχιακά στην Staedelschule της Φρανκφούρτης (Konzeptionelles Entwerfen). Από το 1984 διατηρεί αρχιτεκτονικό γραφείο στη Γλυφάδα. Είναι έγγαμος και έχει δυο παιδιά. Η σύζυγός του διετέλεσε Πρόεδρος του Προεδρείου της Γερμανικής Σχολής και η κόρη του αποφοίτησε το 2002 από τη ΓΣΑ Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων, από τον οποίο αποχώρησε το 2002. Τις διετίες 2002-2004 και 2004-2006 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας και τις διετίες 2006-2008 και 2008-2010 Πρόεδρος του ΣΑΓΣΑ.

Barlou Maria

Μαρία Μπάρλου

Γενική Γραμματέας

Αποφοίτησε από τη ΓΣΑ το 1997. Απέκτησε πτυχίο Ιστορικού από το Παν/μιο Αθηνών και μεταπτυχιακό από το Παν/μιο της Βόννης σε θέματα Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, πάνω στα οποία συνεχίζει να εξειδικεύεται ως υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α. Έχει απασχοληθεί στο αντικείμενό της τόσο στην Αθήνα όσο και στις Βρυξέλλες. Από το Σεπτέμβριο του 2011 εργάζεται ως επιστημονική συνεργάτης στο Παν/μιο Αθηνών στον Τομέα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών. Ως μέλος του ΔΣ του ΣΑΓΣΑ έχει χρηματίσει Υπεύθυνη Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, Σύμβουλος Εκδόσεων & Ενημέρωσης και Γενική Γραμματέας.

papoutsani atalanti

Αταλάντη Παπουτσάνη-Κατσαράκη

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων

Είναι απόφοιτος του 1967, μέρος μιας μεγάλης οικογενειακής παράδοσης, αφού τόσο οι δυο αδελφές της όσο κι ο σύζυγος και ο γιος της είναι απόφοιτοι της ΓΣΑ. Σπούδασε διερμηνεία και μετάφραση στο Μόναχο. Στο ΔΣ του ΣΑΓΣΑ ανέλαβε επί τέσσερις διετίες τις Δημόσιες Σχέσεις, δυο διετίες (2002- 2006) την Προεδρία και τελευταία και πάλι τις Δημόσιες Σχέσεις.

photo Panopoulou

Βάγια-Δανάη Πανοπούλου

Σύμβουλος Επικοινωνίας

Αποφοίτησε από τη Γερμανική Σχολή το 2003. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ειδίκευση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σχέσεις και συγχρόνως Οικονομικά στο Αμερικάνικο Κολλέγιο. Μετά τη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου LL.M. σε οικονομικά και νομικά θέματα από το Πανεπιστήμιο της Βόννης, εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα επάνω στο αντικείμενο της ειδίκευσής της. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στο Summer Camp της ΓΣΑ, καθώς και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ως ερευνητικό προσωπικό. Έχει διατελέσει Σύμβουλος Νεολαίας και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων του ΣΑΓΣΑ κατά το διάστημα 2004-2010 και Σύμβουλος Εκδόσεων & Διαδικτύου κατά τη διετία 2010-2012.

Galanis Costas

Κώστας Γαλάνης

Σύμβουλος Ελληνογερμανικών Σχέσεων

Γεννημένος το 1956 αποφοίτησε από τη Γερμανική Σχολή το 1974. Απέκτησε πτυχίο Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου στο ΕΜΠ και αμέσως μετά (1980-1984) PhD στο Imperial College στο Λονδίνο. Το 1984 ίδρυσε την Galanis Sports Data με αντικείμενο την επεξεργασία αθλητικών δεδομένων.

Jeombre-1

Ελισάβετ Γεωμπρέ

Σύμβουλος Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων

Είναι απόφοιτος του 1973. Μετά την αποφοίτησή της σπούδασε Γραφικές Τέχνες και Σχέδιο στην «Johannes Gutenberg Schule» στη Στουτγκάρδη. Στην Αθήνα παρακολούθησε το Ελεύθερο Εργαστήριο Ζωγραφικής «Ομάδα για την Επικοινωνία και την Εκπαίδευση στην Τέχνη». Παράλληλα σπούδασε Γερμανική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σαν καθηγήτρια Γερμανικών εργάστηκε στα «Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη» και στην «Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή», από όπου συνταξιοδοτήθηκε το 2008. Είναι παντρεμένη με τον Διονύσιο Αναπολιτάνο και έχουν ένα γιο απόφοιτο του 2008 και μια κόρη τελειόφοιτη στη ΓΣΑ.

Lekas

Ηλίας Λέκας

Υπεύθυνος Νεολαίας

Αποφοίτησε από τη ΓΣΑ το 2010 και τώρα σπουδάζει στο ΕΜΠ στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

oikonomopoulos2

Τάσος Οικονομόπουλος

Υπεύθυνος Ανάπτυξης Δικτύου

Είναι απόφοιτος του 1980. Σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Χαϊδελβέργης. Είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά. Τα τελευταία είκοσι χρόνια διευθύνει το δικηγορικό γραφείο «Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ». Το 2006 εκλέχτηκε Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Θρακομακεδόνων ενώ από το 2010 ορίστηκε Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου Αχαρνών. Τη διετία 1992-1993 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. του Συλλόγου και τη διετία 2010-2011 Σύμβουλος Δικτύωσης.

vkaralis

Βασίλης Καραλής(παραιτήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον Τάσο Οικονομόπουλο)

Είναι απόφοιτος του 2003. Σπούδασε στο τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο πανεπιστήμιο City του Λονδίνου στον τομέα Energy, Environmental Technology and Economics. Από το 2011 μέχρι το 2012 εργάστηκε στη MOTOROIL στη Διεύθυνση Στρατηγικής Ανάλυσης και Μακροχρόνιου Σχεδιασμού και τον Οκτώβριο του 2012 αποδέχθηκε μια πρόταση να εργαστεί εκτός Ελλάδος και εκ των πραγμάτων αναγκάστηκε να παραιτηθεί από την θέση του στο ΔΣ του συλλόγου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΣ ΜΑΡΤΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 2013
14.03 21.03 04.04 25.04 09.05 24.05 06.06 20.06 11.09 10.10 24.10 07.11 28.11 12.12 09.01 23.01 20.02
Χριστοφορίδου Σοφία
Δριμαρόπουλος Μάκης
Μπάρλου Μαρία
Καραλής Βασίλης
Παπουτσάνη Αταλάντη
Πανοπούλου Βάλια
Γαλάνης Κώστας
Γεωμπρέ Λίζα
Λέκκας Ηλίας
Οικονομόπουλος Τάσος
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΣ ΜΑΡΤΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 2014
11.03 27.03 10.04 24.04 29.05 12.06 26.06 03.07 04.09 18.09 09.10 23.10 27.11 11.12 08.01 22.01 19.02
Χριστοφορίδου Σοφία
Δριμαρόπουλος Μάκης
Μπάρλου Μαρία
Καραλής Βασίλης
Παπουτσάνη Αταλάντη
Πανοπούλου Βάλια
Γαλάνης Κώστας
Γεωμπρέ Λίζα
Λέκκας Ηλίας
Οικονομόπουλος Τάσος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

galanis kostas1

Κώστας Γαλάνης

Πρόεδρος

Γεννήθηκε το 1956 και αποφοίτησε από τη Γερμανική Σχολή το 1974. Απέκτησε πτυχίο Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου στο ΕΜΠ και αμέσως μετά (1980-1984) PhD στο Imperial College στο Λονδίνο. Το 1984 ίδρυσε την Galanis Sports Data με αντικείμενο την επεξεργασία αθλητικών δεδομένων. Την διετία 2012-2013 ήταν υπεύθυνος Ελληνογερμανικών Σχέσεων στου Συλλόγου

Jeombre-1 Λίζα Γεωμπρέ

Αντιπρόεδρος

Είναι απόφοιτος του 1973. Μετά την αποφοίτησή της σπούδασε Γραφικές Τέχνες και Σχέδιο στην «Johannes Gutenberg Schule» στη Στουτγκάρδη. Στην Αθήνα παρακολούθησε το Ελεύθερο Εργαστήριο Ζωγραφικής «Ομάδα για την Επικοινωνία και την Εκπαίδευση στην Τέχνη» με δασκάλους τους περισσότερους κατοπινούς καθηγητές της ΑΣΚΤ Κοκκινίδη, Μπότσογλου, Δεκουλάκο, Βαλαβανίδη, Σόρογκα, κ.α. Παράλληλα σπούδασε Γερμανική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σαν καθηγήτρια Γερμανικών εργάστηκε στα «Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη» και στην «Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή», από όπου συνταξιοδοτήθηκε το 2008. Είναι παντρεμένη με τον Διονύσιο Αναπολιτάνο και έχουν ένα γιο και μια κόρη απόφοιτους του 2008 και του 2012 αντίστοιχα. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες ομαδικές και ατομικές εκθέσεις…

petrakopoulos

Πέτρος Πετρακόπουλος

Γενικός Γραμματέας

Γεννήθηκε το 1955 και αποφοίτησε από τη Γ.Σ.Α. το 1972. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Ανόβερο (Τechnische Universität Hannover) από το 1972 έως το 1976, όπου έκανε και μεταπτυχιακά πάνω στη νοσοκομειολογία έως το 1979 με θέμα: “Ein neues Gesundheitssystem fuer Griechenland -das Gesundheitszentrum als Kern des Systems- Nachsorgekliniken” (Nέο σύστημα υγείας για την Ελλάδα -το Κέντρο Υγείας ως πυρήνας του νέου συστήματος- Κλινικές after-care).

Μετά από σύντομο πέρασμα από το Υπουργείο Υγείας, με συμμετοχή στο πρόγραμμα των Κέντρων Υγείας, ασχολήθηκε στο ελεύθερο επάγγελμα ως μελετητής αρχιτέκτονας, επικεφαλής της εταιρείας ΜΕΑΣ Ε.Π.Ε. Γνωστότερα έργα του είναι το …

papadaki tenia Τένια Παπαδάκη

Ταμίας

Αποφοίτησε από τη Γ.Σ.Α. το 1967. Σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ και πήρε το πτυχίο της το 1972. Εργάστηκε για μια τριετία στην Siemens Hellas και ακολούθως στην Εθνική Τράπεζα (Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών και Υποδιεύθυνση Μεταφραστικού), από την οποία συνταξιοδοτήθηκε το 2005. Βοήθησε στη δημιουργία της νέας ιστοσελίδας του Συλλόγουδικτυώνοντας παλαιότερους και νεώτερους και εισφέροντας με φωτογραφικό υλικό και στοιχεία από τις παλαιότερες δεκαετίες, που της έχουν δώσει απόφοιτοι ή έχει από τον πατέρα της Ιδομενέα Παπαδάκη, τέως Λυκειάρχη της Σχολής.

kovaios angelos

Άγγελος Κωβαίος

Αντιπρόεδρος

Ο Άγγελος Κωβαίος γεννήθηκε στην Αθήνα τον Ιούλιο του 1970 και αποφοίτησε από τη Σχολή το 1988. Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στη συνέχεια, με υποτροφία του DAAD, εντάχθηκε στο μεταπτυχιακό τμήμα της Επιστήμης και Πράξης των ΜΜΕ (Medienwissenschaft und –praxis) του Πανεπιστημίου Eberhard Karl του Tübingen, απ’ όπου αποφοίτησε το 1996. Στο μεσοδιάστημα πρόλαβε να αποκτήσει και το Grosses Deutsches Sprachdiplom.

Ξεκίνησε την πορεία του στον χώρο των εφημερίδων από την «Βραδυνή», το 1997. Από το 1999 εργάζεται ως οικονομικός, αρχικά, και πολιτικός, εν συνεχεία, συντάκτης στην εφημερίδα «Το Βήμα», «Το Βήμα της Κυριακής» και στο …

papoutsani atalanti

Αταλάντη Παπουτσάνη-Κατσαράκη

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων

Είναι απόφοιτος του 1967, μέρος μιας μεγάλης οικογενειακής παράδοσης, αφού τόσο οι δυο αδελφές της όσο κι ο σύζυγος και ο γιός της είναι απόφοιτοι της ΓΣΑ. Σπούδασε διερμηνεία και μετάφραση στο Μόναχο. Στο ΔΣ του ΣΑΓΣΑ ανέλαβε επί τέσσερις διετίες τις Δημόσιες Σχέσεις, δυο διετίες (2002- 2006) την Προεδρία και τελευταία και πάλι τις Δημόσιες Σχέσεις.

aravosis

Κωνσταντίνος Αραβώσης

Υπεύθυνος Επιστημονικών και Επιχειρηματικών Θεμάτων

Γεννήθηκε το 1963 και αποφοίτησε από τη Σχολή το 1981. Σπούδασε στο Πολυτεχνείο του Aachen και πήρε το πτυχίο του Μηχανολόγου Μηχανικού το 1986. Μεταπτυχιακές σπουδές έκανε αρχικά στο Λονδίνο, όπου απέκτησε Msc in Management Science στο Imperial College το 1987 και στη συνέχεια το 1992 απέκτησε PhD στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας.

Είναι Επίκουρος Καθηγητής «Σχεδιασμού Διαχείρισης και Αξιολόγησης Τεχνολογικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων στο ΕΜΠ και καθηγητής στο ATHENS MBA (ΕΜΠ – ΟΠΑ) (1997 έως σήμερα). Είναι συντονιστής της …

harisopoulos vas Βασίλης Χαρισόπουλος

Υπεύθυνος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Γεννήθηκε το 1955 και αποφοίτησε από την Γερμανική Σχολή το 1973. Σπούδασε στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και παράλληλα πήρε το δίπλωμα Οberstufe της γερμανικής γλώσσας από το GOETHE INSTITUT και το DIPLOME D’ETUDES SUPERIEURS από την Γαλλική Ακαδημία. Εργάσθηκε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος από το 1975 στις Διευθύνσεις του Dealing Room και του Private Banking μέχρι το 2012 που συνταξιοδοτήθηκα. Ασχολήθηκε με την εκμάθηση ελληνικών παραδοσιακών χορών στο Λύκειο των Ελληνίδων στην αρχή σαν μέλος της χορευτικής ομάδας, στην συνέχεια σαν δάσκαλος και μετά σαν υπεύθυνος της ανδρικής Ιματιοθήκης. Στο παρελθόν είχε αναλάβει εθελοντικά τη χορευτική διδασκαλία των Debütant στις Χοροεσπερίδες του ΣΑΓΣΑ. Αποφάσισε να ασχοληθεί πιο ενεργά με τον Σύλλογο Αποφοίτων για να προωθήσει την ιδέα του εθελοντισμού και σε άλλα μέλη του σε διάφορες δραστηριότητες, έχοντας λάβει ο ίδιος μέρος ως εθελοντής στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας και στα Special Olympics.

antonetsis kostis

Κωστής Αντωνετσής

Μέλος

Είναι απόφοιτος του 1991. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Πριν φύγει για τη Νέα Υόρκη, προκειμένου να εργαστεί και να επεκτείνειε την εκπαίδευσή μου, εργάστηκε στο χώρο της πληροφορικής. Απέκτησε MBA στο πανεπιστήμιο L.N. Stern School of Business του NYU. Στη διάρκεια της θητείας του στην αεροπορία μπόρεσε να ξεκινήσει μία δική του ιδέα για τη δημιουργία ενός προτύπου πληροφοριακού κέντρου στην Τρίπολη. Μετά από μία σύντομη διαδρομή ως οικονομικός αναλυτής στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, εργάστηκε για 2 χρόνια ως εσωτερικός σύμβουλος στη Mercedes-Benz Hellas. Από τον Ιούνιο του 2004 έως το Φεβρουάριο του 2009 εργάστηκε ως Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών συστημάτων. Από το 2009 εργάζεται στην INTRALOT ως Financial Proposals and Contracts Executive. Ήταν μέλος του Δ.Σ. των αποφοίτων από το 2002 έως και το 2011 και συγκεκριμένα Ταμίας το διάστημα 2004-2008, Αντιπρόεδρος τη διετία 2008-2009 και Σύμβουλος Ελληνογερμανικών Σχέσεων τη διετία 2009-2011.

Χρήστος Ταρασίδης

Αναπληρωματικό Μέλος

Γεννήθηκε το 1971 στην Γερμανία και μεγάλωσε δίγλωσσος. Επισκέφθηκε την Γερμανική Σχολή Αθηνών από το 1983 έως το 1987, όπου η οικογένειά του έφυγε πάλι στην Γερμανία. Ακολούθησαν σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης και ιατρική ειδίκευση σε πανεπιστημιακές κλινικές και εκπαιδευτικά νοσοκομεία του ίδιου πανεπιστημίου, με εμπεριστατωμένη εκπαίδευση και επιστημονική συμμετοχή σε διάφορους τομείς της ιατρικής, ιδιαίτερα στους τομείς της Ιατρικής Πληροφορικής, Νευροχειρουργικής, Θωρακοχειρουργικής, Νευρολογίας και της τελικής του ειδίκευσης στην Ψυχιατρική / Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων. Στο τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου Αττικής, με την μοναδική Μονάδα Ενδονοσοκομειακής Νοσηλείας Εφήβων στη νότια Ελλάδα, πέραν της πρόσθετης ειδίκευσης στην Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων, συμμετείχε ενεργά στην οργάνωση και εξοπλισμό της και τη δημιουργία ενός μοντέρνου και σε ανώτερα ευρωπαϊκά στάνταρντ βασισμένου χώρου ψυχικής υγείας για νέους.

Με την επιστροφή του στην Ελλάδα το 2007 δραστηριοποιήθηκε στον Σύλλογο Αποφοίτων της Γερμανικής Σχολής Αθηνών και από το 2008 έως το 2012 διετέλεσε μέλος του ΔΣ, τα δυο τελευταία έτη δε ως ταμίας.

kalfopoulos

Κώστας Καλφόπουλος

Αναπληρωματικό Μέλος

Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1956 και αποφοίτησε από τη Σχολή το 1974. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου Κοινωνιολογία, Πολιτικές Επιστήμες και Ιστορία (MA).

Από το 1996 ασχολείται στον χώρο των εκδόσεων και εργάζεται ως δημοσιογράφος. Είναι ανταποκριτής για τα αθλητικά θέματα στη Neue Zürcher Zeitung και συνεργάτης της εφημερίδας «Καθημερινή» στα πολιτιστικά θέματα.

Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων της ΓΣΑ το διάστημα 2004-2006.

Το ίδιο διάστημα εργάστηκε στο Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και αργότερα στο Υπουργείο Επικρατείας.

Είναι μέλος της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου και της Ελληνικής Λέσχης Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας. Έργα του: Tilt! Δοκίμιο για το φλίππερ (2005), far from raf. 30 χρόνια από το “γερμανικό φθινόπωρο” (2007), Καφέ Λούκατς. Budapest Noir (2008), Ένα παράξενο καλοκαίρι (2011) κ.α.

παραιτήθηκαν

fatsea maria elena

Μαριλένα Φατσέα

Η Μαριλένα Φατσέα γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου και αποφοίτησε από τη Σχολή το 1976. Σπούδασε Επικοινωνία και ΜΜΕ καθώς και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης και ταυτόχρονα Διαφήμιση και Τεχνικές Πωλήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης, του οποίου υπήρξε υπότροφος και από το οποίο πήρε και Διδακτορικό Δίπλωμα Φιλοσοφίας.

Ξεκίνησε την καρίερα της το 1984 ως Στέλεχος Marketing σε μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, όπως BDF Hellas και Kraft Foods Hellas, για να μεταπηδήσει το 1995 στην εταιρεία PANAFON (μετέπειτα VODAFONE), στην οποία εργάσθηκε ως Διευθυντής Επικοινωνίας επί 4,5 χρόνια.

Μετά από …

christoforidou

Σοφία Χριστοφορίδου-Φωτιάδου

Αποφοίτησε το 1980 και είναι πτυχιούχος της Γερμανικής Φιλολογίας Αθηνών. Εργάστηκε 10 χρόνια ως Διευθύντρια Γερμανικών στον εκπαιδευτικό οργανισμό Ελληνικής-Γερμανικής. Από το 1994 εργάζεται ως Καθηγήτρια Γερμανικών στην “Ελληνογερμανική Αγωγή”. Έχει συμμετάσχει σε μεταπτυχιακά σεμινάρια στη Γερμανία και έχει ασχοληθεί με τη συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων. Στο παρελθόν χρημάτισε Πρόεδρος (2010-2013), Αντιπρόεδρος και Γεν. Γραμματέας του ΔΣ του ΣΑΓΣΑ.

drimar

Γεράσιμος Δριμαρόπουλος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955. Είναι απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, Απόφοιτος της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου του Darmstadt Γερμανίας. Απόφοιτος του τμήματος μεταπτυχιακών σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών στην Φρανκφούρτη, (Staedelschule) , στον τομέα του Conceptional Design. Διατηρεί αρχιτεκτονικό γραφείο στην Βούλα με την ονομασία M&M architects. Διετέλεσε μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων της ΓΣΑ καθώς επίσης και μέλος του ΔΣ του ΣΑΓΣΑ για πολλά χρόνια, εκ των οποίων 4 ως Πρόεδρος. Παντρεμένος με την Μόνικα Γκραφ, έχει δυο παιδιά που ζουν και εργάζονται στην Γερμανία.

το προηγούμενο ΔΣ της περιόδου 2012-2103…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

galanis kostas1

Κώστας Γαλάνης

Πρόεδρος

Γεννήθηκε το 1956 και αποφοίτησε από τη Γερμανική Σχολή το 1974. Απέκτησε πτυχίο Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου στο ΕΜΠ και αμέσως μετά (1980-1984) PhD στο Imperial College στο Λονδίνο. Το 1984 ίδρυσε την Galanis Sports Data με αντικείμενο την επεξεργασία αθλητικών δεδομένων. Την διετία 2012-2013 ήταν υπεύθυνος Ελληνογερμανικών Σχέσεων στου Συλλόγου και τις διετίες 2014-2015 και 2016-2017 πρόεδρος

kovaios angelos

Άγγελος Κωβαίος

Αντιπρόεδρος

Ο Άγγελος Κωβαίος γεννήθηκε στην Αθήνα τον Ιούλιο του 1970 και αποφοίτησε από τη Σχολή το 1988. Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στη συνέχεια, με υποτροφία του DAAD, εντάχθηκε στο μεταπτυχιακό τμήμα της Επιστήμης και Πράξης των ΜΜΕ (Medienwissenschaft und –praxis) του Πανεπιστημίου Eberhard Karl του Tübingen, απ’ όπου αποφοίτησε το 1996. Στο μεσοδιάστημα πρόλαβε να αποκτήσει και το Grosses Deutsches Sprachdiplom.

Ξεκίνησε την πορεία του στον χώρο των εφημερίδων από την «Βραδυνή», το 1997. Από το 1999 εργάζεται ως οικονομικός, αρχικά, και πολιτικός, εν συνεχεία, συντάκτης στην εφημερίδα «Το Βήμα», «Το Βήμα της Κυριακής» και στο …

Νίκος Σμίτ (Schmidt)

Β’ Αντιπρόεδρος – Ελληνογερμανικές Σχέσεις

petrakopoulos

Πέτρος Πετρακόπουλος

Γενικός Γραμματέας

Γεννήθηκε το 1955 και αποφοίτησε από τη Γ.Σ.Α. το 1972. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Ανόβερο (Τechnische Universität Hannover) από το 1972 έως το 1976, όπου έκανε και μεταπτυχιακά πάνω στη νοσοκομειολογία έως το 1979 με θέμα: “Ein neues Gesundheitssystem fuer Griechenland -das Gesundheitszentrum als Kern des Systems- Nachsorgekliniken” (Nέο σύστημα υγείας για την Ελλάδα -το Κέντρο Υγείας ως πυρήνας του νέου συστήματος- Κλινικές after-care).

Μετά από σύντομο πέρασμα από το Υπουργείο Υγείας, με συμμετοχή στο πρόγραμμα των Κέντρων Υγείας, ασχολήθηκε στο ελεύθερο επάγγελμα ως μελετητής αρχιτέκτονας, επικεφαλής της εταιρείας ΜΕΑΣ Ε.Π.Ε. Γνωστότερα έργα του είναι το …

antonetsis kostis1

Κωστής Αντωνετσής

Ταμίας

Είναι απόφοιτος του 1991. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Πριν φύγει για τη Νέα Υόρκη, προκειμένου να εργαστεί και να επεκτείνειε την εκπαίδευσή μου, εργάστηκε στο χώρο της πληροφορικής. Απέκτησε MBA στο πανεπιστήμιο L.N. Stern School of Business του NYU. Στη διάρκεια της θητείας του στην αεροπορία μπόρεσε να ξεκινήσει μία δική του ιδέα για τη δημιουργία ενός προτύπου πληροφοριακού κέντρου στην Τρίπολη. Μετά από μία σύντομη διαδρομή ως οικονομικός αναλυτής στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, εργάστηκε για 2 χρόνια ως εσωτερικός σύμβουλος στη Mercedes-Benz Hellas. Από τον Ιούνιο του 2004 έως το Φεβρουάριο του 2009 εργάστηκε ως Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών συστημάτων. Από το 2009 εργάζεται στην INTRALOT ως Financial Proposals and Contracts Executive. Ήταν μέλος του Δ.Σ. των αποφοίτων από το 2002 έως και το 2011 και συγκεκριμένα Ταμίας το διάστημα 2004-2008, Αντιπρόεδρος τη διετία 2008-2009 και Σύμβουλος Ελληνογερμανικών Σχέσεων τη διετία 2009-2011.

Είχε εκλεγεί ως αναπληρωματικό μέλος και μετά την παραίτηση του Κωνσταντίνου Μαραμένου και την μη αποδοχή ανάληψης καθηκόντων τακτικού μέλους από τον Κ. Καλφόπουλο ανέλαβε την θέση του ταμία.

papoutsani atalanti

Αταλάντη Παπουτσάνη-Κατσαράκη

Δημόσιες Σχέσεις

Είναι απόφοιτος του 1967, μέρος μιας μεγάλης οικογενειακής παράδοσης, αφού τόσο οι δυο αδελφές της όσο κι ο σύζυγος και ο γιός της είναι απόφοιτοι της ΓΣΑ. Σπούδασε διερμηνεία και μετάφραση στο Μόναχο. Στο ΔΣ του ΣΑΓΣΑ ανέλαβε επί τέσσερις διετίες τις Δημόσιες Σχέσεις, δυο διετίες (2002- 2006) την Προεδρία και τελευταία και πάλι τις Δημόσιες Σχέσεις.

papadaki tenia1 Τένια Παπαδάκη

Δικτύωση

Αποφοίτησε από τη Γ.Σ.Α. το 1967. Σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ και πήρε το πτυχίο της το 1972. Εργάστηκε για μια τριετία στην Siemens Hellas και ακολούθως στην Εθνική Τράπεζα (Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών και Υποδιεύθυνση Μεταφραστικού), από την οποία συνταξιοδοτήθηκε το 2005. Βοήθησε στη δημιουργία της νέας ιστοσελίδας του Συλλόγουδικτυώνοντας παλαιότερους και νεώτερους και εισφέροντας με φωτογραφικό υλικό και στοιχεία από τις παλαιότερες δεκαετίες, που της έχουν δώσει απόφοιτοι ή έχει από τον πατέρα της Ιδομενέα Παπαδάκη, τέως Λυκειάρχη της Σχολής.

Τερέζα Μαρτώνη (99)

Ειδική Γραμματέας – Δικτύωση ανά Τόπο Σπουδών

dimitriou iakovos1

Ιάκωβος Δημητρίου (07)

Επαγγελματική Δικτύωση Νέων Αποφοίτων

aravosis

Κωνσταντίνος Αραβώσης

Αναπληρωματικό μέλος – Επικεφαλής Εκπροσώπων Έτους

Γεννήθηκε το 1963 και αποφοίτησε από τη Σχολή το 1981. Σπούδασε στο Πολυτεχνείο του Aachen και πήρε το πτυχίο του Μηχανολόγου Μηχανικού το 1986. Μεταπτυχιακές σπουδές έκανε αρχικά στο Λονδίνο, όπου απέκτησε Msc in Management Science στο Imperial College το 1987 και στη συνέχεια το 1992 απέκτησε PhD στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας.

Είναι Επίκουρος Καθηγητής «Σχεδιασμού Διαχείρισης και Αξιολόγησης Τεχνολογικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων στο ΕΜΠ και καθηγητής στο ATHENS MBA (ΕΜΠ – ΟΠΑ) (1997 έως σήμερα). Είναι συντονιστής της …

kalfopoulos

Κώστας Καλφόπουλος

ήταν αναπληρωματικο μέλος και παραιτήθηκε από την ανάληψη καθηκόντων τακτικού μέλους μετά την παράιτηση Κ.Μαραμένου

Ο Κώστας Καλφόπουλος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1956 και αποφοίτησε από τη Σχολή το 1974. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου Κοινωνιολογία, Πολιτικές Επιστήμες και Ιστορία (MA).

Από το 1996 ασχολείται στον χώρο των εκδόσεων και εργάζεται ως δημοσιογράφος. Είναι ανταποκριτής για τα αθλητικά θέματα στη Neue Zürcher Zeitung και συνεργάτης της εφημερίδας «Καθημερινή» στα πολιτιστικά θέματα. Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων της ΓΣΑ το διάστημα 2004-2006. Το ίδιο διάστημα εργάστηκε στο Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και αργότερα στο Υπουργείο Επικρατείας. Από το 2015 έχει την ευθύνη των Ιστορικών Εκδόσεων του Συλλόγου. Περισσότερα…

Κωνσταντίνος Μαραμένος

είχε εκλεγεί ως τακτικό μέλος, παραιτήθηκε από την θέση του ταμία και τον διαδέχθηκε ο Κωστής Αντωνετσής

Jeombre-1

Λίζα Γεωμπρέ

είχε εκλεγεί ως τακτικό μέλος και παραιτήθηκε

Είναι απόφοιτος του 1973. Μετά την αποφοίτησή της σπούδασε Γραφικές Τέχνες και Σχέδιο στην «Johannes Gutenberg Schule» στη Στουτγκάρδη. Στην Αθήνα παρακολούθησε το Ελεύθερο Εργαστήριο Ζωγραφικής «Ομάδα για την Επικοινωνία και την Εκπαίδευση στην Τέχνη» με δασκάλους τους περισσότερους κατοπινούς καθηγητές της ΑΣΚΤ Κοκκινίδη, Μπότσογλου, Δεκουλάκο, Βαλαβανίδη, Σόρογκα, κ.α. Παράλληλα σπούδασε Γερμανική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σαν καθηγήτρια Γερμανικών εργάστηκε στα «Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη» και στην «Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή», από όπου συνταξιοδοτήθηκε το 2008. Είναι παντρεμένη με τον Διονύσιο Αναπολιτάνο και έχουν ένα γιο και μια κόρη απόφοιτους του 2008 και του 2012 αντίστοιχα. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες ομαδικές και ατομικές εκθέσεις…

το ΔΣ της περιόδου 2014-2015…

το ΔΣ της περιόδου 2012-2013…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

kovaios angelos

Άγγελος Κωβαίος

Πρόεδρος

Ο Άγγελος Κωβαίος γεννήθηκε στην Αθήνα τον Ιούλιο του 1970 και αποφοίτησε από τη Σχολή το 1988. Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στη συνέχεια, με υποτροφία του DAAD, εντάχθηκε στο μεταπτυχιακό τμήμα της Επιστήμης και Πράξης των ΜΜΕ (Medienwissenschaft und –praxis) του Πανεπιστημίου Eberhard Karl του Tübingen, απ’ όπου αποφοίτησε το 1996. Στο μεσοδιάστημα πρόλαβε να αποκτήσει και το Grosses Deutsches Sprachdiplom.

Ξεκίνησε την πορεία του στον χώρο των εφημερίδων από την «Βραδυνή», το 1997. Από το 1999 εργάζεται ως οικονομικός, αρχικά, και πολιτικός, εν συνεχεία, συντάκτης στην εφημερίδα «Το Βήμα», «Το Βήμα της Κυριακής» καιστο …

Barlou Maria

Μαρία Μπάρλου (97)

Αντιπρόεδρος

Αποφοίτησε από τη Γ.Σ.Α. το 1997. Απέκτησε πτυχίο Ιστορικού από το Παν/μιο Αθηνών και στη συνέχεια μεταπτυχιακό από το Παν/μιο της Βόννης και διδακτορικό από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας

Διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α με εξειδίκευση σε θέματα Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Έχει απασχοληθεί στο αντικείμενό της στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες. Ως μέλος του Δ.Σ. του Σ.Α.Γ.Σ.Α. (2004-2014) έχει χρηματίσει Υπεύθυνη Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, Σύμβουλος Εκδόσεων & Ενημέρωσης και Γενική Γραμματέας. Τις τελευταίες δύο διετίες (2014-2017) υπηρέτησε τον Σύλλογο Αποφοίτων ως μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

papadaki tenia1

Τένια Παπαδάκη

Β’ Αντιπρόεδρος

Αποφοίτησε από τη Γ.Σ.Α. το 1967. Σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ και πήρε το πτυχίο της το 1972. Εργάστηκε για μια τριετία στην Siemens Hellas και ακολούθως στην Εθνική Τράπεζα (Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών και Υποδιεύθυνση Μεταφραστικού), από την οποία συνταξιοδοτήθηκε το 2005. Βοήθησε στη δημιουργία της νέας ιστοσελίδας του Συλλόγουδικτυώνοντας παλαιότερους και νεώτερους και εισφέροντας με φωτογραφικό υλικό και στοιχεία από τις παλαιότερες δεκαετίες, που της έχουν δώσει απόφοιτοι ή έχει από τον πατέρα τηςΙδομενέα Παπαδάκη, τέως Λυκειάρχη της Σχολής.

petrakopoulos

Πέτρος Πετρακόπουλος

Γενικός Γραμματέας

Γεννήθηκε το 1955 και αποφοίτησε από τη Γ.Σ.Α. το 1972. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Ανόβερο (Τechnische Universität Hannover) από το 1972 έως το 1976, όπου έκανε και μεταπτυχιακά πάνω στη νοσοκομειολογία έως το 1979 με θέμα: “Ein neues Gesundheitssystem fuer Griechenland -das Gesundheitszentrum als Kern des Systems- Nachsorgekliniken” (Nέο σύστημα υγείας για την Ελλάδα -το Κέντρο Υγείας ως πυρήνας του νέου συστήματος- Κλινικές after-care).

Μετά από σύντομο πέρασμα από το Υπουργείο Υγείας, με συμμετοχή στο πρόγραμμα των Κέντρων Υγείας, ασχολήθηκε στο ελεύθερο επάγγελμα ως μελετητής αρχιτέκτονας, επικεφαλής της εταιρείας ΜΕΑΣ Ε.Π.Ε. Γνωστότερα έργα του είναι το …

Dimitris Karadimas Photo 2

Δημήτρης Καραδήμας (88)

Ταμίας

Αποφοίτησε το 1988 από το Ελληνικό Τμήμα της Γερμανικής Σχολής Αθηνών (12Β). Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στην ΑΣΟΕΕ με ειδίκευση τα Χρηματοοικονομικά και στη συνέχεια έλαβε τον μεταπτυχιακό τίτλο Master in Business Administration (MBA) με ειδίκευση το Marketing και την Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων από το Πανεπιστήμιο του Saarland στην Γερμανία. Για περισσότερο από 20 χρόνια, εργάζεται στον κλάδο της Πληροφορικής με αντικείμενο το Στρατηγικό Marketing, έχοντας διατελέσει σε θέσεις διοικητικής ευθύνης ορισμένων από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας της Ελληνικής αγοράς. Σήμερα εργάζεται στον Όμιλο SingularLogic ως Strategic Marketing Director.

mavroeidi vanessa

Βανέσσα Μαυροειδή (97)

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων

Αποφοίτησε από τη Γερμανική Σχολή το 1997. Είναι απόφοιτος του τμήματος Γερμανικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ καθώς και κάτοχος του ΜΒΑ του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών-ΑΣΟΕΕ. Έχει εργασθεί στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών καθώς και στο Athener Schule. Για 3 συνεχόμενες διετίες έχει εκλεγεί στο Δ.Σ του Συλλόγου Αποφοίτων της Γερμανικής Σχολής, έχοντας τις θέσεις της Υπεύθυνης Δημοσίων Σχέσεων και της Αντιπροέδρου, ενώ από το 2014 είναι μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Δ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων. Έχει ένα γιο, τον Δημήτρη, μαθητή στο νηπιαγωγείο της DSA.

papakosta riza dimitra

Δήμητρα Ριζά (96)

Σύμβουλος Επαγγελματικής Δικτύωσης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978 και είναι απόφοιτος του 1996. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο ΕΜΠ και μετά στο ETH στη Ζυρίχη. Έζησα και δούλεψα στη Γερμανία στο Αμβούργο για το γραφείο των Herzog and de Meuron στην ανέγερση του κτιρίου της Φιλαρμονικής, Elbphilharmonie. Από το 2013 ζει στην Ελλάδα, έχει δικό της γραφείο και δουλεύει παράλληλα σε έργα αναβάθμισης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Ο σύζυγός τηςΔημήτρης Παπακώστας είναι επίσης απόφοιτος του 1996 και τα δύο παιδιά τους Ευθυμία και Σπύρος μαθητές του σχολείου στο Δημοτικό και τον Παιδικό Σταθμό αντίστοιχα.

Jeombre-1

Λίζα Γεωμπρέ (73)

Σύμβουλος Πολιτιστικών

Είναι απόφοιτος του 1973. Μετά την αποφοίτησή της σπούδασε Γραφικές Τέχνες και Σχέδιο στην «Johannes Gutenberg Schule» στη Στουτγκάρδη. Στην Αθήνα παρακολούθησε το Ελεύθερο Εργαστήριο Ζωγραφικής «Ομάδα για την Επικοινωνία και την Εκπαίδευση στην Τέχνη» με δασκάλους τους περισσότερους κατοπινούς καθηγητές της ΑΣΚΤ Κοκκινίδη, Μπότσογλου, Δεκουλάκο, Βαλαβανίδη, Σόρογκα, κ.α. Παράλληλα σπούδασε Γερμανική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σαν καθηγήτρια Γερμανικών εργάστηκε στα «Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη» και στην «Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή», από όπου συνταξιοδοτήθηκε το 2008. Είναι παντρεμένη με τον Διονύσιο Αναπολιτάνο και έχουν ένα γιο και μια κόρη απόφοιτους του 2008 και του 2012 αντίστοιχα. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμεςομαδικές και ατομικές εκθέσεις…

galanis kostas1

Κώστας Γαλάνης (74)

Σύμβουλος Ελληνογερμανικών Σχέσεων

Γεννήθηκε το 1956 και αποφοίτησε από τη Γερμανική Σχολή το 1974. Απέκτησε πτυχίο Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου στο ΕΜΠ και αμέσως μετά (1980-1984) PhD στο Imperial College στο Λονδίνο. Το 1984 ίδρυσε την Galanis Sports Data με αντικείμενο την επεξεργασία αθλητικών δεδομένων. Την διετία 2012-2013 ήταν υπεύθυνος Ελληνογερμανικών Σχέσεων στου Συλλόγου και τις διετίες 2014-2015 και 2016-2017 πρόεδρος

Αναπληρωματικά μέλη

Κωστάντζα Μπριλλάκη (78)

Γεννήθηκε στα Χανιά, όπου και έζησε μέχρι την ηλικία των 7 ετών. Αποφοίτησε από τη Γερμανική Σχολή Αθηνών το 1978 και από το Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. το 1984. Εργάζεται ως Τοπογράφος Μηχανικός – Ελεύθερος Επαγγελματίας σε Μελέτες Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων. Είναι μητέρα μαθήτριας της Β΄Λυκείου στη Γερμανική Σχολή Αθηνών.

papoutsani atalanti

Αταλάντη Παπουτσάνη-Κατσαράκη (67)

Είναι απόφοιτος του 1967, μέρος μιας μεγάλης οικογενειακής παράδοσης, αφού τόσο οι δυο αδελφές της όσο κι ο σύζυγος και ο γιός της είναι απόφοιτοι της ΓΣΑ.

Σπούδασε διερμηνεία και μετάφραση στο Μόναχο.

Στο ΔΣ του ΣΑΓΣΑ ανέλαβε επί τέσσερις διετίες τις Δημόσιες Σχέσεις, δυο διετίες (2002- 2006) την Προεδρία και τελευταία και πάλι τις Δημόσιες Σχέσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
kovaios angelos

Άγγελος Κωβαίος (’88)

Πρόεδρος

Ο Άγγελος Κωβαίος γεννήθηκε στην Αθήνα τον Ιούλιο του 1970 και αποφοίτησε από τη Σχολή το 1988. Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στη συνέχεια, με υποτροφία του DAAD, εντάχθηκε στο μεταπτυχιακό τμήμα της Επιστήμης και Πράξης των ΜΜΕ (Medienwissenschaft und –praxis) του Πανεπιστημίου Eberhard Karl του Tübingen, απ’ όπου αποφοίτησε το 1996. Στο μεσοδιάστημα πρόλαβε να αποκτήσει και το Grosses Deutsches Sprachdiplom.

Ξεκίνησε την πορεία του στον χώρο των εφημερίδων από την «Βραδυνή», το 1997. Από το 1999 εργάζεται ως οικονομικός, αρχικά, και πολιτικός, εν συνεχεία, συντάκτης στην εφημερίδα «Το Βήμα», «Το Βήμα της Κυριακής» και στο …

Λίζα Γεωμπρέ (’73)

Αντιπρόεδρος –Σύμβουλος Πολιτιστικών

Είναι απόφοιτος του 1973. Μετά την αποφοίτησή της σπούδασε Γραφικές Τέχνες και Σχέδιο στην «Johannes Gutenberg Schule» στη Στουτγκάρδη. Στην Αθήνα παρακολούθησε το Ελεύθερο Εργαστήριο Ζωγραφικής «Ομάδα για την Επικοινωνία και την Εκπαίδευση στην Τέχνη» με δασκάλους τους περισσότερους κατοπινούς καθηγητές της ΑΣΚΤ Κοκκινίδη, Μπότσογλου, Δεκουλάκο, Βαλαβανίδη, Σόρογκα, κ.α. Παράλληλα σπούδασε Γερμανική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σαν καθηγήτρια Γερμανικών εργάστηκε στα «Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη» και στην «Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή», από όπου συνταξιοδοτήθηκε το 2008. Είναι παντρεμένη με τον Διονύσιο Αναπολιτάνο και έχουν ένα γιο και μια κόρη απόφοιτους του 2008 και του 2012 αντίστοιχα. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμεςομαδικές και ατομικές εκθέσεις…στον κλάδο της Πληροφορικής με αντικείμενο το Στρατηγικό Marketing, έχοντας διατελέσει σε θέσεις διοικητικής ευθύνης ορισμένων από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας της Ελληνικής αγοράς. Σήμερα εργάζεται στον Όμιλο SingularLogic ως Strategic Marketing Director.

papadaki tenia1

Τένια Παπαδάκη (’67)

Β’ Αντιπρόεδρος –Σύμβουλος Δικτύωσης

Αποφοίτησε από τη Γ.Σ.Α. το 1967. Σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ και πήρε το πτυχίο της το 1972. Εργάστηκε για μια τριετία στην Siemens Hellas και ακολούθως στην Εθνική Τράπεζα (Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών και Υποδιεύθυνση Μεταφραστικού), από την οποία συνταξιοδοτήθηκε το 2005. Βοήθησε στη δημιουργία της νέας ιστοσελίδας του Συλλόγουδικτυώνοντας παλαιότερους και νεώτερους και εισφέροντας με φωτογραφικό υλικό και στοιχεία από τις παλαιότερες δεκαετίες, που της έχουν δώσει απόφοιτοι ή έχει από τον πατέρα τηςΙδομενέα Παπαδάκη, τέως Λυκειάρχη της Σχολής.

Κώστας Γαλάνης (’74)

Γενικός Γραμματέας

Γεννήθηκε το 1956 και αποφοίτησε από τη Γερμανική Σχολή το 1974. Απέκτησε πτυχίο Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου στο ΕΜΠ και αμέσως μετά (1980-1984) PhD στο Imperial College στο Λονδίνο. Το 1984 ίδρυσε την Galanis Sports Data με αντικείμενο την επεξεργασία αθλητικών δεδομένων.

Την διετία 2012-2013 ήταν υπεύθυνος Ελληνογερμανικών Σχέσεων στου Συλλόγου και τις διετίες 2014-2015 και 2016-2017 πρόεδρος.

Την διετία 2018-2019 ήταν υπεύθυνος Ελληνογερμανικών Σχέσεων.

Δημήτρης Καραδήμας (’88)

Ταμίας

Αποφοίτησε το 1988 από το Ελληνικό Τμήμα της Γερμανικής Σχολής Αθηνών (12Β). Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στην ΑΣΟΕΕ με ειδίκευση τα Χρηματοοικονομικά και στη συνέχεια έλαβε τον μεταπτυχιακό τίτλο Master in Business Administration (MBA) με ειδίκευση το Marketing και την Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων από το Πανεπιστήμιο του Saarland στην Γερμανία. Για περισσότερο από 20 χρόνια, εργάζεται στον κλάδο της Πληροφορικής με αντικείμενο την Στρατηγική και το Marketing, έχοντας διατελέσει σε θέσεις ευθύνης ορισμένων από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας της Ελληνικής αγοράς. Από το Μάιο του 2021 εργάζεται ως Innovation Development Manager στην Protergia της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Έχει εκλεγεί στο ΔΣ του ΣΑΓΣΑ στη θέση του ταμία τις διετίες 2018-2019 & 2020-2021.

spengos kostas

Κώστας Σπέγγος (’87)

Σύμβουλος Ελληνογερμανικών Σχέσεων

Ο Κωνσταντίνος Σπέγγος αποφοίτησε από τη Σχολή το 1987 με άριστα. Σπούδασε Ιατρική στο Ruprecht Karls Universitat Heidelberg (1994) ένα χρόνο μετά υπέβαλε την διδακτορική του διατριβή που βαθμολογήθηκε με βαθμό cum laude (με έπαινο). Το 1996 απέκτησε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος τόσο στην Γερμανία όσο και στην Ελλάδα και το 2000 ολοκλήρωσε την ειδικότητα του στην Νευρολογία.Περισσότερα…

bolla chryssa

Χρύσα Μπόλλα (’89)

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων

Γεννήθηκεστην Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε μεταξύ Θεσσαλονίκης και Αμβούργου, μέχρι την μόνιμη εγκατάσταση της οικογένειάςτης στην Αθήνα. Το 1989 αποφοίτησε από την Γερμανική Σχολή Αθηνών και συνέχισε τις σπουδέςτης στην πανεπιστημιακή οδοντιατρική κλινική της Βόννης. Μετά τις βασικές σπουδές της οδοντιατρικής, έγινε Assistent στην κλινική της προσθετικής στο ίδιο πανεπιστήμιο.

Ως προπτυχιακή φοιτήτρια ήταν μέλος της Fachschaft, ενώ στα μεταπτυχιακά τηςμεεξελέγη Assistentensprecher.

Τον Οκτώβριο του 2000 έλαβε τον τίτλο Dr med dent με διατριβή στον τομέα της ορθοδοντικής. Από το 1998 εργάζεται στο ιατρείοτης στην Αθήνα πάνω στην προσθετική οδοντιατρική αποκατάσταση.

Στον ελεύθερότης χρόνο ασχολείται με την ζωγραφική, το διάβασμα και την μουσική. Παίζει πιάνο και ηλεκτρική κιθάρα. Μιλάει εκτός από τις μητρικέςτης γλώσσες (ελληνικά-γερμανικά), αγγλικά και αραβικά.

karagiannis konstantinos

Κώστας Καραγιάννης (’89)

Ο Κώστας Καραγιάννης γεννήθηκε στις 31 Μαρτίου 1972. Το 1983 τέλειωσε το Δημοτικό στην Εράσμειο και αποφοίτησε από την Σχολή το 1989.2001 Διδακτορικό Νομικής Σχολής Αθηνών. Το 1993 απέκτησε το Πτυχίο της Νομικής και το 1995 Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Ποινικό δίκαιο και ένα χρόνο μετά το 1996 Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Αστικό δίκαιο. Από το 1995 είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και από το 2006 είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με ενασχόληση ιδίως με διαιτησίες, γνωμοδοτήσεις και αντιδικίες στον χώρο του αστικού και τραπεζικού δικαίου και του δικαίου της ενέργειας.

Το 2008 εξελέγη Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και το 2017 Επίκουρος Καθηγητής της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Περισσότερα…

Αναπληρωματικά μέλη

petrakopoulos

Πέτρος Πετρακόπουλος (’72)

Γεννήθηκε το 1955 και αποφοίτησε από τη Γ.Σ.Α. το 1972. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Ανόβερο (Τechnische Universität Hannover) από το 1972 έως το 1976, όπου έκανε και μεταπτυχιακά πάνω στη νοσοκομειολογία έως το 1979 με θέμα: “Ein neues Gesundheitssystem fuer Griechenland -das Gesundheitszentrum als Kern des Systems- Nachsorgekliniken” (Nέο σύστημα υγείας για την Ελλάδα -το Κέντρο Υγείας ως πυρήνας του νέου συστήματος- Κλινικές after-care).

Μετά από σύντομο πέρασμα από το Υπουργείο Υγείας, με συμμετοχή στο πρόγραμμα των Κέντρων Υγείας, ασχολήθηκε στο ελεύθερο επάγγελμα ως μελετητής αρχιτέκτονας, επικεφαλής της εταιρείας ΜΕΑΣ Ε.Π.Ε.

– παραιτήθηκε την 16.6.2020

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Γερμανικής Σχολής Αθηνών & Δημοκρίτου 6

15123 Μαρούσι Tηλ./ Fax: +30 210 6106589 | email: info@ex-dsathen.gr

Με την υποστήριξη: