Ανακοινώσεις Δ.Σ.

Μετά από μια μακρά περίοδο εποικοδομητικής συνεργασίας και ανάπτυξης, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε τον νέο δικτυακό τόπο της Γερμανικής Σχολής Αθηνών!

Η νέα ιστοσελίδα της Σχολής διακρίνεται για τον μοντέρνο σχεδιασμό της, απόλυτα φιλικό προς όλες τις φορητές συσκευές, τις ποικίλες φωτογραφίες που αποτυπώνουν στιγμές της πολύπλευρης σχολικής μας καθημερινότητας και τη σαφή και περιεκτική δομή της, η οποία την κάνει ιδιαιτέρως λειτουργική και εύκολη προς τον χρήστη, διευκολύνοντας την περιήγηση σε αυτήν.

Σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε τη νέα μας διαδικτυακή παρουσία στη γνωστή διεύθυνση www.dsathen.gr και να εξοικειωθείτε με αυτήν και αναμένουμε με χαρά τις εντυπώσεις σας! Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τα μέλη της ομάδας εργασίας «Νέα ιστοσελίδα», για την εξαιρετική συνεισφορά κατά την υλοποίηση αυτού του έργου, τα οποία συνεργάστηκαν υπό την διεύθυνση της κ. Αντωνοπούλου.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Dr. Marcus Bremer Annedore Dierker
Πρόεδρος του Δ.Σ. Διευθύντρια της Σχολής

Επισκεφθείτε την νέα ιστοσελίδα…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

arachovis bakogiannis apantisiΣτις 9Ιανουαρίου 2023 ο Σύλλογος Αποφοίτων από κοινού με τον Σύλλογο της Γερμανικής Σχολής Αθηνών έστειλαν μία επιστολή προς τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Κώστα Μπακογιάννηδιατυπώνοντας δύο αιτήματα σχετικά με τα παλαιά κτίρια της Σχολής, τα οποία βρίσκονται στην γωνία των οδών Αραχώβης και Ασκληπιούκαι που σήμερα ανακαινίζονται με σκοπό να στεγαστεί εκεί το Καλλιτεχνικό Σχολείο της Αθήνας:

1. Τηνανάρτηση αναμνηστικής επιγραφής στην εξωτερική είσοδο του κτιρίου της Αραχώβης με την ένδειξη:

Εδώ λειτούργησε η Γερμανική Σχολή Αθηνών από το 1898 έως το 1944“, και

2. Την ονοματοδότηση μίαςαίθουσας προς τιμήν τουWilhelm Dörpfeld,ιδρυτή της Γερμανικής Σχολής αλλά και αρχαιολόγου με εκτεταμένη ανασκαφική δραστηριότητα στην Ελλάδα και ιδιαιτέρως στην Λευκάδα, όπου απεβίωσε στις 25 Απριλίου 1940 καιετάφη.

Ακολουθείεπιστολή του Δημάρχου Αθηναίων κ. Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος απαντά θετικά και στα δύο αιτήματά μας:

arachovis bakogiannis apantisi

Η επιστολή μας προς τον Δήμαρχο:

arachovis bakogiannis aitima

22 Μαρτίου 1898: “Εγκαίνια της Αραχώβης”…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Deutsche Schule Athen

Projekt:

Ideen- und Realisierungswettbewerb für den Neubau einer Schulmensa undNebengebäuden im Sinne des Masterplans als zweite Bauphase der Generalsanierung.Gegenstand: Planen und Bauen einer neuen Schulmensa neben dem Hauptgebäude undVerbindung zum Grundschulbau der Deutschen Schule Athen

Betreff: Einladung / Aufforderung zur Abgabe eines Ideenentwurfs und Angebotes Kontext:

Die Deutsche Schule Athen (DSA) ist eine deutsche Auslandsschule mit Sitz in Athen/Griechenland, und wird getragen vom Deutschen Schulverein Athen. Sie wird gefördert im Rahmen des Deutschen Auslandsschulgesetzes und hat das Nutzungsrecht für die

Liegenschaften in der Gemeinde Marousi/Athen, die sich im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland befinden.

.

Die verschiedenen Gebäude und Gebäudebereiche auf dem Hauptgelände (Hauptgebäude Gymnasium, Aula, Schwimmbad, Sporthalle, Kunsttrakt, Bibliothek, Kantinengebäude) und auf dem unabhängigen benachbarten Gelände (Grundschule, Fußballplatz) sind in Teilen mittlerweile über 50 Jahre alt und eine Generalsanierung ist geboten im Sinne eines entwickelten Masterplans. Die DSA hat die Phase Null zusammen mit einem Schulberaterexperten erarbeitet und eine Handlungsempfehlung erhalten, die als Grundlage für die erforderlichen Baumaßnahmen dient. Hierbei wurde eine Überprüfung und Bedarfsklärung der notwendigen Räume und Raumgrößen sowie der baulichen Voraussetzungen für Fachunterrichtsräume mit spezieller Nutzung (z.B. Musik, Chemie, u.a.) und möglicher Synergien vor dem Hintergrund der Schulentwicklungsplanung und der aktuellen Anforderungen zeitgemäßer Pädagogik durchgeführt und die bestehende Raumplanung der Gebäude entwickelt und angepasst oder –wo notwendig und möglich – eine Erweiterung untersucht.

Für die Neugestaltung der Außengelände auf dem Hauptgelände sowie dem Nebengelände (Grundschule) liegen bereits fertige Planungen vor. Der Kindergarten (2013) und die Grundschule (2015) sowie Sportplatz auf dem Hauptgelände (2022) wurden bereits saniert und erweitert. Alle Gebäude wurden vor einigen Jahren zusätzlich erdbebengestärkt, und es wurden umfangreiche Maßnahmen zur Brandschutzsicherung durchgeführt. Diese gilt es in den hier abgefragten Leistungen zu berücksichtigen.

Das mit den baulichen Maßnahmen in Einklang stehende, zukunftsorientierte Pädagogische Konzept ist gemeinsam mit der Deutschen Schule Athen, der Schulleitung, dem Schulträger und weiteren Stakeholdern überprüft, entwickelt und für die kommenden Jahrzehnte aufgestellt. Die hieraus hervorgehenden Erfordernisse, Bedürfnisse und Zukunftswünsche einer vitalen Schulform und Schullebens (Ganztag- oder Halbtagschule, ob als Raumklassen, Cluster, Lernlandschaft o. ä.) gilt es mit dem Baubestand und nach dem Masterplan vorgeschlagenen Erweiterungsmöglichkeiten und Maßnahmen abzustimmen und im Sinne des Handlungsempfehlung des Masterplans umzusetzen, mit dem Ziel des Zusammenspiels von Pädagogik und Architektur.

Besonderes Augenmerk möchte die DSA, als Umweltschule, auch auf Nachhaltigkeitsaspekte in sämtlichen Prozessen legen, sowohl interner Arbeitsabläufe, Organisation, Qualitäten als auch insbesondere in energetischer und nachhaltiger Sicht mit Blick auf zu verwendende Materialen, Pflege, Wartung usw. In diesem Zusammenhang ist eine Analyse gefordert – welche auch die finanziellen Implikationen abschätzen muss.

Aufgabenbeschreibung im Hinblick auf die Abgabe architektonischer Ideen- und Realisierungsausarbeitungen, inklusive erster Kostenschätzungen:

a) Neubau einer Schulmensa von ca. 1000m2 Nutzfläche, mit flexiblen Nutzungsmöglichkeiten als Unterrichtsräume etc, zwischen Hauptgebäude und Sportplatz, flexible Nutzung für Schul- und Klassenräume, Übergänge / Anschlüsse an das Hauptgebäude, den Sportplatz, die Aula, und die Grundschule

b) Neubau einer Brückenanlage als oberirdische Verbindung Hauptgebäude-MensaGrundschule (Alternative 1)

c) Neugestaltung eines ebenerdigen Anschlusses als sicheren Übergang von Grundschule zu Mensa (Alternative 2)

d) Neugestaltung / Sanierung der Hausmeisterwohnung am Kindergaren Alternative 1) oder deren Neuverortung und Neubau (Alternative 2)

Die aus der Schulberatung Phase Null entstandene Handlungsempfehlung Masterplan DSA gilt als Basis für die weitere Planung des Ideen- und Realisierungswettbewerbs und Planungsangebotes für den neuen Mensabau und zur Beantragung finanzieller Zuschüsse des Eigentümers.

Der Ideenteil und das Angebot in schriftlicher Form sollte Folgendes enthalten:

1. Visuelle Vorstellung der Idee- bzw. Vorentwurfs auf mind. 2 bis max. 4 DIN A1 Panele

2. Nachweis des Raumprogramms sowie zusätzlicher Flächen

3. Aspekte der Nachhaltigkeit, Bioklimatik, Energieeffizienz, CO2 Neutralität

4. Kostenschätzung des Vorschlages

Für die Umsetzung der oben beschriebenen Aufgaben, die in der Erstellung eines Entwurfsvorschlages für die erste Maßnahme „Mensabau“ als Teil des Masterplans, erbittet die DSA Beiträge von einer begrenzten Zahl interessierter ausgewählter Architekturbüros,

vorzugsweise mit Erfahrung im Schul- und Versorgungsbau. Die Angebote müssen umfassen:

• Projektbeschreibung, vorgeschlagene Vorgehensweise

• Zeitplan, Abschnitte und Meilensteine

• Ablaufkonzept der Baustelle bei laufendem Schulbetrieb

• Darstellung Kompetenzteam, Ansprechpartner, Projektleiter, Projektteam des Anbieters, inkl. der Kurzlebensläufe (max. 1 Seite) der Teammitglieder

• Nachweis der Deutschen Sprache als Projektsprache

• Analytisches Honorarangebot Generalplaner mit Leistungsbeschreibung

• Referenzen zur einschlägigen Erfahrung mit Mensa-/ Kantinenbauten und pädagogischen Bauten soweit vorhanden.

Die Anbieter müssen die Berücksichtigung der deutschen, betreffenden Vorschriften im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen und der jeweils geltenden griechischen Schulbau-Bestimmungen sicherstellen und diese in Planung und Vorschlag einfließen lassen.

Alle Unterlagen und Berichte müssen in deutscher Sprache erstellt werden. Das entsprechende Know-how ist ebenfalls glaubhaft zu machen bzw. nachzuweisen.

Zur Erarbeitung des Ideenentwurfes und der Angebotsabgabe übersendet die Deutsche Schule Athen den interessierten Fachbüros folgende Unterlagen nur für den internen und projektbezogenen Gebrauch.

• DSA Masterplan

• DSA Leitbild

• DSA Schulprogramm

• DSA Lageplan Gymnasium Haupt- und Nebengebäude, Außenanlagen

• DSA Bestandspläne Gebäude

• DSA Fotos von Gebäuden und Außenanlagen

Sämtliche Unterlagen sind vertraulich zu behandeln und nach Beendigung des Wettbewerbes Angebotsverfahrens vom Interessenten eigenständig zu vernichten.

Abgabe

Die angefragten Fachbüros werden gebeten ihre Entwurfs- und Angebotsabgabe für die Maßnahme „Mensabau“, im Sinne einer anstehenden Generalsanierung der DSA mit den o,g. Leistungen und erforderlichen Unterlagen bis zum Mittwoch, den 15.02.2023, 12:00 Uhr

(CET+1) in elektronischer Form jedoch bis max. 25 MB als PDF per E-Mail an staikou@dsathen.gr einzusenden. Zuzüglich wird bis zum 17.02.2023, die Zusendung der Beiträge per Post / Kurierdienst in ausgedruckter Form, der Dokumente A4 (3-fach), der

Panele (1-fach) sowie Kopie auf Datenträger (CD-ROM, USB-Stick) an die Adresse der Deutschen Schule Athen, Dimokritou 6 & Germanikis Scholis Athinon, 15123 Maroussi, Griechenland z.Hd. Frau Staikou, erwartet.

Die Angebote müssen in Euro unterbreitet werden und die griechische Mehrwertsteuer zusätzlich separat ausweisen. Sie müssen alle entstehenden Kosten umfassen, einschließlich notwendiger Reise- und Aufenthaltskosten.

Nach Rücksprache mit der Verwaltungsleiterin der DSA, Frau Staikou, kann das Gelände bis zum Datum der Abgabe auch vorab persönlich besichtigt werden.

Rückfragen einzelner Anbieter sind möglich bis zum Mittwoch, den 16.01.2023 und werden gesammelt, an alle Anbieter einheitlich, beantwortet.

Die Maßnahme wird entsprechend der Finanzierungsmöglichkeiten umgesetzt. Die Realisierung der o.g. Leistungen ist voraussichtlich ab Sommer 2023 geplant.

Die abzugebenden Beiträge werden gemäß den beiliegenden Kriterien bewertet; die Bewertung der Anbieter wird jedoch nicht veröffentlicht.

Allgemeine Bewertungskriterien

Die Auswahlkriterien für die Bewertung der Angebote sind wie folgt:

• Idee, Konzept zur Umsetzung, Qualität, Darstellung, Machbarkeit

• Organisation, Qualifikation und Erfahrung des mit der Ausführung des Auftrags

betrauten Projektteams

• Finanzieller Aspekt

Athen, Maroussi, den 20.12.2022

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Με κάρτες για τις Γιορτές ευχόμαστε Υγεία και Ειρήνη, Χαρούμενα Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος.

Η πρώτη κάρτα, που είναι εξαιρετική, είναι της Σχολής, φτιαγμένη στο μάθημα των Καλλιτεχνικών, η δεύτερη της Πρεσβείας, που κέρδισε τον διαγωνισμό ζωγραφικής, η επόμενητου Γιώργου Κορφιάτη, απόφοιτου του ’61 και ακολουθούν και άλλες.

wishes 2023 dsa

wishes 2023 botschaft diagismos

από τον Γιώργο Κορφιάτη:

wishes korfiatis 2023

από τον Γιάννη Θεολογίτη

wishes 2023 theologitis

από την Ντόρα Μπακογιάννη:

wishes 2023 bakogianni

απ΄πο τον Κώστα Παπαηλιού

wishes 2023 parisianou

από τον Πάνο Παντελούκα

wishes 2023 panteloukas

από τον Τόμας Γκρέβε

wishes 2023 greve

από τον Νίκο Μόσχο

wishes 2023 moschos n

από τον Πέτρο Πετρακόπουλο

wishes 2023 petrakopoulos

απο την Λένα Τσιπούρη

wishes 2023 tsipouri

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μετά από ένα υποχρεωτικό διάλειμμα δύο ετών, λόγω της πανδημίας COVID-19, το νέο σχολικό έτος ξεκίνησε παραδοσιακά με τον αγιασμό, παρουσία σύσσωμης της μαθητικής κοινότητας, του προσωπικού της DSA, μελών του Δ.Σ. και εκπροσώπων γονέων.

Για πρώτη φορά, η τελετή αυτή έγινε από κοινού από τους εκπροσώπους των τριών Εκκλησιών: ο ορθόδοξος αγιασμός ετελέσθη από τον πάτερ Θεοφάνη, ενώ στη συνέχεια ο πάστορας Oßenkop της Ευαγγελικής Εκκλησίας Γερμανόγλωσσων εν Ελλάδι και ο πάστορας Sakayan της Γερμανόφωνης Καθολικής Ενορίας Αγίου Μιχαήλ στην Αθήνα απευθύνθηκαν στους μαθητές / στις μαθήτριες και τους ευχήθηκαν ένα υγιές και εποικοδομητικό σχολικό έτος!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

SchmidtΈφυγετην 1η Σεπτεμβρίου2022, ένα περίπου μήνα μετά τα 90α γενέθλιά της, η Ursula Schmidt. Η κηδεία της έγινε την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου στις 11.οο στο Α’ Νεκροταφείο.

Η Ursula Schmidt γεννήθηκε στο Βόλο και σπούδασε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στη Γερμανία και επιστρέφοντας εργάστηκε στο ξενοδοχείο “Μεγάλη Βρετανία” μέχρι το 1957, όταν και μετακόμισε στη Σχολή, έπειτα από πρόσκληση του πρώτου μεταπολεμικού διευθυντή Dr. Helmut Flume.

Στη Σχολή έμεινε 35 χρόνια και από το πόστο της γραμματέως υποστήριξε όλους τους μεταπολεμικούς διευθυντές, πέντε συνολικά, αφού ο Dr. Joachim Zeidler έκανε διπλή θητεία.

Το 1977 παρασημοφορήθηκε εκ μέρους του Προέδρου της Ο.Δ. της Γερμανίας για την εν γένει προσφορά της στην ελληνογερμανική προσέγγιση. Στην τελετή παρασημοφορήθηκαν και οι Γεώργιος Δημητράκος και Τιμολέων Δημόπουλος, ενώ τα παράσημα επεδόθησαν από τον Γερμανό Πρέσβη Dirk Oncken, πατέρα της Emily Oncken-Haber, απόφοιτου του ’75 και μετέπειτα Γ.Γ. του Υπουργείου Εσωτερικών της Γερμανίας.

Αποχαιρετήσαμε την Ursula

Την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 έγινε η κηδεία της Ursula Schmidt στο Α’ Νεκροταφείο, στον Καθολικό Ναό του Αγίου Καρόλου, που έχει ανεγερθεί στην μνήμη του Καρόλου Φιξ. Τα δύο στεφάνια δεξιά και αριστερά στην είσοδο είναι από τον Σύλλογο Αποφοίτων και την Γερμανική Σχολή Αθηνών.

ursula schmidt kideia 05 09 2022

Παραβρέθηκαν: η Αγγελική Κανελλακοπούλου, ο Thomas Greve και η σύζυγός του Λίνα, η Μαριάνα και η Ελένη Καναβαριώτου, ο Κώστας Γαλάνης, ο ανηψιός της Νικος Σμιτ και πολλοί συγγενείς και φίλοι της γερμανικής κοινότητας.

klemm fritz schmidt ursula1

Στην φωτογραφία αυτή του 1991 στο εξοχικό των Klemm στην Εύβοια, με τον Fritz Klemm, καθηγητή τεχνικών, πατέρα του Ulf-Dieter, απόφοιτουτου 1964, ο οποίος, μας έστειλε ένα σημείωμα λέγοντας ότι ο πατέρας του αποκαλούσε την “αιωνόβια” Fräulein Schmidt, τρυφερά, Schmidtchen. Μας ανέφερε επίσης ότι “ήταν ένα από τα πρώτα πρόσωπα που συνάντησα, όταν 12 χρονών πρωτομπήκα στη ΓΣΑ τον Σεπτέμβριο του 1958 και επίσης όταν ξαναγύρισα στο σχολείο το 1986 σαν μορφωτικός ακόλουθος της πρεσβείας“.

Εμείς θα προσθέσουμε ότι η Ursula εμπιστεύτηκε στον Σύλλογο ένα φάκελο με δημοσιεύσεις, σημειώσεις και αναφορές για το σχολείο, που κρατούσε πάντα όλα αυτά τα χρόνια ψάχνοντας κάποιον, ο οποίος δεν θα τα αποθηκεύσει απλώς κάπου. Όλα τα στοιχεία αυτά θα τα δημοσιεύουμε σιγά-σιγά στο site και στο montags και θα την μνημονεύουμε.

Περισσότερα…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

schueller martin dsa 125Liebe Alle,

am 31.08.2022 ist es nun soweit. Mit Ablauf des Geschäftsjahres endet mein Mandat als Vorstandsmitglied des Deutschen Schulvereins Athen und damit auch mein Amt als Vorstandsvorsitzender.

In den 16 Jahren meiner Mitgliedschaft im Vorstand, davon 15 Jahren als sein Vorsitzender hatte ich die Freude Ihnen/Euch zu begegnen und an den unterschiedlichsten Themen, die deutsche Auslandsschulen bewegen, mit Ihnen/Euch zusammen zu arbeiten. Für diese Gelegenheiten und das mir entgegengebrachte Vertrauen möchte ich mich nun bedanken.

Der Arbeit an der und für die Deutsche Schule Athen verdanke ich einen reichen Schatz an Erfahrungen und Erinnerungen an kreative und produktive Zusammenarbeit mit hervorragenden VorstandskollegInnen, mit ebenso hervorragenden pädagogischen und administrative KollegInnen, engagierten und motivierten Eltern- und SchülervertreterInnen sowie der Schule eng verbundenen Ehemaligen.

Egal, ob wir gemeinsam am Neubau des Kindergartens, der Aufstockung der Grundschule oder Vorbereitung der anstehenden Generalsanierung, der kontinuierlichen Verbesserung des Angebots und der Qualität unserer Schule (Einführung des DIA, Digitalisierung uva), der Schaffung neuer Traditionen (Oktoberfest) oder dem Gedenken an die langjährige Tradition unserer Schule im gerade vergangenen 125. Jubiläumsjahr gearbeitet haben, immer war diese Arbeit geprägt von großem persönlichen Einsatz und dem Wunsch, das Beste für die Schule zu tun.

Aber auch über Athen hinaus, in unserer Region und weltweit im Weltverband der Deutschen Auslandsschulen, im Vorständebeirat und zahlreichen Veranstaltungen unserer fördernden Stellen ZfA und Auswärtiges Amt habe ich unter Ihnen/Euch viele verwandte Seelen kennenlernen dürfen, die im Rahmen ihres Berufes oder ihres ehrenamtlichen Engagements ihre Kompetenz und Kraft für die kontinuierliche Stärkung der Auslandsschularbeit einsetzen.

Und das alles war nur die mit dem Engagement verbundene Arbeit.

Daneben steht ein mindestens ebenso großer Schatz an gemeinsamen Erlebnissen und Gesprächen, lustigen wie ernsthaften zu allen möglichen Themen abseits von Schule, und eine Vielzahl von Freundschaften, von denen ich hoffe, dass sie mir und uns auch in der Zukunft erhalten bleiben.

Für all das möchte ich mich bei Ihnen/Euch bedanken, und wünsche allen, die sich auch weiter für unsere Schulen engagieren, weiter viel Kraft, Humor und guten Mut.

Mit den allerbesten Grüßen

Martin Schüller

Vorsitzender des Vorstands

Deutscher Schulverein Athen

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Από το “montags” 368 της 27.7.2022

Τα δημοσιεύματα για την “μαγική βραδιά στο Goethe” συνεχίζονται και εμείς με χαρά τα προβάλουμε και θα επαναλάβουμε την είδηση με το link του βίντεο έτσι ώστε να μπορέσετε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση στο Goethe έστω και εκ των υστέρων.

Ίσως η επιτυχία της διπλής αυτής εκδήλωσης να είναι και η απάντησή μας στα όσα πικρόχολα ακούγονται τον τελευταίο καιρό, είτε με αφορμή την μετακόμιση του γραφείου μας, είτε με αφορμή την εκδήλωση για τα 125 χρόνια της Σχολής.

Αισθανόμαστε ότι πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στην σωστή τους διάσταση. Τον τελευταίο χρόνο, καλώς ή κακώς το σχολείο λόγω έλλειψης χώρων εγκατέστησε στον χώρο του γραφείου μας τονσύμβουλο ευρωπαϊκών προγραμμάτων του με συνέπεια να μεταφερθεί το τραπέζι των συνεδριάσεών μας στις αποθήκες και βεβαίως να μην έχουμε την αποκλειστική χρήση του χώρου μας. Για όσους δεν γνωρίζουν, το γραφείοανήκει στο σχολείο και παραχωρείται στον σύλλογο. ‘Ομως κατά τον τελευταίο χρόνο, είτε λόγω έλλειψης του τραπεζιού, είτε λόγω του κορωνοϊού ήμασταν υποχρεωμένοι να συνεδριάζουμε στον χώρο της Βιβλιοθήκης ή εναλλακτικά να τα λέμε μέσω τηλεδιασκέψεων.

Με την εξέλιξη αυτή αλλά και λόγω πολλών ανακατατάξεων στους χώρους των γραφείων του σχολείου, ο σύλλογος απέκτησε πάλι δικό του γραφείο, κλειστό, στον χώρο της Βιβλιοθήκης με την δυνατότητα να χρησιμοποιεί και ολόκληρο τον χώρο της για τις παρουσιάσεις της Λίζας Γεωμπρέ και τις συνεδριάσεις μας. Άλλωστε μετακομίσαμε σε ένα γραφείο δέκα μέτρα πιο κάτω σε ένα χώρο που μας εξυπηρετεί καλύτερα. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι όσοι εκφέρουν μελοδραματικές ατάκες για το παρελθόν που νοσταλγούν, το κάνουν είτε από άγνοια, είτε εκ του πονηρού. Ξαναδημοσιεύουμε λοιπόν την είδηση της μετακόμισης μπας και τύχει καλύτερων σχολίων.

Τώρα, επειδή ακούσαμε και κορώνες για το αν το σχολείο απομακρύνεται από τους αποφοίτους, θα διαφωνίσουμε κάθετα. Το σχολείο έχει έρθει τα τελευταία χρόνια πολύ πιο κοντά στους αποφοίτους απ’ ότι στο παρελθόν. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχοντας επιμείνει στην διοργάνωση ιστορικών εκδηλώσεων, αναδείξαμε τον “όγκο” και την “ποιότητα” του “υλικού” που κάθισε στα θρανία της Αραχώβης, της Μετσόβου και του Μαρουσιού.

Με αφορμή την εκδήλωση το 2013 για τους Αποφοίτους του Πολέμου, παρακινήσαμε, πείσαμε, ενθαρρύναμε το σχολείο να αγκαλιάσει την αυλή της Αραχώβηςμε αγάπη και να υποβάλλει ως αντικείμενο του ερευνητικού θέματος για τον διαγωνισμό του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας την περίοδο εκείνων των “δύσκολων” χρόνων με τίτλο “DSA erinnert” με συνέπεια να μοιραστεί το σχολείο μας το πρώτο βραβείο. Όσοι θυμούνται ή γνωρίζουν τις δυσκολίες, που αντιμετώπισε ο σύλλογός μας να διοργανώσει εκείνη την εκδήλωση του 2013, ας αναλογιστούν που ήμασταν τότε και που είμαστε σήμερα. Και σαν να μην έφτανε μόνον αυτό, το σχολείο οργάνωσε για την ιστορική εκείνη περίοδο μία μεγάλη έκθεση / αφιέρωμα στον Renato Mordo, πατέρα του Peter, μαθητή του σχολείου στην Αραχώβης και να τονίσουμε βέβαια ότι πολλοί απόφοιτοι σήμερα είχαν γονείς που πέρασαν και αυτοί από ‘κει.

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν την νοσταλγία για το παρελθόν και την δικαιολογούμε απόλυτα, αλλά επειδή τότε ήμασταν άλλοι είκοσι, άλλοιτριάντα και άλλοι πενήντα και εξήντα χρόνια νεώτεροι, όχι για να χτίσουμε καριέρες.

Και μιάς και αναφερόμαστε στην στάση του σχολείου απέναντί μας θα αναφέρουμε ότιτο Vorstand αναγνωρίζοντας το έργο των αποφοίτων ενέκρινε μία χορηγία για την υποστήριξη των πρωτοβουλιών και των ενεργειών του συλλόγου μας. Άρα ας μην βιαζόμαστε και ας μην πετάμε κουβέντες στον αέρα. Τουναντίον, ας είμαστε πιο κοντά στις εκδηλώσεις του συλλόγου και ας βοηθήσουμε, διότι ο σύλλογος έχει ανάγκη, όχι μονόν τους νέους αλλά και του παλαιούς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

metakomisi grafeiou 2022 1Να θυμίσουμε ότι στην δεκαετία του ’90 τα γραφεία του Συλλόγου ήταν στα υπόγεια της Σχολής και το 2004 μας παραχωρήθηκε ο συγκεκριμένος χώρος που μας βόλεψε και τον αγαπήσαμε.

Τον τελευταίο χρόνο όμως λόγω των αναγκών που προέκυψαν στο σχολείο αναγκαστήκαμε να “διώξουμε” το τραπέζι των συνεδριάσεων (που οι περισσότεροι γνωρίζουμε το τι έχει και δεν έχει ακούσει) διότι ο χώρος που καταλάμβανε έπρεπε να παραχωρηθεί στον υπεύθυνο των “Ευρωπαϊκών προγραμμάτων” , οπότε στην πράξη μοιραζόμασταν τον χώρο.

Ο νέος χώρος που θα μας φιλοξενήσει είναι το ένα από τα δύο γραφεία στον χώρο της Βιβλιοθήκης, το οποίο θα μοιραζόμαστε με την “δική μας” Αγγελική Κανελλακοπούλου, η οποία επισήμως από τον Σεπτέμβριο αναλαμβάνει επικεφαλής της Alumni-Arbeit.

Θεωρούμε ότι ο χώρος της Βιβλιοθήκης, που φιλοξενεί τις παρουσιάσεις της Λίζας Γεωμπρέ, και χρησιμοποιείται πλέον λόγω του κορωνοϊού πολύ συχνά για τις δικές μας συνεδριάσεις, αποτελεί την καλύτερη επιλογή και μάλλον θα τον αγαπήσουμε εξ ίσου. Άλλωστε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κυκλοφορεί εκεί η φιγούρα του Johannes Müller, ενός εξαιρετικού φίλου του Συλλόγου μας.

Στην φωτογραφία λίγο πριν ξεκρεμαστούν οιαφίσες από τους τοίχος και αδειάσουν τα ντουλάπια.Το ημερολόγιο γράφει: Παρασκευή 16 Ιουλίου 2022.

metakomisi grafeiou 2022

sagsa grafeio feb 2020

Φεβρουάριος 2020. Εργασίες στο γραφείο. Μόλις έχουν κατασκευαστεί τα ντουλάπια και σε λίγο θα είναι έτοιμη και η κουζίνα.

Το τραπέζι των συνεδριάσεων είναι γεμάτο από χαρτιά που περιμένουν να τακτοποιηθούν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

DSA 125 logoΑπό την Γερμανική Σχολή Αθηνών εκδόθηκε στις 17.6.2022 μία ανακοίνωση σχετικά με την εκδήλωση του εορτασμού των 125 χρόνων της Σχολής, που απευθύνεται στους Απόφοιτους και η οποία βρίσκει τον Σύλλογο απόλυτα σύμφωνο:

Αγαπητές/οί απόφοιτες/οι της DSA,

Τις τελευταίες ημέρες, πληροφορηθήκαμε ότι υπήρξε έντονη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ διαφόρων ομάδων στο Facebook σχετικά με τον επετειακό εορτασμό της DSA και θέλουμε να εκφράσουμε τη λύπη μας για τη δυσαρέσκεια που εξέφρασαν ορισμένα μέλη των ομάδων αυτών αναφορικά με την τελετή για την 125η επέτειο της ίδρυσης του Σχολείου μας. Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να σας παράσχουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση της τελετής, οι οποίες ελπίζουμε ότι θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τους λόγους για τους οποίους ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν περιορισμένος. Όπως είναι φυσικό, η διοργάνωση της τελετής σε καμία περίπτωση δεν αποσκοπούσε στον αποκλεισμό κανενός από τα πολλά και διαφορετικά μέλη της σχολικής κοινότητας και γι’ αυτό θα θέλαμε να άρουμε τουλάχιστον την παρεξήγηση αυτή, θέτοντας υπ’ όψιν σας παρακάτω στοιχεία.

Πολύ πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας, αναπτύχθηκε ένα λεπτομερές και εκτενές σχέδιο με πολλές και ποικίλες δραστηριότητες σχετικές με τον εορτασμό της 125ης Επετείου. Δυστυχώς, ο αρχικός αυτός σχεδιασμός που περιελάμβανε εορτασμούς, στους οποίους θα συμμετείχαν όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας στο πλαίσιο μιας επετειακής εβδομάδας, ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας.

Στις αρχές του 2022, λοιπόν, έπρεπε να αποφασίσουμε αν και πώς, παρά την πανδημία, θα μπορούσε να διοργανωθεί μία μικρότερη τουλάχιστον τελετή για τον εορτασμό της 125ης επετείου ίδρυσης της DSA. Λόγω του ότι η εξέλιξη της πανδημίας ήταν ακόμη εντελώς αβέβαιη, σχεδιάστηκε μια μικρότερη εκδήλωση που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο προαύλιο της Σχολής, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας κατά της πανδημίας της Covid-19, όπως η τήρηση αποστάσεων κ.λπ. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε τον καθοριστικό παράγοντα προσδιορισμού του μέγιστου αριθμού προσκεκλημένων σε 450-500 περίπου άτομα, στα οποία θα έπρεπε να εκπροσωπούνται επαρκώς όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας της DSA —γονείς, μαθητική κοινότητα, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του σχολείου, απόφοιτες/οι της DSA, πρώην μέλη της διεύθυνσης/διοικητικού συμβουλίου της Σχολής, πρώην πρόεδροι του Συλλόγου Αποφοίτων, γερμανόφωνα ιδρύματα, εκπρόσωποι των αρμόδιων αρχών και της πολιτικής ζωής, συνεργαζόμενα σχολεία, εξωτερικοί επισκέπτες κ.λπ. Επιπροσθέτως, λόγω του απαιτούμενου εκ των συνθηκών (και κυρίως για τις τελευταίες ομάδες) μεγαλύτερου χρόνου προγραμματισμού της εκδήλωσης οφείλαμε από πολύ νωρίς να αναλάβουμε δεσμεύσεις αναφορικά με το πλαίσιο του συνολικού εορτασμού.

Σε αυτήν τη διαδικασία επικεντρώσαμε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον μας στη συμμετοχή των αποφοίτων της DSA, καθώς ήταν πολύ σημαντικό για μας να εκπροσωπηθούν, παρά την περιορισμένη χωρητικότητα, όλες οι χρονιές αποφοίτησης. Επιπλέον, στο βίντεο για την 125χρονη ιστορία του σχολείου που προβλήθηκε στην εκδήλωση, δώσαμε προσοχή στον τονισμό της μεγάλης σημασίας που έχουν οι απόφοιτοι για τη Σχολή μας.

Όσο και αν θα θέλαμε να γιορτάσουμε την ξεχωριστή αυτή επέτειο μαζί με όλους εσάς, ήταν αδύνατον, λόγω ακριβώς των περιορισμών που μας επέβαλε η πανδημία, να απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, όπως τους αποφοίτους της DSA, τους γονείς της DSA κ.λπ.

Με τους θερμότερους χαιρετισμούς μας,

Martin Schüller Annedore Dierker

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διευθύντρια Σχολής

Συλλόγου Γερμανικής Σχολής Αθηνών

Liebe Absolventinnen und Absolventen der DSA…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Από το “montags” Νο 362 της 13.6.2022:

Με ένα δημοσίευμα της εφημερίδας “Καθημερινή” με τίτλο “Η Γερμανική Σχολή Αθηνών έσβησε 125 κεράκια μαζί με τους απoφοίτους της” έδωσε η εφημερίδα την διάσταση της σημασίας του σχολείου, των καθηγητών, των αποφοίτων του και των διακυμάνσεων των σχέσεων Ελλάδας και Γερμανίας, αφού δυό φορές παύθηκε η λειτουργία του μετά τους δύο πολέμους, αλλά, όπως αναφέρει το σχόλιο: “ρίζωσε στην Ελλάδα, αλλά έγινε και υπόδειγμα για τα υπόλοιπα σχολεία”.

Βεβαίως και καμαρώνουμε για αυτά, παρακολουθούμε όμως παράλληλα και μία συζήτηση με παράπονα για την περιορισμένη συμμετοχή στην εκδήλωση. Εδώ οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα:

– σε μία εκδήλωση σαν αυτή θα έπρεπε να είναι όλοι παρόντες, όμως όταν σχεδιάστηκε, και σχεδιάστηκε πολλούς μήνες πριν, οι περιορισμοί λόγω της πανδημίας δεν επέτρεψαν το άνοιγμα των πυλών, και μεταξύ μας, άφηνε και το ενδεχόμενο ανοικτό να υποχρεωθούμε, αν η εξέλιξη της πανδημίας δεν ήταν ευνοϊκή, να καταλήξουμε σε λύση ανάγκης ακόμη και σε τηλε-εκδήλωση, όπως τόσες κατέληξαν να γίνουν τα τελευταία χρόνια

– το σχολείο, και είμαστε απόλυτα βέβαιοι για αυτό, θα τους ήθελε όλους εκεί. Άλλωστε με την προετοιμασία και την προβολή του video – αφιερώματος τίμησε εμάς τους απόφοιτους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αφού και το υλικό, αλλά και οι αναφορές στις εκδηλώσεις και στις επιλογές μας απετέλεσαν την βάση της ιστορικής αναδρομής

Θεωρούμε λοιπόν ότι όταν με το καλό πραγματικά αρθούν οι περιορισμοί και παραμεριστούν οι φόβοι, θα διοργανώσουμε μία εκδήλωση για όλους, διότι η γιορτή αυτήν των 125 χρόνων, που σήμερα είναι 126 θα συνεχίζεται κάθε χρόνο.

Από το “montags” Νο 361 της 6.6.2022:

Την Δευτέρα 30 Μαΐου γιόρτασε η Γερμανική Σχολή Αθηνών τα 125 χρόνια της με μια λαμπρή εκδήλωση στις εγκαταστάσεις της στο Μαρούσι, παρουσία εκπροσώπων της σχολικής κοινότητας. Η γιορτή έγινε λόγω της πανδημίας με καθυστέρηση ενός έτους, όμως όλα ξεχάστηκαν μόλις όλοι μας πατήσαμε το πόδι μας στην αυλή.

Συγκινηθήκαμε με την ομιλία του “δικού μας” Τάκη Πικραμμένου, που μίλησε ως απόφοιτος, ή καλύτερα, ως μαθητής, και όχι ως Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.

Συγκινηθήκαμε με το καταπληκτκό video αφιέρωμα στην ιστορία της Σχολής με υλικό κυρίως από τις εκδηλώσεις των αποφοίτων, που ετοίμασε η Χαρούλα Αντωνοπούλου.

Συγκινηθήκαμε με την δήλωση της Ντόρας, που το 2014 είχε ανέβει στην σκηνή της Aula και μπροστά στον τότε διευθυντή της Joachim Zeidler δήλωνε “την Di Lernia την φοβόμουνα πιό πολύ από την χούντα”.

Συγκινηθήκαμε με την εικόνα του Μανώλη Γλέζου, που και αυτός ως προσκεκλημένος μας, είχε παραμερίσει την ιστορία της σημαίας και είχε δηλώσει ότι ο Ευρωπαϊκος πολιτισμός στηρίζεται σε δύο πυλώνες: τον ελληνικό και τον γερμανικό.

Συγκινηθήκαμε με τα βιντεάκια, που μας είχε στείλει ο Τάσος Κυπριανίδης από την τάξη του 1969 με τον Zeidler και τους άλλους καθηγητές, Έλληνες και Γερμανούς, νέους, σαν παιδάκια, πολύ νεώτερους από ότι είμαστε οι περισσότεροι από εμάς στο ακροατήριο σήμερα.

Περισσότερα από την εκδήλωση και το video της ιστορικής αναφοράς…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

fluegel friedenΤι μπορούν να κάνουν τα παιδιά που θέλουν να συνεισφέρουν στην Παγκόσμια Ειρήνη; Αυτή είναι η ερώτηση που έθεσαν στον εαυτό τους οι μαθητές και μαθήτριες του δημοτικού σχολείου της Γερμανικής Σχολής Αθηνών.

Βρήκαν την απάντησή τους: Αλληλεγγύη.

Και το μήνυμα των μαθητών και μαθητριών είναι αυτό:

«ΕΜΕΙΣ τα παιδιά μπορούμε να συνεργαστούμε και να πετύχουμε κάτι.

Από αυτή την έντονη επιθυμία μας να συνεισφέρουμε στην Παγκόσμια Ειρήνη, γεννήθηκε το έργο Flügel für Frieden (Φτερά για την Ειρήνη).

Ο Άγγελος Κωβαίος έστειλε ένα άρθρο που αναρτήθηκε στο reporter.gr…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

dsanewΤο Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους γονείς και καθηγητές/καθηγήτριες ως ακροατές χωρίς δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γερμανικής Σχολής Αθηνών την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022,ώρα 18:30΄ στη DSA.

Παρακαλείστε να τηρείτε τις προβλεπόμενες αποστάσεις και τους κανόνες υγιεινής κατά την άφιξη και την είσοδο στο σχολείο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θέλει να σας δώσει με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία να ενημερωθείτε για το έργο του.

Ημερήσια διάταξη:

1. Υποβολή του πρωτοκόλλου της Συνέλευσης της 18ης Νοεμβρίου 2021

2. Έκθεση του ΔΣ

3. Έκθεση της Διεύθυνσης

4. Τροποποίηση του καταστατικού – συζήτηση (απόφαση με υπογραφή παράλληλα με τις εκλογές)

5. Εκλογή των μελών του ΔΣ σύμφωνα με την § 15 (1) του καταστατικού του Συλλόγου Γερμανικής Σχολής Αθηνών

6. Διάφορα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Την Παρασκευή 4.03.2023 έληξε η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων για το ΔΣ της Περιόδου 2022-2023. Επομένως οι υποψήφιοι για τις Εκλογές της 9.3.2022 είναι:

Γαλάνης Κώστας (΄74)

Γεωμπρέ Ελισάβετ (Λίζα) (΄73)

Καβαδέλλας Τάσος (’71)

Καραδήμας Δημήτρης (΄88)

Κωβαίος Άγγελος (΄88)

Κωστόπουλος Νίκος (’92)

Παντελούκας Πάνος (’95)

Παπαδάκη Κωνσταντίνα (Τένια) (΄67)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Our Stories

Αγαπητές και αγαπητοί απόφοιτοι,

στο πλαίσιο δημιουργίας της νέας ιστοσελίδας της Γερμανικής Σχολής Αθηνών που αναμένεται να βγει στον αέρα πριν το καλοκαίρι, πρόκειται να εντάξουμε στην αρχική σελίδα φωτογραφίες και σύντομες δηλώσεις αποφοίτων μας.

kanellakopoulou angeliki 1Σε ένα κειμενάκι 40-50 λέξεων (και όχι περισσοτέρων από 60), σας προσκαλούμε να γράψετε μια δήλωση για το σχολείο μας. Θα μπορούσατε να αναφέρετε τις αξίες με τις οποίες σας «προίκισε» η Γερμανική Σχολή Αθηνών ή το τι αποκομίσατε από τα χρόνια σας στη Γερμανική Σχολή Αθηνών που επέδρασε καταλυτικά στην ενήλικη ζωή σας ή απλώς τι σας έρχεται στον νου, τι συναισθήματα σας γεννιούνται, όταν θυμάστε το σχολείο.

Θα χρειαστούμε μια όμορφη φωτογραφία σας (τουλάχιστον 350 x 400 px), τη σύντομη δήλωσή σας έκτασης 40-50 λέξεων, το ονοματεπώνυμο που θέλετε να εμφανιστεί καθώς και το έτος αποφοίτησης από τη Σχολή. Η αποστολή αυτών των στοιχείων εκ μέρους σας θα ισοδυναμεί με συναίνεση προς τη Σχολή να τα χρησιμοποιήσει δημόσια. Παρόλα αυτά θα θέλαμε μέσα στο συνοδευτικό κείμενο που θα μας στείλετε να αναφέρετε την πρόταση: «Συναινώ στην δημοσίευση του ονόματος, έτους αποφοίτησης, φωτογραφίας μου και δήλωσης σχετικά με τη Γερμανική Σχολή Αθηνών στη νέα ιστοσελίδα της Σχολής.»

Στην ιστοσελίδα δεν πρόκειται να αναφέρονται άλλες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα η επαγγελματική ιδιότητα ή οι δράσεις και τα έργα των αποφοίτων που θα φιλοξενούμε. Θέλουμε απλώς να αναδείξουμε μέσα από τις δηλώσεις των κάθε ηλικίας αποφοίτων μας τη σημασία που έπαιξε το σχολείο στη ζωή τους. Σκοπός μας είναι τα σύντομα αυτά πορτρέτα των αποφοίτων μας να ανανεώνονται ανά τακτά διαστήματα.

Τα mail σας με όλα τα παραπάνω στοιχεία παρακαλούμε να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση karamina@dsathen.gr.

Σας ευχαριστούμε θερμά.

Αγγελική Κανελλακοπούλου (1985)

εκ μέρους της ομάδας εργασίας της νέας ιστοσελίδας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

grim ute 2022 d

Σύσσωμη η σχολική κοινότητα τίμησε με μια γλυκιά και κατανυκτική εκδήλωση την μνήμη της Ute Grimm, της καθηγήτριας που έφυγε τόσο ξαφνικά πριν από τρεις εβδομάδες. Τα λόγια μετρημένα και βαθιά συγκινητικά ήταν πλαισιωμένα από μουσική και τραγούδια ερμηνευμένα από καθηγητές και φυσικά από μαθητές και μαθήτριες.

grim ute 2022 a

grim ute 2022 b

grim ute 2022 c

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Αποφοίτων της Γερμανικής Σχολής Αθηνών

Το Δ.Σ. του Σ.Α.Γ.Σ.Α. καλεί τα μέλη του σε τακτική εκλογική Γενική Συνέλευση

την Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2022 και ώρα 18.30

στην βιβλιοθήκη της Γερμανικής Σχολής Αθηνών,

Δημοκρίτου 6 & Γερμανικής Σχολής Αθηνών, Παράδεισος Αμαρουσίου.

Τα θέματα της Γ.Σ. είναι τα εξής:

Διοικητικός Απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ.

Οικονομικός Απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ.

Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τα έτη 2020-2021

Έγκριση πεπραγμένων και απολογισμού απερχόμενου Δ.Σ. και απαλλαγή του από κάθε ευθύνη για τα έτη 2020-2021

Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις

Παρουσίαση υποψηφίων για το νέο Δ.Σ.

Εκλογές για την ανάδειξη νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής και νέου Δ.Σ. για τη χρονική περίοδο 2022-2023

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ., συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος υποβολής υποψηφιότητας και ψήφου, έχουν μόνο τα ταμειακώς ενήμερα μέλη, δηλαδή όσοι θα έχουν καταβάλει και τη συνδρομή του 2022.

Όσα μέλη επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή πρέπει να υποβάλουν, σύμφωνα με το Καταστατικό, σχετική έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. στο γραφείο του Σ.Α.Γ.Σ.Α. είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@ex-dsathen.gr) μέχρι την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022 μαζί με ένα σύντομο σημείωμα παρουσίασης (μέχρι 200 λέξεις).

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως, για την επίσπευση της διαδικασίας, την ημέρα των αρχαιρεσιών θα λειτουργεί ταμείο από τις 18.00 ως τις 19.00 για την καταβολή των συνδρομών έτσι ώστε να μην ταλαιπωρηθούν τα μέλη μας λόγω καθυστερήσεων κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την Τετάρτη 16 Μαρτίου στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Επισημαίνουμε ότι λόγω αρχής χρονιάς, αναμένεται να επιτευχθεί όπως πάντα, απαρτία ήδη κατά την πρώτη συνεδρία (09.03.2022), παρακαλούμε να παραστείτε σε αυτήν.

Λάβετε υπόψιν σας ότι στον χώρο του σχολείου απαιτείται η τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία του Συλλόγου Αποφοίτων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι απώλειες του 2021, όχι μόνον λόγω κορωνοϊού, ήσαν πολλές και απλώθηκαν σε όλο το φάσμα των ηλικιών με τρεις προσωπικότητες από τα χρόνια του Πολέμου, με πολλούς από την δεκαετία του ’60, αλλά δυστυχώς και από τους νεώτερους.

Ελπίζοντας ότι δεν είναι και άλλοι τα ονόματα των οποίων δεν έχουν κοινοποιηθεί στον Σύλλογο, ας δούμε τον κατάλογο αυτών που μας άφησαν:

Ροδούλα Σταθάκη Κούμαρη (απόφ.΄42)

Έβη Τουλούπα Στασινοπούλου (’42)

Βασίλης Μαυρίδης (’44)

Γιούλα Μαραβελέα (΄62)

Θανάσης Λαβίδας (΄65)

Έλλη Μαλέα (΄65)

Γιάννης Καπαγιαννίδης (΄67)

Κορίννα Πολίτη Κουτουζή (΄69)

Θωμάς Μπονέλης (΄70)

Κοσμάς Θέμελης (΄75)

Karl Mallwitz (1977, γερμανικό τμήμα)

Χρήστος Καραμπάτος (΄81)

Μανώλης Σουλτανόπουλος (΄89)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

wishes 2022 1

wishes 2022 2

Ευχές έρχονται συνέχεια στον Σύλλογο από αποφοίτους για τα Χριστούγεννα και τη νέα χρονιά και εμείς τις αναρτούμε. Ευχές και από εμάς για όλους.

Ξεκινώντας από επάνω αριστερά

Φάννυ Γεωμπρέ,Μαρία Κατσαρού Μαικίν

Ντόρα Μπακογιάννη, Παντελής Παντελούρης

Γιώργος Κορφιάτης,Χριστίνα Πουλάκη

Νίκος Μόσχος, Πέτρος Πετρακόπουλος

Thomas Greve, Γιώργος Ρώσσης

Κώστας Καραγιάννης, NOTOS PLUS

Γιάννης Θεολογίτης, Πάνος Παντελούκας

Περισσότερα…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Απόφοιτοι στέλνουν ευχετήριες κάρτες και εμείς τις υποδεχόμαστε και τις φιλοξενούμε εδώ περιμένοντας και άλλες.

jeombre fanny 2022 wishes

katsarou maikin maria 2022 wishes

από την Φάννυ Γεωμπρέ από την Μαρία Κατσαρού Μαικίν
bakogianni dora 2022 wishes pantelouris 2022 wishes
από την Ντόρα Μπακογιάννη από τον Παντελή Παντελούρη και

την Deutsch-Griechische Gesellschaft Hamburg

korfiatis giorgos wishes 2022 poulakis christina wishes 2022
από τον Γιώργο Κορφιάτη από την Χριστίνα Πουλάκη
moschos nikos wishes 2022 petrakopoulos petros wishes 2022
από τονΝίκο Μόσχο από τον Πέτρο Πετρακόπουλο
greve thomas wishes 2022 rossis giorgos wishes 2022
από τον Thomas Greve από τον Γιώργο Ρώσση
karagiannis kostas wishes 2022 notosplus wishes 2022
από τον Κώστα Καραγιάννη από το NOTOS PLUS και την Ηρώ Τσατσαρώνη
theologitis giannis wishes 2022 panteloukas panos wishes 2022
από τον Γιάννη Θεολογίτη από τον Πάνο Παντελούκα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κάντε Εγγραφή στο εβδομαδιαίο Newsletter

* indicates required
Συμπληρώστε το e-mail σας